Çalışma Kitapçıkları

Fiilimsilerle İlgili Etkinlikler 5

FİİLİMSİLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 5

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde “-ma / -me” ekinin geldiği sözcük isim mi, isim fiil mi, çekimli eylem mi olmuştur? Yazınız.
Daha önce bu meyvenin tadına bakmamıştım. (…………………………………………………….)

Olaylara bir de tersten bakmayı denemelisin. (………………………………………………………)
İnsan kendini tembelliğe alıştırmamalı.( ……………………………………………….)
Kendinizi sabah erken kalmaya alıştırmayı ilke edinin. ( …………………………………….)
Kitaplar kendi gördüklerinden de yararlanmıyorsun. (…………………………………….)
Kitaplardan yararlanmamak budalalıktır. (…………………………………………………..) 
Bir saat bile durmadım üstünde; yaptıktan sonra bir daha gözden geçirmedim.(…………………….)
Cambazlar gibi ip üstünde durmayı öğrenmişti yedi yaşında. (………………………………………….)

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin kalıcı isim, isim fiil, sıfat fiil, çekimli fiilden hangisi olduğunu noktalı yerlere yazınız.
Binanın girişinde yıllardır görmediğim arkadaşımla karşılaştım. (…………………………………)

Onun tören alanına girişini görmeliydiniz çocuklar! (………………………………………………)
İnsan altından kalkamayacağı işlere girişmemeli. (…………………………………………………..)
Akacak kan damarda durmaz. (………………………………………………………..)
Bazıları kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor.(……………………………………………….)
Gazoz kapağını açmak için bir açacak bulmam lazım. (……………………………………..)
Şeyma erkenden gelip sınıfın kapısını açacak. (……………………………………………….)
Sararmış yaprakla örtülü kaldırımlarda saatlerce gezdik. (…………………………………..)
Kahvaltı yapmadığı için sararmış çocuğun yüzü. (………………………………………..)
Yazılarını sabah güneş doğmadan yazar bazı şairler. (…………………………………….)
Yazarım ben de adını kalbimin ta köşesine. (……………………………………………………..)
Yazar takımı güncel meseleleri yorumlarken dikkatli olmalı. (…………………………………)
Eve girdikten sonra giyeceklerini katlayıp dolabına koydu. (………………………………)
Ablasının düğününde giyecek elbise bulamadı. (…………………………………………)
Mezuniyet töreninde ne giyeceksiniz? (……………………………………………..)
Siz pastaları getirin, içecekler benden arkadaşlar! (…………………………………………)
İçeceğimiz su o kadar klorlu ki suyun tadını alamıyoruz. (……………………………………)
İnsan sabah yataktan kalktığında bir bardak su içecek ki günü verimli geçsin. (………………………………….)

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf fiillerin altını çiziniz.
*Zabıta ekipleri pazar yerini kontrol ederken bir kaza oldu.

*Bir kalıp sabun alıp hamama gitti.
*Kaldı ki, daha sonra düzeltilmesi olanaksız birtakım yanlışlara düşmemek için, bir insanı değerlendirirken hiç acele etmemek ve ona karşı son derece dikkatli, temkinli davranmak gerek.
*Yaş ilerledikçe kimseyle uğraşasın gelmiyor kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun, seni hasta edecek insanları iyileştirmeyi bırakıyorsun.
*Ah, biz sırasında vicdanımızın sesini boğar, özgürlüğümüzü, rahatımızı hatta vicdanımıza varıncaya dek her şeyimizi satışa çıkartırız!
*Bazen hayatta öyle karşılaşmalar olur ki, hem de hiç tanımadığımız insanlarla, bir tek sözcük bile konuşmadan, birdenbire, tek bir bakışla ilgilenmeye başlayıveririz.
*Ben sarhoşum, hem de körkütük, ama mesele bu değil zira şaraptan sarhoş olmadım. Sizi görür görmez şarap başıma vurdu.
*Ben her şeye hor görerek değil de hoş görerek bakmayı öğrendim.
*Svidrigaylov, yatağında yatıyor ve hayal kuruyordu. Kafasındaki düşünceler birbirini kovalıyordu. Ne olursa olsun bir düşünceye saplanıp onun üzerinde durmayı çok istiyordu.  

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf fiillerin cümleye kattıkları anlamları yazınız.

Ödevini bitirdiğinde haber ver de çay hazırlayayım sana. ( ………………………)
Lisans tezini araştırmadan hazırlamışsın.(……………………….)
Sen üzülme oğlum, gün doğmadan neler doğar.(………………….)
Bu işi bitirmeden iş yerinden ayrılmanı istemiyorum. (…………………..)
Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı zavallı kadının. (……………………………)
Yağmur yağarken evleri olmayan insanları düşünür, hüzünlenirdi. (……………………..)
Zaman geçtikçe onu daha da çok sevmeye başlamıştım. (………………………………)
Soruları dikkatli çözdükçe yanlışlarınızın azaldığını fark edeceksiniz. (…………………………….)
Okulundan ayrılalı uzun zaman olmuştu.(………………………..)
Kahvaltını yapar yapmaz ödevinin başına geçeceğini biliyorsun, değil mi? (……………………….)
Çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam ediyoruz, gençler! (…………………………..)
Paltom bile ağır gelirken, nasıl taşırım koskoca dünyayı sırtımda? (…………………….)
İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.(……………………)
Kendini kaybeden adam yalpalaya yalpalaya yürüyordu. (………………………….)

5.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerin türünü belirleyiniz.
* İçinde bulunduğum bu umutsuz konumda, bazı anlar oluyor ki insan bir saç teliyle bir zinciri kırabileceğine inanıyor.

* Kalırsam yenileceğime inandım; yola çıkmanın güzelliğine vurgunum bu nedenle.
* Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var, kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin.
* Bazı kapıları kapayın. Gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için.
* Ben bu dünyaya kitap okumak, aklına esince yazı yazmak, akıllı arkadaşlarla fikir ve lakırdı yapmak için gelmemişim.
* İnsanların en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanları karşılaştıkları zorluklar kuvvetlendirir.
*Ah, biz sırasında vicdanımızın sesini boğar, özgürlüğümüzü, rahatımızı hatta vicdanımıza varıncaya dek her şeyimizi satışa çıkartırız!
* Aşk onları diriltmiş, birinin kalbi ötekinin kalbine tükenmez bir hayat kaynağı olmuştu.
* “Madem gidecektin, ne halt etmeye geldin?”
* Her insanın hiç olmazsa gidecek bir yerinin olması gerekmez mi?
* Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz, övünme hakkını vermez, zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır.
* İnsan yaşadıkça neler görüp öğreniyor!
* Ne mi yapılmalı? Atılması gereken her şeyi kesip atacaksın. Sonsuza kadar. Hepsi bu. Böylece acılara göğüs germeyi de peşinen kabul edeceksin. Ne? Hala anlamıyor musun? Sonra anlarsın. İnsana her şeyden evvel özgürlük ve güç gereklidir.
*Eğer şu anda, ömrü boyunca da olsa yapayalnız kalabileceği bir yerlere gidebilmesi mümkün olsaydı, kendini mutlu sayacaktı.
*Beklenmedik bir felaketle karşılaşan insanlarda her zaman gözlenen garip bir sevinç hali vardır.
* O eski, korku ve ızdırap verici, çirkin duyguyu gittikçe daha yoğun ve canlı olarak anımsıyordu; çıngırağın her çalışıyla irkiliyor ama bundan gittikçe daha ve daha fazla haz alıyordu.
* Farkındayım, çok kötü bir insanım,” diye geçiriyordu içinden “Peki ama, onların sevgisine değmediğime göre niçin bu kadar çok seviyorlar beni? Ah, yalnız başıma bir insan olsaydım, hiç kimse sevmeseydi beni, ben de hiç kimseyi, hiçbir zaman sevmeseydim!
*Her şey insanoğlunun elindedir, ama yine de sırf korkaklığı yüzünden her fırsatı elinden kaçırıyor.Bu artık bilinen bir gerçek. Acaba insanlar en çok neden korkarlar? Doğrusu ilginç bir soru. İnsanlar en çok atacakları yeni adımdan, söyleyecekleri yeni sözden, kısacası alışkanlıklarını terk etmekten korkarlar.
* Şu, seni her taraftan demirden teller gibi saran prensiplerin yüzünden kendi iraden doğrultusunda istediğin yere bile dönemiyorsun.
* Gönlü yücedir, iyi yüreklidir. Düşüncelerini dile getirmeyi sevmez, yüreğindekileri açığa vurmaktansa, şiddete başvurmayı yeğler. Ama bazen hiç de kuruntulu değildir, sadece soğuk ve acımasız denebilecek derecede duygusuzdur.

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafta bulunan sıfat fiillerin altını çiziniz.
Dinle: Hepiniz birer geveze ve farfaracıdan başka bir şey değilsiniz! Küçücük bir acınız olsa, on paralık yumurtası için ortalığı birbirine katan tavuklara dönersiniz! Üstelik burada bile başka yazarların düşüncelerini çalarsınız! Ruhlarınızda bağımsız bir yaşamdan iz bile yok! İspermeçetten yapılmış yaratıklar! Damarlarınızda da kan yerine serum dolaşıyor! Hiçbirinize inanmıyorum! İlk işiniz, ne pahasına olursa olsun insana benzememektir!


7.ETKİNLİK
Aşağıdaki şiirde bulunan isim fiillerin altını çiziniz.
Her şey senin için yaratıldı, ama dikkat et sen her şey değilsin.

Dünya boyun eğicidir ama sen zalim efendi değilsin.
Yeterli sayıyorsun kendini kendine.  Oysa hiç yeterli değilsin.  Muhtaçsın, ihtiyaçsız değilsin.
Her şey senin emrinde doğru, ama amirliğe kalkışma.
Bil ki kalıcı değil geçicisin, sahip değil misafirsin. Sabit değil iğretisin.
Her ne var ki sende, ödünçtür, senin sanma.
Şımarma.
Yarı kısmın topraktır. Toprağı horlama.
Dünyadan, yerine koyduğundan fazlasını alma. Onun dengesini bozma. Uyumuna musallat olma.
Gülün rengiyle, sütün tavıyla oynama.
Karıncanın yolunu kapama, kırlangıcın yuvasını bozma, yılanın dişini kanatma.
Pınarların, nehirlerin, ince suların kurumaması için çaba sarf et.
Göz kulak ol emanete. Bozma kıvamını aldığın gibi iade et.
Hava, toprak, ateş, su da insandan alacaklı.
Bitkinin ve hayvanın, dağın taşın ve börtü böceğin, yaralı kedinin, hasta leyleğin, yırtıcı parsın, dayanıklı devenin de insan üzerinde hakkı, insandan razılığı vardır.

FİİLİMSİLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 5 CEVAPLAR

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde “-ma / -me” ekinin geldiği sözcük isim mi, isim fiil mi, çekimli eylem mi olmuştur? yazınız.
Daha önce bu meyvenin tadına bakmamıştım. (……çekimli eylem…….)

Olaylara bir de tersten bakmayı denemelisin. (………isim fiil…………)
İnsan kendini tembelliğe alıştırmamalı.( ……çekimli eylem………….)
Kendinizi sabah erken kalmaya alıştırmayı ilke edinin. ( ………isim fiil…….)
Kitaplar kendi gördüklerinden de yararlanmıyorsun. (……çekimli fiil……….)
Kitaplardan yararlanmamak budalalıktır. (………isim fiil…………..) 
Bir saat bile durmadım üstünde; yaptıktan sonra bir daha gözden geçirmedim.(……çekimli eylem…….)
Cambazlar gibi ip üstünde durmayı öğrenmişti yedi yaşında. (…isim fiil……)

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin kalıcı isim, isim fiil, sıfat fiil, çekimli fiilden hangisi olduğunu noktalı yerlere yazınız.
Binanın girişinde yıllardır görmediğim arkadaşımla karşılaştım. (……kalıcı isim………)

Onun tören alanına girişini görmeliydiniz çocuklar! (………isim fiil………)
İnsan altından kalkamayacağı işlere girişmemeli. (……fiil……..)
Akacak kan damarda durmaz. (………fiil…………………..)
Bazıları kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor.(…sıfat fiil…….)
Gazoz kapağını açmak için bir açacak bulmam lazım. (………isim…..)
Şeyma erkenden gelip sınıfın kapısını açacak. (…………fiil………….)
Sararmış yaprakla örtülü kaldırımlarda saatlerce gezdik. (………sıfat fiil…..)
Kahvaltı yapmadığı için sararmış çocuğun yüzü. (……fiil………..)
Yazılarını sabah güneş doğmadan yazar bazı şairler. (……fiil…….)
Yazarım ben de adını kalbimin ta köşesine. (……fiil……..)
Yazar takımı güncel meseleleri yorumlarken dikkatli olmalı. (………isim……)
Eve girdikten sonra giyeceklerini katlayıp dolabına koydu. (…isim………)
Ablasının düğününde giyecek elbise bulamadı. (……sıfat fiil………………)
Mezuniyet töreninde ne giyeceksiniz? (…………fiil…………..)
Siz pastaları getirin, içecekler benden arkadaşlar! (………isim………)
İçeceğimiz su o kadar klorlu ki suyun tadını alamıyoruz. (………sıfat fiil…………)
İnsan sabah yataktan kalktığında bir bardak su içecek ki günü verimli geçsin. (…fiil…….)

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf fiillerin altını çiziniz.
*Zabıta ekipleri pazar yerini kontrol ederken bir kaza oldu.

*Bir kalıp sabun alıp hamama gitti.
*Kaldı ki, daha sonra düzeltilmesi olanaksız birtakım yanlışlara düşmemek için, bir insanı değerlendirirken hiç acele etmemek ve ona karşı son derece dikkatli, temkinli davranmak gerek.
*Yaş ilerledikçe kimseyle uğraşasın gelmiyor kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun, seni hasta edecek insanları iyileştirmeyi bırakıyorsun.
*Ah, biz sırasında vicdanımızın sesini boğar, özgürlüğümüzü, rahatımızı hatta vicdanımıza varıncaya dek her şeyimizi satışa çıkartırız!
*Bazen hayatta öyle karşılaşmalar olur ki, hem de hiç tanımadığımız insanlarla, bir tek sözcük bile konuşmadan, birdenbire, tek bir bakışla ilgilenmeye başlayıveririz.
*Ben sarhoşum, hem de körkütük, ama mesele bu değil zira şaraptan sarhoş olmadım. Sizi görür görmez şarap başıma vurdu.
*Ben her şeye hor görerek değil de hoş görerek bakmayı öğrendim.
*Svidrigaylov, yatağında yatıyor ve hayal kuruyordu. Kafasındaki düşünceler birbirini kovalıyordu. Ne olursa olsun bir düşünceye saplanıp onun üzerinde durmayı çok istiyordu.  

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf fiillerin cümleye kattıkları anlamları yazınız.

Ödevini bitirdiğinde haber ver de çay hazırlayayım sana. ( zaman)
Lisans tezini araştırmadan hazırlamışsın.(durum)
Sen üzülme oğlum, gün doğmadan neler doğar.(zaman)
Bu işi bitirmeden iş yerinden ayrılmanı istemiyorum. (şart)
Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı zavallı kadının. (durum)
Yağmur yağarken evleri olmayan insanları düşünür, hüzünlenirdi. (zaman)
Zaman geçtikçe onu daha da çok sevmeye başlamıştım. (zaman)
Soruları dikkatli çözdükçe yanlışlarınızın azaldığını fark edeceksiniz. (şart)
Okulundan ayrılalı uzun zaman olmuştu.(zaman)
Kahvaltını yapar yapmaz ödevinin başına geçeceğini biliyorsun, değil mi? (zaman)
Çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam ediyoruz, gençler! (durum)
Paltom bile ağır gelirken, nasıl taşırım koskoca dünyayı sırtımda? (zaman)
İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.(zaman)
Kendini kaybeden adam yalpalaya yalpalaya yürüyordu. (durum)

5.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerin türünü belirleyiniz.
* İçinde bulunduğum bu umutsuz konumda, bazı anlar oluyor ki insan bir saç teliyle bir zinciri kırabileceğine inanıyor.(sıfat fiil, sıfat fiil)

* Kalırsam yenileceğime inandım; yola çıkmanın güzelliğine vurgunum bu nedenle.(sıfat fiil, isim fiil)
* Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var, kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin.(isim fiil, sıfat fiil)
* Bazı kapıları kapayın. Gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için. (sıfat fiil)
* Ben bu dünyaya kitap okumak, aklına esince yazı yazmak, akıllı arkadaşlarla fikir ve lakırdı yapmak için gelmemişim.(isim fiil, isim fiil, is.fi.)
* İnsanların en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanları karşılaştıkları zorluklar kuvvetlendirir.(sıfat fiil)
*Ah, biz sırasında vicdanımızın sesini boğar, özgürlüğümüzü, rahatımızı hatta vicdanımıza varıncaya dek her şeyimizi satışa çıkartırız!(z.f., i.f)
* Aşk onları diriltmiş, birinin kalbi ötekinin kalbine tükenmez bir hayat kaynağı olmuştu.(sıfat fiil)
* “Madem gidecektin, ne halt etmeye geldin?”(isim fiil)
* Her insanın hiç olmazsa gidecek bir yerinin olması gerekmez mi?(sıfat fiil, isim fiil)
* Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz, övünme hakkını vermez, zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır.(isim fiil, isim fiil, sıfat fiil, isim fiil)
* İnsan yaşadıkça neler görüp öğreniyor! (zarf fiil, zarf fiil)
* Ne mi yapılmalı? Atılması gereken her şeyi kesip atacaksın. Sonsuza kadar. Hepsi bu. Böylece acılara göğüs germeyi de peşinen kabul edeceksin. Ne? Hala anlamıyor musun? Sonra anlarsın. İnsana her şeyden evvel özgürlük ve güç gereklidir.(isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil)
*Eğer şu anda, ömrü boyunca da olsa yapayalnız kalabileceği bir yerlere gidebilmesi mümkün olsaydı, kendini mutlu sayacaktı.(sıfat f, is.fi.)
*Beklenmedik bir felaketle karşılaşan insanlarda her zaman gözlenen garip bir sevinç hali vardır.(sıfat fiil, sıfat fiil, sıfat fiil)
* O eski, korku ve ızdırap verici, çirkin duyguyu gittikçe daha yoğun ve canlı olarak anımsıyordu; çıngırağın her çalışıyla irkiliyor ama bundan gittikçe daha ve daha fazla haz alıyordu.(zarf fiil, zarf fiil, isim fiil, zarf fiil)
* Farkındayım, çok kötü bir insanım,” diye geçiriyordu içinden “Peki ama, onların sevgisine değmediğime göre niçin bu kadar çok seviyorlar beni? Ah, yalnız başıma bir insan olsaydım, hiç kimse sevmeseydi beni, ben de hiç kimseyi, hiçbir zaman sevmeseydim! (sıfat fiil)
*Her şey insanoğlunun elindedir, ama yine de sırf korkaklığı yüzünden her fırsatı elinden kaçırıyor. Bu artık bilinen bir gerçek. Acaba insanlar en çok neden korkarlar? Doğrusu ilginç bir soru. İnsanlar en çok atacakları yeni adımdan, söyleyecekleri yeni sözden, kısacası alışkanlıklarını terk etmekten korkarlar. (sıfat fiil, sıfat fiil, isim fiil)
* Şu, seni her taraftan demirden teller gibi saran prensiplerin yüzünden kendi iraden doğrultusunda istediğin yere bile dönemiyorsun.(sıfat fiil, sıfat fiil)
* Gönlü yücedir, iyi yüreklidir. Düşüncelerini dile getirmeyi sevmez, yüreğindekileri açığa vurmaktansa, şiddete başvurmayı yeğler. Ama bazen hiç de kuruntulu değildir, sadece soğuk ve acımasız denebilecek derecede duygusuzdur.(isim fiil, isim fiil, isim fiil, sıfat fiil)

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafta bulunan sıfat fiillerin altını çiziniz.
Dinle: Hepiniz birer geveze ve farfaracıdan başka bir şey değilsiniz! Küçücük bir acınız olsa, on paralık yumurtası için ortalığı birbirine katan tavuklara dönersiniz! Üstelik burada bile başka yazarların düşüncelerini çalarsınız! Ruhlarınızda bağımsız bir yaşamdan iz bile yok! İspermeçetten yapılmış yaratıklar! Damarlarınızda da kan yerine serum dolaşıyor! Hiçbirinize inanmıyorum! İlk işiniz, ne pahasına olursa olsun insana benzememektir!


7.ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirde bulunan isim fiillerin altını çiziniz.
Her şey senin için yaratıldı, ama dikkat et sen her şey değilsin.

Dünya boyun eğicidir ama sen zalim efendi değilsin.
Yeterli sayıyorsun kendini kendine.  Oysa hiç yeterli değilsin.  Muhtaçsın, ihtiyaçsız değilsin.
Her şey senin emrinde doğru, ama amirliğe kalkışma.
Bil ki kalıcı değil geçicisin, sahip değil misafirsin. Sabit değil iğretisin.
Her ne var ki sende, ödünçtür, senin sanma.
Şımarma.
Yarı kısmın topraktır. Toprağı horlama.
Dünyadan, yerine koyduğundan fazlasını alma. Onun dengesini bozma. Uyumuna musallat olma.
Gülün rengiyle, sütün tavıyla oynama.
Karıncanın yolunu kapama, kırlangıcın yuvasını bozma, yılanın dişini kanatma.
Pınarların, nehirlerin, ince suların kurumaması için çaba sarf et.
Göz kulak ol emanete. Bozma kıvamını aldığın gibi iade et.
Hava, toprak, ateş, su da insandan alacaklı.
Bitkinin ve hayvanın, dağın taşın ve börtü böceğin, yaralı kedinin, hasta leyleğin, yırtıcı parsın, dayanıklı devenin de insan üzerinde hakkı, insandan razılığı vardır.

fiilimsilerle ilgili etkinlikler 5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap