Testler Editörün Seçtikleri

Kelime Grupları Test 2

KELİME GRUPLARI TEST 2

1. İşte o duyguyla, sizi önce bir ressam titizliğiyle çizdiği portrenin gerçek olduğuna inandırıyor, sonra o renkli hayatın içinde usulca dolaşmaya devam ediyor.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
C) Sıfat tamlaması
D) Birleşik fiil
E) Zarf fiil grubu

2. Hizmetkarları, arabaları ve başyapıtları ile dolu bir resim galerisinde olan şatolarda yaşamak, onun için belki kendi ölümsüzlüğüne bile yeğdir.
Cümlesinde altı çizili kelime gruplarından hangisi aşağıdakilerden birisi değildir?
A) Bağlama grubu
B) Sıfat tamlaması
C) Sıfat fiil grubu
D) Edat grubu
E) İsim tamlaması

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir kelime grubu yoktur?
A) Size neler söylesem acaba?
B) Ben onun gibi mesafeli olmayı beceremiyorum.
C) İnsanlığın büyük kahramanlıklarında hep inanılmaz bir şeyler vardır.
D) Son sayfayı kapatırken gözlerim yanıyor.
E) Gerçek hayat hikayesini çağdaşlarından hiçbiri yazamamış.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üç çeşit kelime grubu vardır?
A) Hayatı rüyalardan bilincime sızanlarla kavramaya çalıştığım uyurgezer yıllardı.
B) Omuzlarından aşağıya dökülen uzun sarı saçlarına baktı.
C) Çatlayan ruhum bir daha huzur bulmadı.
D) Onun öldüğü yaşa geldiğim zaman hakkında bir yazı yazacağım.
E) Katlanmadığın insanlar ile aynı yere gideceksin.

5. Üstelik kendisine göre epeyce süslü olan romancının günlüklerindeki keskin yargılar da onun dünyaya aldırmaz bakışına biraz uzak duruyor gibiydi. Ama yine de onları birleştiren görünmez bir bağ vardı.
Yukarıdaki paragraftaki altı çizili kelime grupları aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sıfat tamlaması-isim tamlaması-sayı grubu-isim fiil grubu-bağlama grubu
B) Edat grubu-isim tamlaması-sıfat tamlaması-isim fiil grubu-sıfat fiil grubu
C) Edat grubu-sıfat tamlaması-isim tamlaması-sıfat fiil grubu-sıfat tamlaması
D) Bağlama grubu-isim tamlaması-sıfat tamlaması-isim fiil grubu-sıfat fiil grubu
E) Zarf fiil grubu-isim tamlaması-sıfat tamlaması-isim fiil grubu-sıfat fiil grubu

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisine birleşik fiil kullanılmamıştır?
A) Sabahleyin erkenden kahvaltı yaptığını varsayalım.
B) Bizi bu konuda hoş görürsen memnun olurum.
C) Öğretmenin verdiği ödevleri yapıvermiş.
D) Maraş dondurmasını hangi pastaneden aldınız?
E) Anneni üzmekten vazgeçmelisin artık.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen sözcük öbeği yoktur?
A) Yazmak, acılara karşı bir savunma biçimidir. (edat grubu)
B) Gitmek için biraz acele ettiler.(birleşik fiil)
C) Işığın hakiki kaynağı nerede gizleniyor? (sıfat tamlaması)
D) Bir hayale tutunup ondan vazgeçemeyeceğine inandı.(zarf fiil grubu)
E) Hayatın yaşamaya değer olduğuna inandıran nedir?(isim tamlaması)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar grubu ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A)Sahilden irili ufaklı birçok taş topladık.
B)Zaman zaman buraya gelir, çay içerim.
C)Sanki tehlike usul usul geliyor.
D)Yüze yüze karşı kıyıya geçtik.
E) Dağa çıkarken kalbim hızlı hızlı atmaya başladı.

9. Hayatla kurduğum o ilişkide de en çok ilgimi çeken çelişkilerden biri, insanın neden başka seçenekleri varken bir türlü hayaliyle örtüşmeyen bir hayattan çekip gidemediği. O paslı takıntıyı nasıl yaratıyor ve neden hayatımızı düzelteceğine inandığımız çürümüş saplantılardan kurtulamıyoruz?
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlama grubu
B) Sıfat fiil grubu
C) Sıfat tamlaması
D) Zarf fiil grubu
E) Birleşik fiil

10. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
       Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
       Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı:
      Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Bağ fiil grubu
B)Ünlem grubu
C)Sıfat tamlaması
D)Belirtisiz isim tamlaması
E)Ortaç grubu

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne edat grubu ne de bağlama grubu vardır?
A)Sona doğru ilerlerken kaçan fırsatları hâlâ yakalayabileceğine inanıyor.
B) Bu şefkatli hisler ile avunmak bizi diri tutuyor.
C) Renkli ve ilginç kişiliği olan bir gençti.
D) Tükenmez veya pilot kalem alabilir misin?
E) Koskoca bir ömrü ıssız bir kulübede tüketmişti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan kelimeler tek başına kullanılamaz?
A)Burada tüm işler ağır aksak gidiyor.
B) Yalan yanlış cevaplarla bizi oyalamayı bırakmalısın.
C)Mırın kırın etmeyi bırak da işine bak.
D)Seninle doğru dürüst görüşemiyoruz bile.
E)Sekiz yaşlarında ufak tefek bir çocuktu.

13. Aşağıda verilen birleşik fiil gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)mahvolduk
B)zannettim
C)emrediniz
D)yapabilirim
E)küfretme

14.Aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfat tamlamalarının hangisinin sıfat unsuru bir sıfat fiil grubudur?
A)Eskiyen ayakkabısını tamirciye götürdü.
B)Annesini özleyen çocuk ağlamaya başladı.
C)Olası tehlikeleri göz ardı etmemelisin.
D)Arabasına bomba konduğunu fark etmedi.
E)Çürüyen meyveleri beraberce topladık.

15. kelime grubu         örnek
I. güzel veya çirkin      isim tamlaması
II. kapı kilidi                bağlama grubu
III. eskisi gibi              edat grubu
IV. turuncu eldiven     sıfat tamlaması
V. çocukları sevindirmek
Yukarıda verilen kelime grubu ve kelime grubu örneği eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) güzel veya çirkin
B) kapı kilidi
C) eskisi gibi
D) turuncu eldiven
E) çocukları sevindirmek

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar: 1-E, 2-C, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 7-E, 8-A, 9-A, 10-B, 11-E, 12-C, 13-D, 14-B, 15-E

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kelime Grupları Test 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap