Çalışma Kitapçıkları

Kelime Grupları Çalışma Kitapçığı 2

Ütopyalılara göre, vahşi hayvanlara yönelik olsa da kan dökme isteği ruhun vahşete olan eğiliminden kaynaklanır, böyle olmasa bile, bu tür vahşi zevkleri tada tada ruh sonunda vahşileşir. Ama insanlar her zaman oyuna gelip budalaca davranır ve doğal olmayan birtakım sevinçlere zevk adını verir, sanki kelimeleri değiştirince bu kelimelerin içerdiği anlamlar da değişecekmiş gibi. Çünkü konuyla ilgisi olmayan şeyleri araya sokuşturduğunda, sahnede oynanan oyunu hem bozmuş hem de çarpıtmış olursun, söylediklerin oyunun kendisinden çok daha iyi olsa bile fark etmez.

1.Yukarıdaki cümlelerden aşağıdakileri belirtilen sayıya göre bulunuz.

2 edat grubu:

3 sıfat tamlaması:

2 sıfat fiil grubu:

1 tekrar grubu:

2 belirtili isim tamlaması:

1 belirtisiz isim tamlaması:

1 isim fiil grubu:

1 zarf fiil grubu:

  1. Aşağıdaki metinde bulunan isim tamlamalarını bularak bunların ne tür isim tamlamaları olduğunu belirtiniz.

Peki, hakikaten böyle mi olmalıdır? Yazarın biricik amacı okuru mutlu etmek, olayları onun görmek istediği renge boyamak mıdır? Çoktur böyle düşünenler. O kötü akıbete uğramamak için habire okurun gönlüne, duygularına çalışır dururlar. Bu al gülüm- ver gülümden iki taraf da memnundur. Git gide bağımlılığa dönüşür ilişkileri. Yazarın bu yaptığına bir çeşit ‘okur dalkavukluğu’ dense yeridir.     Gerçek yazarlar, okurunu sürekli mutlu edenler, zamanla onda bağımlılığa, düşünce ve duygu uyuşmasına sebep olanlar değil, okuru çimdikleyen, canını sıkma pahasına hoşuna gitmeyecek sözler edebilen ve onu uyanık durmaya zorlayanlardır. Evet, yazar sevinçler yaşatacaktır okuruna fakat bunu yerleşik duygularını köpürterek değil, onun zihnini yeni bilgilere, gönlünü taze duygulara açarak yapacaktır.

 3.Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsi gruplarının ne tür fiilimsi grubu olduklarını yazınız.

Demem o ki sevgili okur, tek tip giysiler gibi tek tip düşünceler de verimsizdir, sıkıcıdır. Evrenin bütün renklerini görüp hayretle, coşkuyla yaşamak varken, insanoğlu neden daracık düşüncelere, güncel siyasetin dayattığı ‘tek yol’ çıkmazlarına kapanıp kalsın! İyi okur, Goethe’nin haber verdiği gibi, ‘keyif alırken yargılayan ve yargılarken keyif alan’dır. Alberto Manguel, Okumalar Okuması’nda, ideal okurun özelliklerini uzun uzadıya sıralamıştı. O, elbette edebiyat okurunu kastediyordu fakat her okurun, gazete okurunun da alacağı hisse olmalıdır yazdıklarından. Birinde şöyle demişti: “İdeal okur çevirmendir, metni teşrih edebilir, derisini soyabilir, iliğine kadar dilimler, her arter ve damarı izler ve sonra da tamamen yeni ve duyarlı bir varlığı ayakları üstüne kaldırır.”

  1. Yukarıdaki şiirde sıfat tamlamalarının altını çiziniz.

Kara gözlüm bu ayrılık yetişir,

İki gözüm pınar oldu gel gayrı.

Elim değse akan sular tutuşur

İçim dışım yanar oldu gel gayrı.

 

Ayların sırtında yıllar taşındı,

Sanma ki garibi eller düşündü.

Bebekler evlendi, yollar aşındı

Kozalaklar çınar oldu gel gayrı.

  1. Aşağıdaki şiirden isim tamlamalarını çeşitlerini belirterek yazınız.

 Neşeyi ne tartar, gamı kim ölçer

Acı söz yarası kaç yılda geçer

Beklemek sancıdır, ayrılık hançer

Gurbet nedir, ne değildir? . De hele.

 

Düşlerine aldandın mı uykunun?

Kucağında büyüdün mü korkunun?

Taşınması zor mu zillet tokunun?

Dehşet nedir, ne değildir? . De Hele.

 

Ormanın var, pınarın var, kuşun var

Dört mevsimde bulut saçlı başın var

Bilmem amma bir uzunca yaşın var

Mühlet nedir, ne değildir? . De hele.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap