Testler

Noktalama İşaretleri Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İki nokta (:) herhangi bir konuda açıklama yapılmadan önce kullanılır.

B) Noktalı virgül (;) gerektiğinde ögelerin arasına ve sıralı cümlelerin arasına getirilir.
C) Üç nokta (…) sözün benzeri örneklerle sürdürüleceğini göstermek amacıyla kullanılır.
D) Nokta (.) anlamca tamamlanmamış cümlelerden sonra kullanılır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Ön koltukta oturan bayan, doktorlara şöyle bir baktı.
B) Çocuğun okula geç gelmesi, bizi zora soktu.
C) Akşam güneşi, güzelin yüzüne vururmuş.
D) Kötü bir yazı yazmak, hiç yazı yazmamaktan daha iyidir.

3. I. Anlamca karışan ögelerin ayrılmasında kullanılır.
II. Kesin olarak bilinmeyen tarihlerin yerine yay ayraç içinde kullanılır.
III. Yüklemi bulunmayan cümlelerin sonunda kullanılır.
Yukarıdaki cümlelerde hangi noktalama işaretleriyle ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Üç nokta

B) İki nokta
C) Virgül
D) Soru işareti

4. “Yarın yapacağımız görüşmeye Emre, Elif ve Turan’ı da davet ettik.” cümlesindeki virgülün (,) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Zil çalınca herkes dışarı çıktı, bahçede biraz dolaştı.

B) Azat, hasta olan arkadaşını ziyaret etti.
C) İş çıkışı herkes bahçede toplansın, dedi.
D) Kırtasiyeden boya kalemi, kalemtıraş ve silgi aldım.

5. Aşağıdaki cümlelerde bulunan yay ayraç ( ) işaretinin hangisinin kullanılış gerekçesi diğerlerinden farklıdır?
A) Yazar (Mehmet Rauf), insan psikolojisini çok iyi biliyor.
B) Kitap (Safahat), manzum hikâyeler de var.
C) Müdür: − (Ellerini havaya kaldırarak) Ne olacak, ders çalışmayanların hâli?
D) Eleştirmen (Berna Moran) bu makalesinde o dönem romanlarının eleştirisini yapmış.

6. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Uşak’a gidecek sekiz uçağına yetişmeliyim.
B) Arkadaşımla sabahın sekizinde İTÜ’nün önünde buluşacaktık.
C) Türkçe’ye yabancı dillerden girmiş birçok sözcük var.
D) N’oldu sana böyle kızım?

7. Aristo öğrencilerinden birine bir problemin çözümünü anlattıktan sonra sorar:
−Anladın mı?
−Evet.
−Ama sende anladığını gösteren bir belirti göremiyorum. −O belirti nedir ( )
−Güler yüz ( ) Anlamış olsaydın sevinir ( ) böyle durmazdın.
Yukarıdaki diyalogda yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (?) (…) (,)

B) (?) (,) (,)
C) (,) (,) (,)
D) (?) (…)(.)

8. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Genç öykücülerin çıkışını nasıl buluyorsunuz?
B) Bir de Türkiye dışındaki dünya var.
C) Bu çeviriyi önce bir kitabevi, sonra Milli Eğitim Bakanlığı basmıştır.
D) Babam, manavdan erik, üzüm, ve nane aldı.

9. Bir bilgeye sormuşlar:
− Bir insanın zekâsını nereden alırsınız?
− Konuşmasından ( )
− Ya konuşmazsa ( )
− O kadar akıllı insan yoktur ki ( )
Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (…) (!) (…)
B) (.) (.) (?)
C) (…) (?) (…)
D) (!) (.) (.)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır?
A) Hasta, hemşireden dolaba koyduğu hapını istedi.
B) Mektup, yakındakilerle veya uzaktakilerle haberleşmek için yazılan bir yazı türüdür.
C) İnsanın, gerçek yüzü kızdığı zaman belli olur.
D) Seni bir daha uyarmayacağım, dedi.

11. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlış yapılmıştır?
A) MEB’den bu konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.
B) Okuma küçük yaşta başlamalı, dedi.
C) Sümeyye’nin de benimle gelmesi mümkün mü?
D) Öğretmenimiz: “Günlük on beş sayfa kitap okuyun” dedi.

12. Süleyman Nazif şöyle diyor ( ) “Bu memleketin taşına ( ) toprağına hiçbir şairimiz Mehmet Akif kadar âşık olmamıştır ( ) Kaybolan yurt parçalarına da hiçbir şairimiz Mehmet Akif kadar içten gözyaşı dökmemiştir.”
Yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?
A) (:) (,) (.)
B) (;) (,) (.)
C) (:) (,) (;)
D) (,) (,) (.)

13. “Başlıca üç çeşit insan vardır ( ) bilgisever ( ) şöhretsever ( ) parasever ( )
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) (-) (,) (,) (…)
B) (:) (,) (,) (.)
C) (:) (;) (;) (…)
D) (:) (;) (;) (.)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?
A) – Dün ders çalıştın mı?
– Hayır.
B) Samet, 01.03.2020’de yurda dönecek.
C) Kitabın 57.nci sayfasında kaldım.
D) Doktor olduğunda kapısına “Dr. Melek Yılmaz” yazdırmıştı.

15. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?
A) Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik; fakat bu arada çok basit bir sanatı unutduk: İnsan gibi yaşamak…
B) Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik; fakat bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: insan gibi yaşamak.
C) Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, Fakat bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: insan gibi yaşamak
D) Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, fakat bu arada çok basit bir sanadı unuttuk; İnsan gibi yaşamak.

16. Üst üste sorular soru içinde:
Düşün mü (I) konuş mu (II) sus mu (III) unut mu (IV)
Buradan insan mı çıkar, tabut mu?
Numaralı yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti gelmelidir?
A) I. B) II. C) III.       D) IV.  

17. Mehmet Akif’in çok sevdiğim bir sözü var ( ) ( ) İnsan iki şeyi bilmelidir ( ) Biri haddini diğeri de hesabını ( ) ( )
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?
A) (:) (“) (:) (.) (”)

B) (;) (:) (“) (. )(”)
C) (;) (“) (:) (.) (”)
D) (:) (“) (;) (.) (”)

18. Noktanın kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden ve örneklerden hangisi yanlıştır?
A) Cümlenin sonuna konur: Her gün erkenden uyanırım.

B) Kısaltmaların sonuna konur: mec., ör., sf.
C) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: II. Selim
D) Yazıyla yazılan ay, gün ve yılları ayırmak için konur: 3.Mayıs.2019

19. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) “Fethedip yenmeniz gereken ve aklınızda bulunan üç düşman; endişe, şüphe ve korkudur.” diyor.
B) “Fethedip yenmeniz gerek ve aklınızda bulunan üç düşman: endişe, şüphe, ve korkudur.” Diyor.
C) “Fethedip yenmeniz gereken ve aklınızda bulunan üç düşman: endişe, şüphe ve korkudur.” Diyor.
D) Fethedip yenmeniz gereken ve aklınızda bulunan üç düşman; endişe, şüphe ve korkudur. diyor.

20. Kara imiş şu Antepin yazısı
Ana baba bacı kardaş acısı
Nerde benim sarı güllü bağlarım
Antep diye hazin hazin ağlarım
Bu dizelerde kullanılmayacak noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta

B) Virgül
C) Ünlem
D) Kesme işareti

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.B, 4.D, 5.C, 6.C, 7.A, 8.D, 9.C, 10.C, 11.D, 12.A, 13.B, 14.C, 15.B, 16.D, 17.A, 18.D, 19.A, 20.C

noktalama isaretleri test 5 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap