Testler

İsimler Test 1 (6.Sınıf Türkçe)

İSİMLER TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dünya” sözcüğü özel isimdir?
A) Dünyanın eşyasını almışlar yine.

B) Dünya kadar iş yaptık bugün.
C) Dünya uzayın en güzel gezegenidir.
D) Dünya bir yana sen bir yana, dedi.

2. Aşağıdakilerden hangisi cins, soyut ve tekil bir isimdir?
A) Hava

B) Ses
C) Koku
D) Sevgi

3.“İnsanlık, arkadaşlık” kelimelerinin her ikisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çoğul, cins, somut isim

B) Tekil, cins, soyut isim
C) Çoğul, cins, soyut isim
D) Tekil, özel, somut isim

4.“Bilgili” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır?
A) Bilgili insanın sözü eksilmez.

B) O, çevresine daima bilgili görünürdü.
C) Ahmet; bilgili, sessiz, efendi bir çocuktur.
D) Siz de dil konusunda benim kadar bilgilisiniz.

5.Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisi somut isimdir?
A) Köylülerden tatlı yüz, candan bir dostluk gördü.

B) İyi bir arkadaşlık, bütün zenginliklere değer.
C) Çocukların sesi ta buraya kadar geliyordu.
D) Metin, küçüklüğünden beri güzel konuşurdu.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Ormanlarımız her geçen gün tükeniyor.

B) Şehirlerimizi temiz tutmalıyız.
C) Halkımız vatanına çok bağlıdır.
D) Meclisimiz kanun çıkarıyor.

7.“-lık” eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut bir sözcüğe gelerek soyut bir isim oluşturmuştur?
A) Kışlık kömür ihtiyacımızı giderdik.

B) Büyümüş, askerlik çağına bile gelmişti.
C) Bu deterjanla çamaşırlarımızdaki beyazlık arttı.
D) Balkona parmaklık yaparsanız çocuğu çok rahat çıkarırsınız.

8. Sarı saç üstüne sarışın yazma
Yakışır başına kurban olduğum
Çıldırtma aklımı, karşımda gezme
Gözüne kaşına kurban olduğum
Dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Yazma

B) Gezme
C) Çıldırtma
D) Yakışır

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem küçültme hem topluluk ismi vardır?
A) Birlikler dereciğin üst tarafına yerleşmişti.

B) Mecliste küçücük olaylar da gündeme geliyordu.
C) Ormanın yanan yerlerine büyükçe fidanlar dikilmişti.
D) Kedicik, ağaçların arasında bir o yana bir bu yana koşuyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?
A) Mavi gök ve yemyeşil yeryüzü mutluluğumuz için birleşmiş.
B) Suların tatlı şıpırtısıyla dinlenir insan.
C) Mutluluk için çırpınmalı değil mi insan?
D) Kuşların tatlı tatlı ötüşü de sevindirmez mi insanı?

11. Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi isim olarak kullanılmıştır?
A) Bu yoldan tek tük araba geçer.

B) İnsanın ufak tefek hatası olmuyor değil.
C) Sağda solda dolaşacağına ders çalış.
D) Gördüklerini bize birer birer anlat.

12. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili isimlerden hangisi, varlıklara verilişi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Güneş kendi ekseni etrafında dönerken batıdan doğuya hareket eder.

B) Fen olayları insanlara alışılmış geliyor.
C) Şöyle bir baktığımızda çevremizde çok garip olayların gerçekleştiğini göreceğiz.
D) Biraz dikkat ve biraz çalışmayla insan, doğayı keşfedebilir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi çoğul eki almıştır?
A) Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!

B) Elindeki çiçeklerin hepsi solmuştu.
C) Ihlamurlar çiçek açtığı zaman geleceğim sana.
D) Vakitlerden bir nisan akşamıdır.

14. Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti bu hafta sonu sinemaya götürecekti, ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu, sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. 
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) yorgunluğundan

B) gazetesini
C) düşünürken
D) haritası

15. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni
sinemaya götüreceğim dedi, sonra düşündü: 
“Oh be kurtuldum, en iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez.”
Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi ve: 
-Baba haritayı düzelttim, artık sinemaya gidebiliriz, dedi.
Adam önce inanamadı ve görmek istedi. 
Gördüğünde de halen hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu.
Çocuk :
-Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti, dedi.
Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tekil isimler kullanılmıştır.

B) Birden fazla çoğul isim vardır.
C) Topluluk isimlerine örnek sözcükler vardır.
D) Küçültme ismi yoktur.

16. Cins isim olarak kullanılan bazı sözcükler bazen sadece bir varlığa ad olarak kullanılır. Bu durumda özel isim olur.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek vardır?
A) Pamuk artık bu bölgede yetişmiyor.

B) Koyunlarımızı güdecek yer bulamadık buralarda.
C) Kurda sormuşlar: “Boynun niçin kalın?”
D) Kömür bizim mahallenin en şirin köpeğiydi.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.C, 6.B, 7.B, 8.A, 9.A, 10.B, 11.C, 12.A, 13.A, 14.C, 15.C, 16.D

isimler-test-1-6.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

  • 6.sınıfa geçtim Türkçeyi çok seviyorum bu konuları rahatlıkla çözüyorum daha da çok testler gelsin

Yorum yap