Testler

Paragraf Testi 3 (7.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 3 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Dağlarda, yaylalarda ağaç oluklarından çamdan oyma yalaklara şırıl şırıl akan soğuk sular vardır. Etrafını menekşelerin, çiğdemlerin süslediği, elini batırsan buz kesecek yayla suları akıtan çeşmeler vardır. Bir de kırlarda derme çatma taştan, betondan yapılmış, bembeyaz kireç badanalı çoban çeşmeleri…
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir?
A) Görme
B) Koklama
C) Dokunma
D) İşitme

2. 1.Açıp bakmadın mı içine?
    2. Peki, içinde ne olduğunu hiç merak etmedin mi?
    3. Kimin bu paket?
    4. Kime ait olduğunu bilmediğim bir paket, niye açayım ki?
    5. Ne bileyim ben? Sabahtan beri burada duruyor.
Yukarıdaki cümlelerle bir diyalog oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A) 1-5-3-4-2
B) 3-4-2-1-5
C) 3-5-1-4-2
D) 1-3-5-2-4

3. Çocukluktan itibaren uzun yıllar günlük tuttum. (1) Ama bildiğiniz günlüklere benzemiyordu bunlar. (2) İçlerinde öyküler, şiirler ve tabii bol bol kurmaca vardı. (3) Öyküyü, özellikle şiiri çocukluğumdan beri severim. (4) Bu sevgi, çocukluğumu yabancı ülkelerde yalnızlık içinde yaşamamdan kaynaklanıyor belki de.
Parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?
A) 1     B) 2      C) 3     D) 4

4. Destanlar, eski çağlarda savaş, göç ve afetlerin etkisiyle söylenmiş uzun şiirlerdir. Olayların toplumda derin izler bırakmış olması, anlatılanların olağanüstü nitelikler göstermesi destanların diğer edebi türlerden ayıran en önemli özelliklerdendir. Yunanlılarda “İlyada”, İranlılarda “Şehname” bunlar içinde en çok bilinenlerdir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
A) Karşılaştırma
B) Örnekleme
C) Tanımlama
D) Benzetme

5. Şöyle insanı meltem gibi saracak bir ismi olmalı sokağımızın. Mahallemizin adı, günlük güneşlik şarkılar fısıldamalı bizlere. Evimize gidinceye kadar tatlı bir rüzgar, bir güzel koku, bir engin mana bizi sarmalı. Evimize girsek bile bir ışık süzülerek içeriye girmeli, odalarımızı bu engin güzelliklerle doldurmalıdır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine söylenemez?
A) Nesnel bir anlatımı vardır.
B) İnsana ait özellikler, insan dışındaki varlıklara verilmiştir.
C) Somut anlam taşıyan bazı sözcüklere soyut anlam kazandırılmıştır.
D) Benzetmeye başvurulmuştur.

6. (1) Gelişme bölümü, kompozisyonun en uzun bölümüdür. (2) Önceki bölümde ortaya konan düşünce geliştirilir. (3) Her cümle bir öncekinin açılımı olmalıdır. (4) Bu bölümdeki her cümle, gittikçe yükselen bir merdivenin basamaklarını andırmalıdır.
Parçanın hangi cümlesinde benzetme yapılmıştır?
A) 1     B) 2      C) 3        D) 4

7. (1) Yüksel öğretmenin ilginç buluşları vardı. (2) Daha önce Anadolu’nun birçok ilinde görev yapmıştı. (3) Mektuplaşma fikri de böyle bir buluştu. (4) Çeşitli illerdeki yaşıtlarıyla mektuplaşacak olan çocuklar, hem yeni dostlar edinecek hem de coğrafya ve tarih bilgilerini bu yolla genişleteceklerdi.
Yukarıdaki parçada geçen numaralı cümlelerden hangisi anlatımın akşını bozmaktadır?
A) 1     B) 2      C) 3        D) 4

8. Ailemizin Kanlıca Burnu’ndaki üç kuşaktan kalma, hasır döşeli geniş sofaları ve küçük birer odayı kaplayacak kadar büyük avizeleriyle dillere destan olan yalısı, uzaktan bakıldığında karaya oturmuş bir eski zaman gemisi gibiydi.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A) Benzetme
B) Karşılaştırma
C) Tanımlama
D) Tanık gösterme

9. Biz tarih sahnesine insan denizi olan Çin’in dizinin dibinden çıktık. Nüfusumuz Çinlilerin yüzde beşi kadardı. Ancak teşkilatla, sıkı disiplinle varlığımızı koruyacağımıza inandığımızdan devletimize sıkı sıkıya bağlandık. Düşmanın ne zaman, nerede görüleceği belli olmadığından her zaman uyanık olma mecburiyetini hissediyor, “Su uyur, düşman uyumaz.” gibi sözleri hayat prensibi haline getiriyorduk.
Türk hakanının sözlerindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A) Kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz.
B) Ateşle barut bir yerde durmaz.
C) Su uyur, düşman uyumaz.
D) Yatan yılanın kuyruğuna basma.

10. Hiç sevmezdi yağmurları. (1) Yağmur yağdığı zaman hemen eve kaçardı. (2) Hele ıslanmışsa yanına bile varamazdınız. (3) Yağmurlu günlerden biriydi. (4) Fakat ıslandığının farkında bile değildi.
Paragraf ikiye ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) 1       B) 2       C) 3         D)4

11. Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki tenha, bayır ve yarı boş köylerinden birinde soğuk bir kış akşamıydı. Ayrıca yağmur yağıyordu. Rüzgar sert esiyor, yokuşlardan seller akıyor ve oluklardan sular şırıl şırıl boşanıyordu. Bir haftadan beri sürüp giden bu yağışlı hava altında ahşap evler sünger gibi rutubeti çekmiş, şişip doymuştu.
Bu parçada hangi duyu ile ilgili ayrıntı yoktur?
A) Görme
B) Dokunma
C) İşitme
D) Koklama

12. Roman yazmak, bir doktora tezi hazırlamaya benzetilebilir. Başını, sonunu, kurgusunu kısacası her şeyini baştan planlayıp büyük bir sabırla ve ustalıkla uygulayacaksın. Buna karşılık şiir ya da öykü bir uçurumdan suya atlamak gibi planlamadan yazılabilir.
Paragrafın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Tanımlama
C) Örneklendirme
D) Alıntı yapma

13. Dünya piyasalarında gramı altının gramına eş değer tutulan safran, soğanlı bir bitkidir. Bir soğan tohumu ile 3 ila 13 adet çiçek veriyor. Safranın mor çiçekleri eylül ve ekim aylarında açıyor. Çiçeğin ortasında üç parçalı uzayan turuncu renkli kısım, safranın faydalanılan kısmı. Ülkemizde Safranbolu ilçesinde yetiştirilen “safran” daha çok aşure ve zerde yapımında ve lokum imalatında kullanılıyor. Bu özel bitkinin satışı 1 gramlık mini paketler halinde yapılıyor. Yükte hafif pahada ağır bu bitkinin faydaları ise saymakla bitmez.
Yukarıdaki parçada “safran bitkisi”nin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Nerede yetiştirildiğine
B) Hangi alanlarda kullanıldığına
C) Hangi aylarda çiçek açtığına
D) Faydalarının neler olduğuna

14. Uzun, sarı saçlı örgüleri omuzlarından iki yana sarkarken çillerle kaplı sevimli yüzünde sevgi dolu bakışlarıyla etrafını kucaklayan on bir yaşında bir kız Pollyanna. Annesi ona, ölen ablaları  Polly ve Anna’nın isimlerini birleştirerek koymuş bu adı. Henüz küçük bir bebekken babasının kucağına bırakarak yavrusunu, hayata gözlerini kapayan bu kadını, Pollyanna doya doya kucaklayamamış. Üstelik bu küçük kız, babasından babasından başka bir akrabasını tanıma fırsatını da bulamamış hiç.
Parçadan Pollyanna ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Anne sevgisini tatmamıştır.
B) Yaşama sevinciyle doludur.
C) Adını, ona annesi vermiştir.
D) Kimsesiz büyümüştür.

15. Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
– 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
-Biz de onlara yaklaşıyoruz.
Parçaya göre Alparslan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Cesur
B) Bilgili
C) Hassas
D) AceleciCEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.D, 5.A, 6.D, 7. B, 8.A, 9.C, 10.C, 11.D, 12.A, 13.D, 14.D, 15.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap