Testler

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Test 1

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER TEST 1

1.Gençlik yıllarımda Nietzche’den, Camus’dan çok etkilendim. Onların okuduktan sonra öykü yazmaya karar verdim ve kendimi edebiyat dünyasında buldum. Onların, eserlerinde uyguladığı tekniği ben de öykülerimde kullandım. Öykülerimde olaylara ve şahıslara karışmıyor, onları yönlendirmiyorum. Sadece dışarıdan bakıyor ve anlatıyorum. Yorum yapmıyorum. Böylece okuyucunun değerlendirme gücünü geliştiriyorum.
Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Başka sanatçıların etkisi altında kaldığı
B) Sanat hayatında önemli bir yere geldiği
C) Okuyucuyu düşünmeye yönelttiği
D) Olayları yansız bir şekilde anlattığı
E) Yazın hayatına, öyküyle başladığı

2. Sanatçı; öykü, roman, gezi, deneme, oyun, inceleme ve araştırma alanlarında eserler vermiştir. Gelenekten kopmadan, Batı’ya öykünen yeni yaşam biçimini anlatan yapıtlar ortaya koyarken doğadan, içinde bulunduğu çevreden, toprağından, insanlarından ve kendi yaşantısından esinler alan; duygularını yazılarında samimiyetle ortaya koyan bir dil ustasıdır. Eski düzyazı anlayışına bağlı kaldığı halde, hiç edebiyat yapmaya çalışmaz. Özgün kişiliği, gözlem gücü, okuyucuyla sıcak diyaloglar kurmadaki ustalığı ile önemli bir yer edinmiştir edebiyat dünyasında.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yapıtlarının Batılı nitelikler taşıdığı
B) Yapıtlarında, yaşananları yansıttığı
C) Okurlarıyla içten bir iletişiminin olduğu
D) Yapıtlarında sanatlı anlatıma yer verdiği
E) Değişik yazın türlerinde yapıtlar ortaya koyduğu

3. Bu yazar, ölçü, uyak gibi şiir ögelerine uzak durması, hiçbir kural tanımamasıyla yazın dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Bu yeri sadece sanatsal niteliklerle değil, okurların beklentilerine cevap verebilmesiyle kazandı. Sokaktaki bireyin duyarlığını yine o kesimin diliyle eleştirdi. Şiirlerini yalnızca bireysel duygularla örgüleyenlere karşı şiirlerinde toplumun sesini duyurdu.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Şiirlerini oluştururken özgür bir tavır takındığı
B) Sanat dünyasında farklı bir çizgisinin olduğu
C) Sokağın dilini şiirlerine taşıdığı
D) Şiirlerini toplumcu bir anlayışla oluşturduğu
E) Şiiri öteki yazınsal türlerden üstün tuttuğu

4.Değerbilir okurların desteğini alarak on iki yıldır kitap yayımlıyor, yayınevimiz. Özverili çalışmasıyla kırk yıllık yayınevlerine taş çıkartıyor. Bu başarıyı gerçekleştirirken sadece kültür ve bilim hayatına yaptığı, yapacağı katkıyı düşünüyor. Bu madalyalık hizmeti okurlar da manevi bir madalyayla, ilgileriyle ödüllendiriyorlar. Çıkan her kitabın ilk baskısı öyle bin falan değil, en azından beş atlı bin satılıyor. Eh,bu ödül yeter de artar bu ekonomik şartlarda.
Bu parçada, sözü edilen yayıneviyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Çalışmalarının okurlar tarafından izlendiğine
B) Daha eski yayınevlerine göre iyi durumda olduğuna
C) On yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğine
D) İlk hedef olarak kültür ve bilime katkıyı benimsediğine
E) Sanatsal yayınlardan çok bilimsel yayınlara önem verdiğine

5. Eski Türk şiirini, Türk şiirinin gelişim sürecini iyi bilen Orhan Veli, sanatta değişmez yasalar olduğuna inanmıyordu. Sanatçı, klişeleşmiş kalıplar içinden çıkıp her zaman kendini yenileyebilirdi. O da bunu yaptı zaten. O, şiirimize düzyazı dilinden büsbütün ayrı bir düzen kazandıranlardandır. J.Cocteau’nun öğüdüne uyup şiirlerinde sıfatlardan, benzetmelerden vebadan kaçar gibi kaçmıştır. Orhan Veli’nin özelliklerinden biri, şiiri, dizelerin sonlarındaki uyak dediğimiz birbirine benzeyen seslerin çınlayışından, sağır gürültülerden kurtarmaya çalışmasıdır. Bir başkası da, şiirimizi yöresel, hatta ulusal çevreden uzaklaştırıp evrensel şiire yaklaştırmada gösterdiği çabadır.
Bu parçada Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Alışılmış şiir anlayışlarından uzak şiirler yazdığına
B) Şiirlerinin, düzyazı özelliklerinden tamamen ayrıldığına
C) Şiirlerinde günlük hayata yer verdiğine
D) Şiirimizi evrensel çizgiye taşımayı hedeflediğine
E) Türk şiirinin tarihi seyrini iyi bildiğine

6. Şiirlerinde daima gerçek hayatı anlatan sanatçı, gerçekçi çizginden hiçbir zaman kopmadı. Yenilenen ve değişen hayatla bütünleştirmeye çalıştı şiirlerini. Yaşamın günlük akışı içerisinde yakaladığı mutlu ve güzel anları anlatarak bunları okuyucularıyla paylaştı. İnsana çıkarsız bir sevgiyle yaklaşmaktan yana oldu bütün şiirlerinde. Dizelerinde süse, gösterişe ve abartıya yer vermedi hiç, anlaşılırlıktan vazgeçmedi. Kullandığı her imgenin yerli yerine oturmasına özen gösterdi.
Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Şiirleriyle toplumu yönlendirmeye çalıştığına
B) Şiirlerinde yalın bir anlatımın olduğuna
C) Şiirlerini, değişen yaşam koşullarına uydurmaya çalıştığına
D) Günlük yaşamdaki güzellikleri şiirlerine taşıdığına
E) Şiirlerinde her zaman gerçek yaşamı yansıttığına

7. Sanatçı bu uzun şiirinde -insafsız olmak istemiyorum ama-şiir yazmamış, adeta hikaye anlatmış. Mekanın, insan davranışlarının gereğinden fazla biraz da doldurma dizelerle verilişi, okuyucuda tiyatro seyrettiği izlenimi bırakıyor. Bu gereksiz uzatmalar, şiirdeki anlam akışını yer yer bozuyor ve bu bozukluk, bu bölümlerin şiire sonradan eklendiği hissi veriyor. Akışı bozan dizeler, şairin diğer şiirlerinde de var. Bakıyorsunuz şair yakaladığı şiiri birkaç dize sonra kaybedivermiş. İnsan, keşke bu şiiri burada kesseydi, gerisi olmasa da olurdu, diye düşünmekten alamıyor kendini. Bu durumda diğer şiirleri okuma isteği kalmıyor içinizde.
Bu parçada, sözü edilen şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zaman zaman, şiirsel özelliklerden uzaklaştığı
B) Ayrıntılara gereğinden fazla yer verildiği
C) Gerçek yaşamdan uzak olduğu
D) Asıl konuyla ilgisiz dizeler bulunduğu
E) Okurların, okuma isteğini körelttiği

8. Yazınımızda önemli bir yeri olan bu sanatçımız, şiirimizin iki önemli akımı içinde yer aldı. Böyle olmasına rağmen ikisinden de beslenerek bağımsız bir edebiyatçı kimliği oluşturdu kendisine. Türkçemizi belli bir kıvama getirerek kullandı yapıtlarında. Şiirini daima üzerine bir şeyler koyarak farklı evrelerden geçirdi. Onun şiirindeki değişimler birbirinden kopuşlarla değil, tutarlı bir bütünün kendini yenilemesi biçiminde gerçekleşir.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yeni şairleri kendi sanat anlayışı doğrultusunda yönlendirdiğine
B) Sanat çizgisinin durağan bir yapıda olmadığına
C) Kullandığı dili belli bir seviyeye yükselttiğine
D) Farklı şiir topluluklarının içinde yer aldığına
E) Kendine özgü bir edebiyat anlayışına sahip olduğuna

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.E, 4.E, 5.C, 6.A, 7.C, 8.A

paragrafta yardimci dusunceler test 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap