Testler

Zamirler Test 3

ZAMİRLER TEST 3

1.
N’eylersin ölüm herkesin (I) başında.

Uyudun uyanamadın olacak
Kim (II) bilir nerde (III), nasıl, kaç (IV) yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak.
Taht misali o (V) musalla taşında
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri zamir değildir?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A) Nereye gideceğini söylememiş mi?
B) Selim okula ne zaman gelmiş?
C) Beni onun yanına götürebilecek var mı?
D) Bir soru sordum, ne kızıyorsun ki?
E) Ne iş yaptığını bize söylemeyecek misin?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır?
A) Bu çalışkan usta, işini aksatmadan ve en güzel şekilde yapar.
B) Küçük yaşlarda çocukların yapbozla oynaması onların zihnini açar.
C) Böyle bir tarlayı iki biçerdöverle bile akşama kadar süremezsiniz.
D) Mahallenin uyanık bekçisi, en küçük tıkırtıyı duyar ve hemen olay yerine gelirdi.
E) Son yıllarda kapkaç olaylarının önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

4. “Bu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu kitabı daha önce okumuştum.
B) Satış görevlisi, bu daha kaliteli, dedi.
C) Bu merdivenlerden her gün çıkıyorum.
D) Elbiseyi bu mağazadan mı aldınız?
E) Tatilimizi her yıl bu köyde geçiririz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Pek çok kimse yanılmış olduğunu kabul etmek istemez.
B) Kütüphanelerimizin birçoğunu önümüzdeki yıl yenileyeceğiz.
C) Mühendislerden birkaçı, göçük olan galerilere inmiş.
D) Bazı görevlilerin sıkı bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor.
E) Hepimiz alınan kararları onayladık ve yeni proje böylece hayata geçti.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Zorda kaldığın zaman neden beni aramadın?
B) Bu haberi kimden aldığını sana söyledi mi?
C) Toplantıda ne konuştuğumuzu mu merak ediyorsun?
D) Tahtada yazılı olan soruyu kim çözmek ister?
E) Tatilde nereye gideceğiniz belli oldu mu?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Bundan böyle iş yerinin güvenliğinden sen mi sorumlu olacaksın?
B) Denetlemeler sırasında pazarcıları temizlik konusunda neden uyarmadın?
C) Bu sene uçurtma şenliğini hangi ayda yapmayı düşünüyorsunuz?
D) Yeteneklerinizi geliştirmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?
E) Çocuk yurdundaki öğrencileri tiyatroya kim götürecek?

8. “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) O en sevdiğim elbiselerden biridir.
B) O bize derslerimizde yardımcı oluyor.
C) Çocuklar o yıllarda pamuk şekerini severdi.
D) Makinenin değiştirilecek parçası o mu?
E) O, çam ağaçlarından elde edilen bir sıvı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) O geziden sonra bazı arkadaşlarım gezi notlarını kitaplaştırdı.
B) Proje çalışanlarından biri, iş kazası geçirince malulen emekli oldu.
C) Tartışmayı yöneten başkan hepimize eşit konuşma süresi verdi.
D) Bu şehirdeki yayınevlerinin çoğu kitap fuarına katılacakmış.
E) Ödül alan oyuncuların hiçbiri tören alanından ayrılmak istemedi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı ötekilerden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?
A) Karain Mağarası’nda yapılacak araştırmalara kimler katılacak?
B) Bu ünlü bilim adamı, kırk beş yıl boyunca nerede çalışmıştı?
C) Kütüphaneye yeni kaynaklar almak için hanginiz benimle gelmek ister?
D) Bu sorunun çözümü için kimden yardım isteyebilirim?
E) Yarın düzenlenecek münazaraya hangi öğrencilerimiz katılacak?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) Sezai Karakoç’un daha önce yayımlanmış dokuz şiir kitabını ben de satın almıştım.
B) Onun bu yaşam koşullarına karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izliyorum.
C) Hiçbiri, sana aldığım hediye hakkında konuşmadı değil mi?
D) Amcam, aynı zamanda küçük çocukların en güzel hediye kaynağı olan yardımsever biriydi.
E) Bunları okumadan geçen bir ömür boşa geçmiş demektir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, sıfat tarafından nitelenmiş ya da belirtilmiştir?
A) Sakarya’da bir kavak ağacıyım ben, yel eser inlerim.
B) Bir yolcu gibi nereden gelip böyle nereye gittiniz?
C) Garip birine benziyordu iş yerine yeni gelen memur.
D) Dalından koparılmış taze birer karanfildir senin gözlerin.
E) Kahvelerden birine girip acı bir Türk kahvesi mi içsem?

13. “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı olarak kullanılmıştır?
A) Ne zaman ki bir çocuk doğar, o vakit bahçeye bir ağaç dikilirdi.
B) Elde edilen gelir onun sağlık giderleri için harcanacakmış.
C) O mevsimde yeşil çam ağaçlarının bembeyaz giysileriyle bize sunduğu güzelliği görmeliydiniz.
D) Kızıl yaprakların gün ışığıyla göze çarpan o rengârenk güzelliğine tanık oldunuz mu hiç?

14. Benimle ilk konuşan, bir değerimin olduğunu, çok bilgili olduğumu sanır. Dağarcığımda ne varsa onu döktüğümden böyle düşünür. Başka bir görüşmemizde açar, gene onlardan konuşurum. İşte o zaman karşımdaki kişi çapımı daha iyi anlamış olur.
Bu parçada adıl görevli kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 1         B) 2         C) 3        D) 4            E) 5

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A) Bazıları hayatın gerçeklerini yaşayarak öğrenir.
B) O kütüphane raflarında neyi aradığını merak ediyorum.
C) Cüzdanımı nereye koyduğumu unuttum.
D) Seyirci sizleri ayakta alkışlayacaktır.
E) Artık, evraklar sanal ortamlarda korunuyormuş.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) Birçok yazar, anılarını ünlü oldukları dönemde yayımlamıştır.
B) Bazı edebiyat dergileri, genellikle genç yazarların yazılarına ilgi gösteriyor.
C) Kendi yeteneklerini fark edip onları işletmek çok önemlidir.
D) Herkes gibi sanatçı da dönemin koşullarından etkilenir.
E) Günümüzde de kimi eleştirmenlerin yanlı davrandığını görüyoruz.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden adıllar bir arada kullanılmıştır?
A) Bana o yazıyı son gelen elektronik postalarımdan biri yazdırdı.
B) Bir okurum “Dün geçti, yarın meçhul; bugünü yaşa, keyif al, mutlu ol.” diye yazmış.
C) İnsan “Çok mutluyum, şimdi de sevgiyle dolayım.” deyince sevgiyle dolmaz.
D) “Keyif” sözcüğü beni gerçekten çok sinirlendiren bir sözcük.
E) “Ne güzel yazmışsınız, keyifle okuduk.” diyen okurlarım olmadı.

18. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tümüyle farklı bir dünyaydı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Eşini, bir yılın bir büyük günle bir büyük geceden oluşan bu bambaşka  dünyadan almıştı.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Öyle
B) Büyük
C) Oraları
D) Altı
E) Bambaşka

19. Genç muallime, henüz mektepten dönmüştü. Kapının yanındaki küçük odada güzel, ince sesiyle yavaş yavaş şarkı söylüyordu. Bu onun çok eski -minimini bir mektep talebesi olduğu günlerden kalma- bir âdetiydi Akşamları evin kapısından girince çantasını top gibi havaya atıp tutar, şarkıya başlardı. Aradan on beş seneye yakın zaman geçmişti. Sitare, büyük mektep talebesi, daha sonra ana mektebi muallimesi olmuştu.
Yukarıdaki paragrafta kaç zamir vardır?
A) 1     B) 2      C) 3       D) 4        E) 5

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.B, 4.B, 5.D, 6.D, 7.E, 8.C, 9.A, 10.E, 11.C, 12.C, 13.B, 14.D, 15.E, 16.D, 17.A, 18.C, 19.B

zamirler test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap