Testler

Fiilimsiler Test 6

FİİLİMSİLER TEST 6

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır?
A) Az eşyalı salonların en göz alıcı noktasını oluştururlar.

B) Serbestlik içinde, ava benzeri bir hareketliliğin yaşandığı Avrupa salonlarında mangalın kullanımı tehlikeli olabilir.
C) Düz çizgilerin egemenliği Türk salonlarının en belirleyici temel prensibidir.
D) Her iki yan duvarlara birer koltuk, birer Frenk kanepesi ve uygun sayıda sandalye yan yana dizilidir.
E) Bu nedenle doğuda kürk kullanımı en az Rusya’nın kuzeyindeki kadar yaygındır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Açık renkli ev giysileri kürkle astarlanır; kış için kalın, yaz için ince tüylü kürkler kullanılır.
B) Sokak giysileri ve misafirliğe giydikleri giysiler bile kürkle astarlanmıştır.
C) Gece yatarken de özel giysiler kullanma adetini koruyan Osmanlılar geleneksel entarinin üzerine bir de gece kürkü giyer ve öyle yatağa girerler.
D) Her malın kendine ait bir bölümü, kendine ait bir mağazalar dizisi oan mağazalar, nişlerden oluşuyor.
E) Başka bir bölümde beyaz çamaşırlar, gömlekler, çarşaflar, ipekten yastık kılıfları, sim ve ipekle işlenmiş yumuşacık havlular, bornozlar ve benzerleri satılıyor.

3. I. Duvarlar kirden kararmış, hiçbir yerde herhangi bir tezgâh veya kumaş çıplaklığı örtmüyor.
II. Daha sonra bağa ve sedef kakmalı eşyaların sergilendiği dükkanların önünden geçiyoruz.
III. Yeni dönem imalatları, tasarımları ve işçilikteki özen açısından eskilerinin çok, ama çok altında; yerli imalatlarda belirgin bir gerileme kendini belli ediyor.
IV. Burada da makine sanatı eziyor, burada da şablon özgünlüğü, şiirselliği öldürüyor.
V. Kumaşlar üzerinde yaptığımız bu gözlem bizi insanlara yöneltiyor.
VI. Aslında bu geçiş aniden olmuyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) I-II
B) III-IV
C) V-VI

D) II-IV
E) I-IV


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür eylemsilere yer verilmiştir?
A) Yüzüne maske gibi yapışmış vurdumduymazlık her şeyi bozuyor.

B) Bu kayıtsızlık, hareketli bir duygusal yaşamın sonucu değil, aksine doğuştan ve çok erken bir eğitimle içine kazınmış.
C) Kaşmirden bir elbisenin üzerine giydiği tarçın renkli kaftanı geniş kıvrımlarıyla etrafını sarıyor.
D) Oturuyoruz ve bir şalın fiyatını soruyoruz, nargilesini elinden bırakmadan fiyatı söylüyor.
E) Pazarlık yapmak gereksiz, söyleyeceğini söyledi.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil yoktur?
A) Sultan Mahmut’un yaptığı reform, var olan her şeyin radikal ve köklü bir değişimiydi, bir ağacın budanarak ve aşılanarak tazelenmesi değil, tamamen köklenerek çok farklı bir toprağa ekilmesi gibiydi.
B) Cihazların ve baz istasyonlarının yaymış oldukları elektromanyetik dalgalar önemli bir tartışma konusu oldu, ancak deney hayvanlarında beyin üzerine olan olası etkileri üzerine durulmuş olduysa da insanlar üzerine herhangi bir riskli etkisi olmadığı ileri sürülerek, telefonların satışı devam etti.
C) Akıllı telefonunun çalması, titreşimi, yaydığı sinyali her gün bize yüzlerce defa dopamin sıçramasına bağlı haz verirken, yarattığı strese bağlı kortizol düzeyimizi de yükseltiyor. 
D) Hemen yanında, belli ki Avrupa imalatı olan kumaşlar her yanı kaplamış ve ülkenin çok daha güzel ve kaliteli olan yerli ürünlerini sindirmeye çalışarak tehditkâr bir şekilde gözdağı veriyorlar.
E) Ancak topluma, yeni kuşaklara, sağlığımıza olumsuz etkilerinin olduğunu şimdiden tahmin etmek mümkün. 

6. (I) Aslında Steve Jobs bu cihazları üretirken, ne derece bağımlı bırakıcı olabileceklerini öngörmüş ve kendi çocuklarını bu cihazlara yaklaşmalarına izin vermeyeceğini söylemişti. (II) Bu günlerde Silikon Vadisi yöneticilerinin, çocuklarının akıllı cihazlara yaklaşmamaları konusunda dadılarına talimat verdiklerini duyuyoruz. (III) Hatta bu cihazları vermek yerine çocuklarıyla doğrudan ilgilenmeyi ve konuşmayı yeğledikleri, akıllı cihaz vermenin aslında sosyokültürel düşük grupların alışkanlığı olduğunu vurgulamaktadır. (IV) Ergenlerde hormonlar cinsiyetlerine göre de farklı çalışır. (V) Kızlarda arkadaşları tarafından onaylanmaları oksitosin hormonunun salgılanmasına neden olmaktadır. (VI) Bu da sevildiklerini hissetmelerini ve mutlu olmalarını sağlar. (VII) Akıllı telefonundaki uygulamalar ve özellikle sosyal medyadaki onaylanma ve beğenilme benzeri hormonal etkileri ortaya çıkarması olasıdır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zarf fiil, sadece I.cümlede vardır.
B) II., III. ve VI. cümlelerde sıfat fiil kullanılmıştır.
C) IV. cümlede eylemsi yoktur.
D) V. ve VII. cümlelerde aynı tür eylemsiler bulunmamaktadır.
E) II. ve VI. cümlelerde hem isim fiil hem sıfat fiil bulunmaktadır.

7. Aşağıdaki tabloda cümlede geçen fiilimsilerin türlerinin bulunup karşılarındaki uygun yerin işaretlenmesi isteniyor.

 Cümleİsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
1.Sonunda gece konaklayacağımız hana doğru yola çıkıyoruz.
2.Oraya giden bir patikayı izliyoruz.
3.Bölgenin malzeme açısından da uygunluğu sayesinde, büyük zorluklar ve masraflar olmadan iyi yollar yapılabilirdi.
4.Yularını bırakın, sakince oturun ve altında dört toynağı için yeterince taş olduğu sürece o sizi karşıya geçirecektir.
5.Derin iç çekişleri, sadece bir zamanlar sahip oldukları büyük gücü kaybettiği için değildi, yitip gitmiş gençliği için de hayıflanıyordu!
6.Küçük ve gösterişsiz, ama kanaatkâr ve dayanıklı hayvanlar insana hayret edilecek derecede güven veriyorlar.
7.En gösterişsiz yaşlı atlar bile çevik hareketlerle bu taşlık arazide rahatlıkla ilerliyorlar ve dağ keçileri gibi dik kayalardan aşağıya kolaylıkla ve güvenle kayarak iniyorlar.
8.Saatler süren yolculuğumuz boyunca hiç insana rastlamadık.
9.Yorgun ama bütün kemiklerimiz sağlam olarak geceleyeceğimiz çiftliğe geldik.
10Şimdi eceli gelinceye kadar yaşamaya mahkum edilmiş kırgın bir ihtiyar.

Buna göre hangi seçenekteki işaretlemede hata yoktur?

A) İsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

 

B)İsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

 

C)İsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

 

D)İsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

  

E)İsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

8. Derste öğretmen üç öğrenciyi tahtaya çağırarak onlardan şunları yazmalarını istiyor:
Menekşe! Sen içinde isim-fiil olan iki örnek cümle yaz.
Nuri! Sen içinde sıfat-fiil olan iki örnek cümle yaz.
Celal! Sen içinde zarf-fiil olan iki örnek cümle yaz.
Şengül ! Sen içinde kalıcı isim bulunan iki örnek cümle yaz.
Feride! Sen de içinde hem isim fiil hem sıfat fiil bulunan iki örnek cümle yaz.
Öğrencilerden hangisi öğretmenin istediğine tamamen yanlış cevap vermiştir?

A)MENEKŞE1. Hemen hemen aynı anda Mostar’ dan ayrıldık, gelişmekte olan olayların yakınında olmak istiyorduk.
2. Duruşu özgüvenini belli ediyor, bakışlarından bilge bir ölçülülük okunuyor
B)NURİ1. Eski zamanlarda bu nehir, kıyısında yetişen, tiryak yapımında kullanılan süsenleriyle çok ünlüydü.
2. Her zaman olduğu gibi güzellik beni esir aldı ve hatırası bugün bile hafızamda canlılığını koruyor.
C)CELAL1.Nehir boyunca saatlerce ilerledik.
2.Ondan bahsetmemden rahatsız oldu galiba.
D)ŞENGÜL1.Hemen her konuda onun görüşüne katılırım.
2.Çakmakta hiç gaz kalmamıştı.
E)FERİDE1. Güzel giyimli halkı, dünyaya ışıl ışıl bakan çocukları manzarayı tamamlıyordu.
2. Eve dönen sürülerin böğürmeleri ve melemeleri, uyumlu bir koro gibi nağmelere eşlik ediyordu.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.E, 4.E, 5.E, 6.D, 7.C, 8.C

fiilimsiler test 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap