Testler

Cümlede Anlam Test 3 (7.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 3 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok bilineni vurgulama amacı vardır?
A) Sabah babamı telefonla arayan dayım mıymış?
B) Söylediklerimi duymadı mı acaba?
C) Ayakkabılarım boyasız mı görünüyor?
D) Sana işe zamanında geleceksin demedim mi?

2. İnsanlara başaklara benzerler; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultuda değildir?
A) Alçak gönüllü insanlar bulundukları mevkiden yükseldikçe daha da alçak gönüllü olur.
B) Bilgi ve beceri sahibi insanlar kibirlenmezler.
C) İnsanın bilgisi arttıkça bilmediği çok şey olduğunu anlar ve daha çok çalışır.
D) Bir insan ne kadar çok gurur ve kibir sahibiyse o kadar bilgiden yoksundur.

3. Aşağıdakilerin hangisinde hem şart hem ihtimal anlamı vardır?
A) Buraya gelerek onu kırmış olabilirsin.
B) Özür dilersen seni affedebilir.
C) Onu davet etmezsen eminim ki çok üzülecektir.
D) Yaşadıklarımı yaşasaydın bana hak verirdin.

4. (1) Arkadaşlarımdan birinin ziyaretine gittim dün akşam. (2) Önce hafif bir yemek, ardından tatlı bir sohbet… (3) İnsan böyle zamanlarda sohbet etmekten, eski günlere dönmekten büyük zevk alıyor. (4) Konuşmak kadar insanları birbirlerine yaklaştıran bir şey yoktur sanırım.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde kişisel görüş söz konusu değildir?
A) 1     B) 2      C) 3      D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçümseme” söz konusudur?
A) Bu yaştan sonra üniversiteyi kazanabilmiş mi?
B) Babandan bu kadar parayı nasıl aldın?
C) İş işten geçti, bu saatten sonra gelse ne olur, gelmese ne olur!
D) Şimdiye kadar hangi yarışmayı kazandın ki?

6. (1) Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’mızın şairidir. (2) Doğum yeri İstanbul olan şair, ilk şiirlerini okul dergisinde yayımladı. (3) Okul bittikten sonra Anadolu’nun değişik bölgelerinde görev yaptı. (4) Farklı üslubu ile haklı bir şöhrete kavuşan şair, bütün şiirlerini Safahat adlı eserinde topladı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?
A) 1       B) 2         C) 3        D)4

7. Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlenin yorumudur?
A) Memurluktaki son yıllarını yaşıyor, emekli olunca köşesine çekilecek.
B) Gençliğinde başına buyruktu, çevresini hiç dinlemedi.
C) Çocuklar iyi not almış, demek bekledikleri sorular çıkmış.
D) Gazeteyi önüne çekti, tüm başlıklara göz gezdirdi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart anlamı vardır?
A) Hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapıyordu.
B) Dersleri iyi dinlerseniz sınavda istediğiniz notu alırsınız.
C) İnsanlara iyi davrandığından herkes onu seviyordu.
D) İşlerini iyi yapabilmek için çok çalışıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir ifade değildir?
A) Sanat yaşamına lise yıllarında yazdığı şiirleriyle başlamış.
B) Tablodaki renklerin uyumu, insanın içini ısıtıyordu.
C) Kararlı olmak, bir sorunu çözmenin ilk adımıdır.
D) Bilgisayara, teknolojik gelişmenin vazgeçilmez bir ürünüdür.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yorum yapılmıştır?
A) İstanbul’un fethi bir çağ açmıştır.
B) Yazar, bu eserini büyük bir özveriyle hazırlamış.
C) Mehmet Akif Ersoy milli şairimizdir.
D) Peyami Safa, bir eserinde kendi hayatını anlatır.

11. “Yaptığım hatayı fark etti, ama …” cümlesinin sonuna aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?
A) görmezlikten geldi.
B) sesini çıkarmadı.
C) ruhu bile duymadı.
D) oralı bile olmadı.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “beklentinin gerçekleşmemesi” söz konusudur?
A) Bu hafta sonu bize gelecek misin?
B) Ailece tatile gidiyoruz.
C) Fikirlerime değer vereceğini sanmıştım.
D) Planlı çalışayım ki başarılı olabileyim.

13. Bir şeyi … için önce onu … gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) tanımak-duymak
B) öğrenmek-sevmek
C) bilmek-aramak
D) anlamak-görmek

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusudur?
A) Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz.
B) Gördüklerini kitaba en iyi şekilde yansıtmış.
C) O kolay kolay buralara gelmez.
D) Etrafına alıcı gözlerle bakıyordu.

15. Ayın belirli günlerinde bütün aile piknik, gezi, sinema, tiyatro vb. gibi sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Bu da …
Yukarıdaki cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması daha uygundur?
A) toplumdaki dayanışmayı artırır.
B) aile ruhunun oluşmasını sağlar.
C) bireylerin gelişimine katkıda bulunur.
D) ailenin bazı ihtiyaçlarını karşılar.

16. (1) Ahmet Haşim hakkında yirmiden fazla kitap yazılmıştır, bu yüzden Haşim en şanslı yazarlarımızdan biridir. (2) Onun hakkında yazılmış ilk kitap Şerif Hulusi’nin Ahmet Haşim adlı kitabıdır. (3) Yakup Kadri’nin de Haşim hakkında yazılmış kitapları vardır. (4) Yakup Kadri, Haşim hakkındaki son eserini vefat ettikten sonra kaleme almıştır.
Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde kişisel görüşe yer verilmiştir?
A) 1     B) 2     C) 3      D)4

17. O, yaş tahtaya basmaz; … 
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) her ayrıntıyı düşünürdü.
B) kimsenin sözünü dinlemezdi.
C) işini sağlama alırdı.
D) hiç hata yapmamaya çalışırdı.

18. Roman ve hikayenin ayrımında kahraman sayısı ölçü olarak kabul edilmiştir. Roman kadrosu geniş, hikayenin dardır, denmiştir. Oysa …
Yukarıdaki konuşmacı, sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirebilir?
A) roman daha geniş bir okur kitlesine sahiptir.
B) hayatın tüm yönleri romana yansır.
C) tek kişilik romanlar da vardır.
D) romandaki kahramanlar daha etkileyicidir.

19. “Aniden elektrikler kesilmesin mi!” cümlesine hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korku
B) Şaşma
C) Üzüntü
D) Yakınma

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” söz konusudur?
A) Buralarda dolaşmaktan sonsuz bir tat alıyor insan.
B) Bir kere de yalan söylemesen ne olur?
C) Atasözleri, atalarımızdan kalan özlü sözlerdir.
D) Yazarın bu kitabı çok satılacak.


CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.B, 4.A, 5.D, 6.D, 7.C, 8.B, 9.A, 10.B, 11.C, 12.C, 13.B, 14.B, 15.B, 16.A, 17.B, 18.C, 19.B, 20.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap