Testler

Fiilimsiler Test 14 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 14 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiile yer verilmiştir?
A) Herkesi ayıplama, kendi ayıbına bak.

B) Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.
C) En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır.
D) Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgâhtaki sanatkâr fenalık düşünmeye vakit bulamaz.

2. Şair, bir kader cambazlığının adamıdır. O, insanlığın çektiğini ve çekmesi gerektiğini çekecek, fakat bu çekilenlerden ötürü ezilmeyecek ve bu çilenin macerasını, bir kutup kâşifi sabrıyla, hatırasını kaydederken gösterdiği sabırla ve ameliyat başındaki doktordan daha sakin ve soğukkanlılıkla yazacaktır. Acıların kanını sevinçlerle, ihaneti masumlukla, korkaklığı yiğitlikle, hırsızlığı cömertlikle, lüksü riyazetle yıkacaktır. O, yaşantısı, daima iki renk iplikle dıştan siyah ve içten ak, dıştan kızıl ve içten yeşil iplikle örülmüş görünümündedir.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisi sıfat fiil değildir?
A) çektiğini
B) ezilmeyecek

C) gösterdiği
D) örülmüş

3.“-ma, -me” eki aşağıdakilerden hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bunları takma kafana derdi, babam.
B) Herkesten vefa beklerken, vefasız olmayın.
C) Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin; çünkü sabır, kapıyı açabilmek için son anahtardır.
D) Ahlaksızın ahlak, haksızın hak, zalimin merhamet dersi vermeye çalıştığı günlere geldik.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var.
B) Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin; çünkü öfke, insanın huyunu ortaya çıkarır.
C) Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın.
D) Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol.

5. Bilgelik adını verdiğimiz noktaya ulaşmak için kişinin hatırı sayılır bir bilgilenme ve tecrübe kazanma mesafesi katedeceğini anlamak kolay. Onun kadar kolay anlaşılmayan husus bilgeliğin karmaşık bilgi ve tecrübelerin üstesinden gelmede, onların şampiyonu olmada değil de, bütün o karmaşıklığın hangi sadeliğe dönüştüğünü görmede yattığıdır. Sadelik ve yalınlık nerede yoksunluğun, yetersizliğin, gelişmemişliğin göstergesidir ve nerede bir derinliği yahut yüceliği işaret eder; işte bizim bu farka ulaşabilmemizin sırrı bilgelikte yatar. 
Yukarıdaki paragrafta kaç sıfat fiil vardır?
A) 4 B) 5 C) 6     D) 7

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-maz / -mez” ekini alan kelime fiilimsi değildir?
A) Benden gerçek bir söz istiyorsan şunu derim: Başkalarının yaptığı kötü şeyler değil, senin yaptıkların ilgilendirsin seni, gençliğimden beri bilirim ki insan başkalarındaki kötülükleri görerek iyi olmaz.
B) Nihat Bey alanında inanılmaz başarılara imza attı.
C) Kırılmaz denen rekorları onun sayesinde gördük.
D) Bir bilinmez derde düştüm Elmas Hanım, bana yardım et!

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil vardır?
A) Okuman lazım evlat; evirip çevirmeyi, göze girmeyi, falanı filanı bırakıp, okuman lazım.
B) Bir gece başımızı alıp gitsek diyorum, bir deniz kenarı mı olur, bir dağ başımı olur kaçsak bu kalabalıktan; bir yer bulsak kendimize düzenli yaşamalardan uzakta, bir yanımızda şehrin ışıkları, bir yanımızda kucak dolusu yıldızlar.
C) Okumaktan başka yapılacak işim, gidecek tek yerim yoktu, çünkü çevremde saygıya layık, beni kendine çekebilecek bir meşguliyet bulamıyordum.
D) Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. O insan konuşmadı da içine gömüldü müydü, sonu felakettir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sıfat fiil ne de zarf fiil vardır?
A) İnsanın düşünenleri olmalı; merak edenleri, hesapsız kitapsız değer verenleri, uzakta olunca özleyenleri; sesini duyunca sevinenleri olmalı.
B) Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan, düşündükleri ağır geliyor mesela.
C)Kendinize depresyon ya da itibar kaybı teşhisi koymadan önce çevrenizdekilerin aşağılık insanlar olmadıklarından emin olun.
D) Ah, ne çok şey istiyordum, ama şimdi hiçbir şey istemiyorum, istemek de istemiyorum, böyle bir söz verdim kendime, artık hiçbir şey istemeyeceğim.

9. Fiilleri isim yapan “-ma/-me “ eki, fiilden fiil yapan olumsuzluk eki “-ma /-me” ile karıştırılmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükteki “-me, -ma” ekiyle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.(isim fiil eki)

B) Böyle meselelere canını sıkma, tamam mı canım? (olumsuzluk eki)
C) Et kesme tahtasını nereye koymuşlar, bilmiyorum.(fiilden fiil yapan ek)
D) Dinleme kabiliyeti nasıl geliştirilebilir, sizce? (isim fiil eki)

10. “Görüş günlerinde hep seni bekledim, oğlum!” cümlesinde “görüş” sözcüğünde kullanılan ekle aynı görevde bir ek aşağıdaki “görüş” sözcüklerinin hangisinde vardır?
A) Onunla beş defa görüştüm, ama bir sonuç alamadım.

B) Önce görüş, sonra kararını ver, olur mu?
C) Bir kış günü yolculuk esnasında görüş mesafesi on adıma düşmüştü.
D) Görüşme demedim ben sana, bir daha onunla?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, zamanla kalıcı isme dönüşmemiştir?
A) Yağmur yağınca çizmeyi giyer, öyle dışarı çıkardı.
B) Sarmanın tadına doyum olmazdı, annem yapınca.
C) Bayramın ikinci günü yaptığımız kavurmadan nasıl zehirlendik, anlayamadım.
D) Duvarı kırmayı sonunda başardık, diye haykırdı.

12. “Daha yapılacak çok iş var Mustafa Ağa!”
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-acak” eki bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Gülsüm yine yapacağını yaptı, ben ne kadar uyarsam da.

B) Senin de defterin bir gün dürülecek.
C) Rayına oturacak bir gün her şey.
D) Senin kalemini de gün gelip biri kıracak.

13.
Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif

Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız
Ey benim alfabemdeki kadîm Elif
Ne güzellik, ne de tat var baharsız
Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana
Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana
-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıfat görevinde kullanılmış sıfat fiil vardır.

B) Çekim eki almış fiilimsi vardır.
C) Zarf fiil kullanılmamıştır.
D) Birden fazla isim fiil vardır.

14.
Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden

Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben
Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden
Gemileri yaksalar da geleceğim sana
On iki ayın birisinde, kesin takvim sorma bana
-Ihlamur çiçek açtığı zaman.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim fiil olan sadece bir sözcük vardır.

B) Sıfat fiil olan üç sözcük vardır.
C) Zarf eylem kullanılmamıştır.
D) Sıfat görevinde kullanılmış sıfat fiil vardır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır?
A) Bağışlamak ve unutmak, iyi insanların intikamıdır.
B) Geçmiş dertler için yakınma, yeni dertler edinmedir.
C) Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz gemiyi limana getirip getirmediğine bakar.
D) Onun bu kadar rahat oluşuna bir anlam veremiyordum.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) Çiçek bahçesinde koparılmadık çiçek kalmamış.

B) Düğünde kırılmadık tabak bırakmamışlardı.
C) Senin cesaretine hayran kaldık, kara gözlüm.
D) Çalışan çocuk cevaplanmadık soru bırakmadı kitapta.

17. “-miş” ekini alan sözcüğün türü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklıdır?
A) Tükenmiş öğrenci sendromuna yakalanmayın çocuklar!

B) Gelişmiş ülkelerde insanlar birbirine daha saygılı.
C) Madem yemekler pişmemiş, bana kahvaltılık hazırlayın.
D) Tuzu azaltılmış gıdalar tüketmelisiniz Didem Hanım.

18.
Ortasında bir gecenin, düşünürken yorgun, bitkin
O acayip kitapları, gün geçtikçe unutulan,
Neredeyse uyuklarken, bir tıkırtı geldi birden,
Çekingen biriydi sanki usulca kapıyı çalan;
Bir ziyaretçidir, dedim, oda kapısını çalan,
Başka kim gelir bu zaman?
Yukarıdaki dizlerde zarf fiil görevinde kullanılmış kaç sözcük vardır?
A) 2 B) 3 C) 4     D) 5

19. (1) Biliniz ki, yanlış insana karşı duyulan sevgi çabuk unutulur.
(2) Kişiden kişiye değişiyorum; çünkü kötü biri, benim iyi yüzümü görmeyi hak etmiyor.
(3) Yiyorum, içiyorum, uyuyorum, gezmeye çıkıyorum. Ama birden keyfim kaçıyor.
(4) Öğret bana, nasıl unutulur düşünmek?
(5) İçinizde bir boşluk vardır, bir daha hiçbir şeye ilgi duyamayacağınız şeklinde bir his.
Numaralı cümlelerin hangisinde fiilimsiler türce özdeştir?
A) 1-4

B) 2-5
C) 3-4
D) 5-2

20. Koyu limon sarısı da gözleri yorar. Boru sesiyle aşınan bir kulak gibi gözün kıpraşmasına neden olur. Bir kadife etkisi, kaygan bir duygu uyandıran renkler de vardır. İnsanlar böylelerini okşamak isterler. Koyu deniz mavisi yani laci, krom yeşili ve laka kırmızısı bunlardandır.
Kandinsky tadların bir rengi olduğuna inanan insanlardan da açar. Dresdenli bir doktorun kelli felli bir hastası varmış ki, kimi soslardan mavi bir tat alırmış.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?
A) kıpraşmasına

B) uyandıran
C) olduğuna
D) varmış

CEVAPLAR:
1.D, 2.B, 3.D, 4.C, 5.C, 6.A, 7.A, 8.D, 9.C, 10.C, 11.D, 12.A, 13.D, 14.B, 15.C, 16.C, 17.C, 18.B, 19.C, 20.D

fiilimsiler test 14 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

Yorum yap