Çalışma Kitapçıkları

Ses Bilgisi Çalışma Kitapçığı 1 (6.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları olmuştur? Karşılarına yazınız.

A) arıyor: ………………………………………………………………………………………………………

B) otlakta …………………………………………………………………………………………………………

C) ilerledi …………………………………………………………………………………………………………

D) okuyor ………………………………………………………………………………………………………

E) eder …………………………………………………………………………………………………………

F) yudum………………………………………………………………………………………………………………

G) biletçiden……………………………………………………………………………………………………

H) ayrıldı…………………………………………………………………………………………………………

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?Doğru şıkkı işaretleyiniz.

A) Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.

B) Yazar, bu romanında çok fazla devrik cümle kul­lanmış.

C) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.

D) Büyücek bir şişeydi bu.

3.Bir sözcüğün, ses özelliklerine göre eksiksiz ve uygun olarak söylenmesine ne denir?

A) ahenk

B) üslûp

C) telâffuz

D) ezgi

I. Akciğerden havanın itilmesi

II. Titreşimli havanın ses yolunun çeşitli böl­gelerinde biçimlenmesi

III.Basınçlı havanın ses tellerinde titreşim kazanması

IV. Basınçlı havanın nefes borusundan ses tellerine ulaşması

4. Sesin oluşum aşaması aşağıdakilerden hangi­sinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) I, IV, III ve II

B) IV, II, I ve III

C) II, IV, I ve III

D) III, I, II ve IV

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap