Testler

Fiilimsiler Test 8 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 8 (8.SINIF TÜRKÇE)
1. Doğan bey daha önce isminizi çok duymama rağmen ne bir yazınızı ne de kitabınızı okumuştum; ama geçen hafta bir yazınıza denk geldim ve o yazı öyle yerlere dokundu ki benim bile farkında olmadığım şeyleri dışarı çıkardı. Aç bir hayvan gibi yazılarınıza saldırdım; okuduğum her yazınızda kendimi tutamadım ve hüngür hüngür ağladım. Hayatımın pişmanlıklarla dolu olduğunu görmemi sağladınız.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane isim fiil vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D)5

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, sıfat tamlaması yapmamıştır?
A) Yapacak bir şeyim yoktu kimseye bir şey söyleyemiyordum.
B) Şimdi bakıyorum da benim yaptıklarımdan dolayı cezalandırılmama anlam veremiyorum.
C) Her akşam yarım sayfa bir sayfa doğmamış çocuğuma yazılar yazıyorum.
D) Çocuğuna insanca bir yaşam yaşatmak için elinden gelen en iyi babalığı yapmaya azmetmiş biri var karşınızda.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilden üçüne de örnek olabilecek sözcük yoktur?
A) Damdan düşen insanın anlatacağı önemli öyküleri vardır.
B) ‘Öğrenen insan’ olarak gelişmeye başladıkça öğrendiklerimi kitaplarımla, seminer ve konferanslarımla, televizyon konuşmalarıyla paylaşmaya başladım.
C) Damdan düşmüş biri olarak öğrendiklerimi paylaşmak sorumluluğunu hissettim.
D) Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, şevkle, umutla, güvenle, şükür duygusu ve sevgiyle elindeki bir kaşık yoğurdun değerini bilerek çalışmak da bir seçenektir.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Bu elbiseyi içine sindirerek giyebilecek misin?
B) Mahalle deyip geçmemek gerek, diye düşündüm.
C) Ağustos böceği şarkı söyleyerek vaktini geçirir.
D) Avukat Perihan Hanım sabah ofise gelir gelmez bölümün asistanına şöyle diyor

5. Bir zamanlar kendimi
Bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım.
Kaç metredir benim yokluğum?
Benden daha çok var sanmıştım.
Benim yokluğumdan dünyaya
Bir elbise çıkar sanmıştım.
Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan
Sonunda ben de alıştım.
Ah…dedim sonra,
Ah!
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İsim fiil vardır.
B) Zarf fiil vardır.
C) Birden fazla sıfat fiil vardır.
D) Sıfat görevinde bir sıfat fiil vardır.

6. Güzin Ablası kitaplar olan bir kızdım,
İçim sıkılmasa o kadar
Tek bir satır bile okumazdım.
Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı
Bir derdi var derdim.
Derdimi demeyi ben taşbebeğimden öğrendim.
Ninni derdim, ninni bebeğim!
Cam gözlerini kapardı, naylon kirpiklerini.
Plastik gözkapaklarının ardında,
Bilirdim rüyaları yoktu bebeğimin,
Gözyaşları da.
Ağladıkça tükürüğümden sürerdim gözaltlarına.
Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı,
Kırmızı çantamda bayram harçlıklarım olmasa.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zaman anlamı katan bir zarf fiil kullanılmıştır.
B) Şart anlamı katan bir eylemsi vardır.
C) Olumsuzluk bildiren bir eylemsi vardır.
D) İsim fiil olan sadece bir sözcük vardır.

7. (1) Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. (2) Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaşmış, zaman katılığında erimişti ve kar bu katılıkta, ancak boğulmamak için uykuda ve düşsü, sallanıyordu. (3) Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu. (4)Akşam oluyordu; şehir, bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1.cümlede isim fiil yoktur.
B) 2.cümlede sıfat tamlamasının tamlayanı durumunda bir sıfat fiil vardır.
C) 3.cümlede bir isim fiil vardır.
D) 4.cümlede birden fazla sıfat fiil vardır.

8.Adam, delikanlı sayılabilecek bir yaştaydı. Belki yılların aslında pek uzun olmadığını yeni anlamıştı. Bir adımı, yılların kısalmaya başladığı çağa atılmıştı; öteki adımı henüz uzun yılların çağındaydı. Adımlarının arasındaki boşluk pek uzun değildi; dardı daha. Geniş yüzü yumuşak, bu yumuşaklık içinde derinleşen gözleri bilinmeyen yollarda yitmiş çocuk gözleriydi. Kaşları, gözlerini büsbütün yalnız bırakmıştı. Sanki gözlerden kaçıyordu kaşlar: burnuyla alnın birleştiği noktada birbirini itiyor, sona doğru, yorgun düşüyordu.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yedi tane sıfat fiil vardır.
B) Sıfat fiillerden birisi birleşik sözcüktür.
C) Adlaşmış sıfat fiil vardır.
D) Zarf fiil vardır.

9. Kar, kışın son karı olabilirdi; belki de gecenin sonunda güçlü ve güzel bir ilkyaz fışkıracaktı. Akşam şehrin boğuculuğunu, şu gidip gelen kişilerin kötü kendiliklerini biraz olsun güzelleştiriyorsa sonunda sabaha dönerken getirebileceği ilk yazdandı. Akşam karanlığının ve yağan karın isteksizliğinin arkasında, belli belirsiz de olsa bu umut saklıydı.
Yukarıdaki paragrafta eylemsilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “-acak” ekini alan birden fazla sözcük sıfat fiildir.
B) Durum ve zaman bildiren zarf fiillere örnek vardır.
C) Sıfat göreviyle kullanılmış sıfat fiiller vardır.
D) İsim fiil yoktur.

10. Durdu adam. Niçin, neden olduğunu bile bilmeden durdu. İçinde bir şey durdurmuştu onu; ayaklarına asılmıştı. Dört bir yanından bir sürü geçiyordu. İster istemez bu kalabalık yüzlere baktı. Bilinmeyen yollarda yitmiş çocuk gözleri bir garip irileşiyordu. Sanki bütün bu kalabalığı içine alacaktı; yağan kan içine alacaktı; akşam karanlığını, yanan ışıkları, şehrin yollarım ve evlerini… sonra gökyüzünü alacaktı. Üşümemişti bunların hiçbiri, biliyordu ama ısıtacaktı; ısıtırken ısınacaktı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Durum bildiren  zarf fiiller vardır.
B) Zaman bildiren zarf fiil vardır.
C) İsim fiil olan bir sözcük vardır.
D) Adlaşmış sıfat fiil vardır.

11. (1) Nedense küçüldü gözleri durup dururken; eskisinden de küçük küçüldü. (2) Havı dökülmüş paltosunun cebindeki elleri terledi.(3) Terli elleri, kendiliğinden bükülüp yumruk oldu. (4)Kötü bir sıcaklık bütün bedenini sardı.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4

12. Yüreği yerinde daralıp sıkıştı. Yumuşak geniş yüzü de gerilmiş, kapkara bir deri olarak daralmıştı. Yüzler yabancıydı, gözler yabancıydı ve gülüşler büsbütün yabancıydı. Onun geldiği yerdeki insanların yüzleri hiç böyle değildi… Onun geldiği yerdeki gözler böyle bakmaz, gülüşler böyle yaban ve soğuk, yüzlere yapışıp kalmazdı ve akşamlar böylesine merhametsiz bir bencillikle şuraya buraya sıvamazdı. Onun geldiği yerde bir kadın vardı, şu geçen kadınlar gibi karanlık ve karlı değildi; ilkyazdan uzak, kışa yakın gülümsemezdi.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Durum bildiren zarf fiil vardır.
B) Sekiz tane eylemsi kullanılmıştır.
C) Sıfat görevinde kullanılan sıfat fiiller vardır.
D) Beş tane sıfat fiil vardır.

13. (1) Yüreği, gözleri yüzü ve kaşlarıyla adam, bir kurtuluş umuduyla başını gelip geçenlerden gökyüzüne doğru kaldırdı. (2) Evlerin pencerelerinden de; karanlığa karşı, pembeden açık kırmızıya doğru ışıyan pencerelerde bir kurtuluş umudu olabilirdi.(3) Gelip geçenler, az önce aralarında onlar gibi yavaş yavaş yürüyen, sonra birdenbire durup kendilerine irileşmiş gözlerle bakan adamın nasıl farkında olmadılarsa, kaçışını da fark etmediler. (4) Hattâ bir ikisine çarptığı, bir kaçının yürüyüşüne engel olduğu üstünde durup düşünmediler de, bu kalabalık içinde böylesine yaban ve sersemcesine yürüyen bir adama ayakkabılarına bastığı, yürüyüşlerine engel olduğu için kızdılar. 
En çok fiilimisinin bulunduğu cümle yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisidir?
A) 1     B) 2     C) 3      D) 4

14. “-ma/-me” ekini alan aşağıdaki sözcüklerden hangisinin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Size uğramayı da düşünüyorum eğer vaktim olursa.
B) İkide bir telefonuna bakmayı alışkanlık haline getirmişti.
C) Beni bırakıp gitme, ne olur!
D) Yeni aldığı kitaplarını kaplamayı ihmal etmezdi.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ fiile örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Daha fazla vakit kaybetmeden yola koyulmalıyız.
B) Ihlamurlar çiçek açınca geleceğim yanına.
C) Onun hâlini düşüne düşüne hastalığa yakalanmıştı babam.
D) Ödevlerini bitirdiğin zaman futbol oynayabilirsin.

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir?
A) Adam öylece şehrin son evlerine kadar kaçacak belki.
B) Ta ki insanlarıyla, evleriyle, hattâ havasında ve suyunda büyüdüğü için gerçekliklerini yitirip insanlaşmış evleşmiş ağaçlarıyla şehir çok gerilerde kalıncaya kadar kaçacak.
C) Işıkların yalan olmadığı, akşam karanlığının yalan söylemediği, gökyüzünün ve yeryüzünün bütün açık yürekliliği ile sere serpe göründüğü bir yerde ancak soluk alabileceğini, içinde biriken kiri ve tortuyu dökebileceğini umuyordu. 
D) Ne kızarmaz bir yüzü varmış şu adamın!

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.A, 4.D, 5.C, 6.C, 7.D, 8.D, 9.A, 10.C, 11.D, 12.D, 13.D, 14.C, 15.D, 16.A

fiilimsiler test 8 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap