Testler

Paragraf Testi 6 (6.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 6 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Ormanın içine doğru bir yılan gibi kıvrılan toprak yol, dağın zirvesine kadar gidiyor. Yolun iki tarafındaki yeşil dokunun içinde kestane, meşe gibi ulu ağaçlar, asırlık dostlar gibi sarmaş dolaş olmuş. Yolun kenarından akan ırmak ise az ilerideki şelaleye kadar mutluluk türküleri söylüyor tatlı tatlı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Betimleme
B) Benzetme
C) Karşılaştırma
D) Kişileştirme

2. İnsanların hissedip de ifade etmekte zorlandığı duyguların tercümanıdır türküler. Türküler yalan söylemez hiçbir zaman. Hile, gösteriş, gurur nedir bilmez. Samimidir. Yürek dağlarından kopup gelen hayat suyu çağlayanıdır onlar. Uğradığı yere hayat verir.
Bu parçadan hareketle türkülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İçten bir anlatıma sahip olduğu
B) Her zaman gerçekleri dile getirdiği
C) Toplumun duygularını yansıttığı
D) Kültürün taşıyıcısı olduğu

3.Gurbet işledikçe şu uzun yola
Gözümün yaşında ürperir sıla
Gönlüm dolaşırken yana yakıla
Ovada sabahlar, dağda akşamlar
Bu dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ümitsizlik
B) Sıla özlemi
C) Endişe
D) Korku

4. Güzel ve ustaca yazı yazmak herkesten beklenmez. Fakat doğru yazmak, belli bir eğitim görmüş herkesten beklenir. Bazı kişiler ve bilim adamları, yazar ya da sanatçı olmadıklarını ileri sürerek kendilerinden doğru ve iyi yazmalarının beklenemeyeceğini ileri sürerler. Bu, kabul edilebilecek bir özür değildir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyi ve doğru yazmak kolay değildir.
B) İyi ve doğru, kişinin gayretine bağlıdır.
C) Sanatçını olmayanlardan iyi yazmaları beklenmemelidir.
D) Eğitim alan herkes iyi ve doğru yazmalıdır.

5. (1) İnsan, rüyalarıyla yaşar. (2) İnsanlar gibi ulusların da rüyaları vardır. (3) Toplumda rüya yorumlayan insanlara rastlamak mümkündür. (4) Geleceğe ait olarak birey ve toplumun rüyaları uyuşursa ortaya mutlu bir ulus çıkar.
Numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. ABD’den sonra televizyon önünde en çok vakit geçiren toplumuz… Doğal olarak gençler ana babalarını, öğretmenlerini veya arkadaşlarını değil, televizyonda seyrettikleri kişileri örnek alıyorlar. Onlar gibi konuşuyor, giyiniyor, davranıyorlar. Hayatlarını onlara göre kurguluyorlar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Televizyonun bir eğitim aracı olarak kullanılması gerektiği
B) Televizyona fazla zaman ayırmanın gençleri sosyal yaşamdan kopardığı
C) Televizyondaki şiddet içerikli yayınların gençleri suça yönelttiği
D) Televizyon yayınlarının gençleri çok etkilediği

7. Öfke kişinin zayıflığıdır. Çözümsüz kalan insan öfkelenir. Fakat nedeni her ne olursa olsun öfke, insansı bir davranıştır. Normalde her insan öfkelenir. Ancak bazıları sıklıkla bazıları ise çok seyrek öfkelenir.
Yukarıdaki parça ne tür bir anlatıma örnek olabilir?
A) Açıklayıcı
B) Tartışmacı
C) Betimleyici
D) Öyküleyici

8. Suları kudurmuş bir deniz olsa yaşama,
Sulara dalacak Türkçe konuşacaksın.
Balıklarla anlaşacaksın,
Balıkların dilini öğrenecek
Ve öğreteceksin onlara Türkçeyi…
Yukarıdaki şiirin teması (ana duygusu) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçe sevgisi
B) Balık sevgisi
C) Denizlerde yaşamanın güzelliği
D) Türkçenin güzelliği

9. Koleksiyon ve koleksiyonculukla ilgili en eski bilgiler, antik çağın ortalarına dayanıyor. Antik çağda Yunanlılarda sanat yapıları toplumun malıydı, tapınakları ve kamu mekanlarını süslemeye yarardı. Kişisel bir koleksiyon oluşturmaya ilk merak saranların Yunan yarımadasının işgalinden yararlanan zengin Romalılar olduğu sanılır. Philostratos’un bir betimlemesi, MS 2.yüzyılın özel galerileri hakkında bilgi verir. 16. ve 17.yüzyılda koleksiyon meraklılarının büyük bir bölümünü hükümdarlar ya da ünlü kişiler oluşturuyordu. 18.yüzyılda kişisel koleksiyon modası daha da yaygınlaştı. Ama bunların hemen tamamı tablolardan oluşan koleksiyonlardı.
Parçanın konusu nedir?
A) Koleksiyonculuğun tarihi
B) Yunanlılarda sanat
C) Romalıların zenginliği
D) Sanatın önemi

10. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı,
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil.
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları.
Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil.
Dörtlüğe hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem
B) Korku
C) Sevinç
D) Ümit

11. Hayır demeyeceğim. Benim de denemeye şair olamamanın acısı ve intikamı ile başladığım doğrudur. Tıpkı Cemil Meriç gibi. İçimdeki şiir damarını büsbütün kurutmamak için denemenin dalına tutunuyorum. İçimdeki şairi deneme yazarak kandırmaya çalışıyorum.
Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A) Denemeciliği seviyor musunuz?
B) Deneme türünde kendinizi başarılı buluyor musunuz?
C) Denemeye ne zaman başladınız?
D) Denemeye siz de şiirler mi başladınız?

12.Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi; bir yandan ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yandan ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı…
Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? (1993-DPY)
A) Dokunma
B) İşitme
C) Görme
D) Koklama

13. Hayal, insanı yaşama bağlar; onun yaratıcılığını geliştirir. İnsanlar uzaya gitmeden, deniz altındaki dünyayı henüz tam keşfetmeden önce, Jules Verne’nin romanları bunların hayalleriyle doluydu. O halde sanatçılar için ayrı bir önemi var hayallerin. Sanatçılar hayaller aracılığıyla yaratıcılıklarını ortaya koyarak en güzel eserlerini verirler.
Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düş kuranların gerçeklerden uzaklaştığı
B) Düşlerin yaşamı olumlu etkilediği
C) Düşlerin yaratıcılıkta önemli olduğu
D) Düş zenginliğinin gelişmeyi hızlandırdığı

14. İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya gelebilirler.
Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.
B) Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
D) Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış.

15. Bilmediğin sözü söyleme, ulaşamayacağın şeye elini uzatma, kırılacak dala konma, fakirlerin elinden tut, kendi işini başkasına bırakma.
Aşağıdakilerden hangisi parçada öğütlenenlerden biri değildir?
A) Yardımsever olmak
B) Azimli olmak
C) Haddini bilmek
D) Tedbirlik olmak

16. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni izlemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçım olurlar.
Bu sözleri, Atatürk’ün hangi yönünü ortaya koyar?
A) Bilime ve akla verdiği önemi
B) Halka verdiği önemi
C) İnsana verdiği önemi
D) Demokrasiye verdiği önemi

17.Sanat, sanatçıyı değil; sanatçının olmak istediğini, duymak istediğini anlatmak istediğini yansıtır. Değil mi ki sanat başka türlü yaşamanın yöntemi. İşte bu sanatçı da, bir başka türlü duymanın, görmenin, tasarlamanın peşindedir.
Aşağıdaki düşüncelerden hangisi parçada anlatılanlarla çelişir?
A) Sanat, toplumun aynası olmalıdır.
B) Sanat, sanatçının arayışlarını anlatır.
C) Sanat, sanatçının yorumlarından oluşur.
D) Sanat, alışılmışın dışındakini arar.

18. Bu yörenin halkı geçimini hayvancılıktan sağlamaktadır. Bunun tabii sonucu olarak da, yöre halkı hayvanlarını otlatabilmek için göçebe hayatı yaşamak zorundadır. Özellikle mayıs ile ekim ayları arasında su ve otların bol bulunduğu yaylalarda, yüksek dağ eteklerinde yayla hayatı yaşanır.
Parçaya göre yöre halkının göçebe hayatı yaşamalarının temel nedeni nedir?
A) Tarıma elverişli arazilerinin olmaması
B) Yoksul olmaları
C) Yaşamlarını hayvancılıkla kazanmaları
D) Yayla hayatını sevmeleri

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.C, 6.D, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A, 11.D, 12.A, 13.A, 14.C, 15.B, 16.A, 17.A, 18.C

paragraf testi 6 (6.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap