Testler

Paragraf Testi 3 (6.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 3 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Önce biri düşer sessizce, döne döne, beyaz bir büyü gibi… Soğuk bir kelebekmişçesine yere konar, erir ve kaybolur. Ardından bir diğeri iner yavaşça, sonra bir başkası. Onların gökyüzünden yeryüzüne yaptığı yolculuk sürdükçe dünya beyaz bir örtünün altında kalmaya başlar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tasviri (betimleme) yapılmıştır?
A) Irmağın akışının
B) Kar yağışının
C) Kelebeklerin uçuşunun
D) Bahar mevsiminin

2. Önümüzde bir yayla… Bazı yerlerde yeşilimsi, bazı yerlerde sarımtırak renkler hakim yaylada. İlerde ağaçların yoğunlaştığı yerde küçük bir ırmak akıyor. Çobanlar kuzularını ırmak kıyısında otlatıyor.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Açıklama
B) Betimleme
C) Tanımlama
D) Tartışma

3. Yazarlar herhangi bir görseli (manzara, insan vb.) okurun gözünde canlanacak şekilde anlatırsa ortaya çıkan metinde aşağıdakilerden hangisi ağır basar?
A) Betimleme
B) Açıklama
C) Öyküleme
D) Tartışma

4. İnce ve serin yağmur taneleri yüzümüze düşerken ufukta muhteşem bir gökkuşağı belirdi. İşte bu sırada arkadaşım güzel bir çay demledi. Çaylarımızı alıp bahçeye çıktık ve mis gibi kokan çayımızı yudumlarken gökkuşağını seyre daldık.
Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?
A) Görme
B) Koklama
C) İşitme
D) Dokunma

5.Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı sürdü arabayı. Önümüzde giden araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket, taksici frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabii ben de derse yetişemedim.
Bu parçanın anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betimleme
B) Öyküleme
C) Tartışma
D) Açıklama

6. Bir esere sanat değeri katan içeriği değil, biçimidir. Ne kadar doğru, ne kadar derin olursa olsun eserde işlenen konu bir gün eskir, önemini yitirir. Bu açıdan sanatçıların biçime önem vermesi gerekir. Nurullah Ataç bunu bir eserinde şöyle ifade eder: “Düşünce adamı da yazdıklarına, canlı bir şekil verebiliyorsa o zaman yaşar.”
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Örneklendirme
B) Betimleme
C) Tanık gösterme
D) Tartışma

7. Piknik yapacağımız yere vardığımızda derenin şırıltısı duyuluyor, her taraftan çiçek kokuları geliyordu. Bizden daha erken gelenler ağaçların altında oturuyordu. Çocuklar neşe içinde top oynuyordu. Piknik yeri, günün ilk saatleri olmasına rağmen oldukça hareketliydi.
Bu parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Görme
B) İşitme
C) Koklama
D) Dokunma

8. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur? (20014-DPY/6)
A) Kimsenin henüz kalkmamış olması ona her şeyi karıştırma özgürlüğü veriyordu.
B) Bir şangırtı ile ev halkı küçüğün başına toplanıverdi.
C) Neşeyle yerinden fırlayan çocuk, kendisine bir uğraş arıyordu.
D) Dolabın önündeki vazoyu incelemek hiç de fena olmazdı.

9. (1) Dilin en küçük ama en önemli ögesi sözcüktür. (2) Sözcük, bir ya da birden çok heceden oluşan, cümle kurmaya yarayan ve cümle kuruluşunda özel bir görevi olan bir dil ögesidir. (3) Bir dilin büyüklü küçüklü pek çok sözlüğü yapılır. (4) Bunların her biri ayrı bir gereksinimi karşılar. (5) Anlamını bilmediğimiz sözcükler için onlara bakarız.
Bu parça ikiye bölünse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

10. (1) Bilgi ise güçtür, zorlukların ilacıdır.
(2) Başarının en önemli kaynağı bilgidir.
(3) Kişi kitap okuyarak her zorluğu aşar.
(4) Bu ilacın kaynağı da kitaplardır.
Yukarıdaki cümlelerin bir paragraf oluşturacak şekilde dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1-2-3-4
B) 3-1-4-2
C) 2-1-4-3
D) 2-4-3-1

11. İnsan bilgiye susuzdur. Yeni şeyler öğrenmek ister. Bu susuzluğu faydalı kitaplar giderebilir. Okumak, kaynağı ve tadı bitmeyen sudan içmek gibidir. Beyinlerimizin ve gönüllerimizin dolması için okumak zorundayız. …. Kırıldığımız zaman bile etrafımızı sulayabilmeliyiz.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kitaplarımıza gözümüz gibi bakmalıyız.
B) Evlerimize kütüphane kurmalıyız.
C) Her zaman kitap okumalıyız.
D) İçi dolu testiler olmalıyız.

12. (1) Gölün kuruması ise, en çok iki kazla bir kurbağayı rahatsız etmiş. (2) Ne yapalım ne edelim, diyerek üç arkadaş kafa kafaya vermişler. (3) Sevgili dostum fare, geçmiş olsun, nasıl oldu da girdi bu kapana? (4) Deniz gittikçe kabarıyor. (5) Tilki bakmış sesin geldiği yöne, gördüğünden bir şey anlayamamış. (6) Sonunda içlerinden birisinin aklına, başka bir yere göç etmek gelmiş. (7) Zaten başka çıkar yolları yokmuş; gittikçe kuruyan, bataklık bir yerde yaşamak çok zormuş.
Bu paragraftaki numaralandırılmış cümleler dört ayrı masaldan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir? (2008-SBS/6)
A) 1,3,4,7
B) 2,3,4,6
C) 3,4,5,6
D) 1,2,6,7

13. 1. Gazete, dergi ne bulursanız okuyun.
2.Kitapla aklınızı ve ruhunuzu besleyin.
3.Ama özellikle kitap okuyun.
4.Ülkemizde kitap satışları çok az.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense numaralı cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozar?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

14. Martıları yakından tanımayan insanlar onları görünüşlerine göre sınıflandırırlar. (1) Ve doğal olarak bu görünüşe aldanırlar. (2) Önemli olan dış değil, iç görüntüdür. (3) Çünkü martılar beyaz oldukları için onları temiz zannederler. (4) Halbuki onlar, denizin fareleridir; çöplüklerde uçar ve hayvan leşlerini gagalar.
Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlatımını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

15. Güzel dilimizi, sürekli konuşarak veya yazarak geliştirmeliyiz. Kelimeleri canlı tutmanın tek yolu da budur. Alman filozofu Heidegger’in dil hakkında güzel bir sözü var: “Dil insanın evidir.”Dil, tıpkı ev gibi, bir milletin duygu ve düşünce hayatının kaynağıdır. Bu kaynak yaşamsal öneme sahiptir. Bu sebeple, dili…
Bu parça en uygun şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) yasalarla koruma yoluna gitmemeliyiz.
B) insanın en önemli özelliği olarak görmeliyiz.
C) tarihten, kültürden, toplumdan ayıramayız.
D) çok iyi öğrenmeli ve korumalıyız.

16. … Gelecekte büyüyecek olan bu çocuk, vatanına hizmet edecektir. Ailesine yardımda bulunacaktır. Bunun için çocukların iyi eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, vatanları için bir güvencedir.
Bu paragrafın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Bir ülkenin geleceği için, çocuk çok önemlidir.
B) Bazı çocuklar okula gidememektedir.
C) Çocuklar ailelerini çok sever.
D) Çocuklar ailenin süsüdür.

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B, 6.C, 7.D, 8.C, 9.B, 10.C, 11.D, 12.D, 13.D, 14.B, 15.D, 16.A

paragraf testi 3 (6.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap