Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 11

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 11

1.Aşağıdaki cümleleri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

a. Servet-i Fünun yazarları hikayelerde tesadüflere sıklıkla yer vermiştir. (  )

b Servet-i Fünun yazarları hikayelerinde konu dışı bilgilere ve gereksiz betimlemelere yer vermez. (   )

c. Servet-i Fünun hikayelerinde Anadolu halkının yaşayışı, âdetleri ve aşkları anlatılır. (   )

ç. Servet-i Fünun hikayelerinde olaylar daha çok yazarın değil, hikaye kişilerinin gözüyle anlatılır. (   )

d. Servet-i Fünun döneminde hikaye, teknik bakımdan önceki dönemlere göre güçlü değildir. (   )

2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Solgun Demet …………………………………….’in hikayesidir.

b. Niçin Aldatırlarmış ………………………………………….. ın bir hikayesidir.

c. Servet-i Fünun hikayecileri sanat ………… içindir, anlayışını benimsemişlerdir.

ç. Madam Bovary …………………… akımının ilk ve en önemli örneklerindendir.

d. Olayları, kişileri ve çevreyi gerçekçi bir şekilde anlatan romanlara …………….. roman denir.

e. Servet-i Fünun romanlarında olaylar genellikle mekan olarak …………………da geçer.

3.Realizm akımının özelliklerinden dördünü yazınız.

4. Mai ve Siyah romanının yazarı kimdir? Bu romanın başkişisi kimdir? Yazınız.

5. Suat, Süreyya ve Necip arasında geçen olaylardan oluşan Servet-i Fünun Edebiyatı romanının adını ve yazarını yazınız.

6. Hüseyin Cahit Yalçın hikayelerini hangi kitaplarda toplamıştır? Yazınız.

7. Aşağıdaki eserleri türlerine göre eşleştiriniz.

Gönül Hanım 

 

Hikaye

 

Roman

 

Çağlayanlar
Nadide
Genç Kız Kalbi
Son Emel
Bir Ölünün Defteri
Ferda-yı Garam

8. Birinci ve İkinci grubu eşleştiriniz.

I.GrupII.Grup
RealizmTevfik Fikret
Nazmı nesre yaklaştırmaMehmet Rauf
Siyah İncilerHalit Ziya Uşaklıgil
Kara Bir GünSüleyman Nazif
Elhân-ı ŞitaCenap Şahabettin

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kan Damlası
B) Böğürtlen
C) Nesl-i Âhir
D) Bir Ölünün Defteri
E) Hepsinden Acı

10. Aşk-ı Memnu romanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şahıs kadrosu geniş değildir, bir iki kişiden oluşur.
B) Evli bir kadının başka bir erkekle olan ilişkisi işlenir.
C) Realizm akımının etkisi vardır.
D) Teknik bakımından başarılıdır.
E) Olaylar genellikle büyük bir konakta geçer.

11. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da sözleri yazınız.

a.Servet-i Fünun edebiyatında roman ve hikayede ………………………… ve …………………………. akımlarının etkisi vardır.

b. Servet-i Fünun edebiyatçıları, Tanzimat edebiyatçıları gibi ………………………. edebiyatını örnek almışlardır.

c. Tanzimatçıların halka ulaşmak için kullandıkları ………………….. Servet-i Fünun’da yoktur. Onlar yazılarını …………………….. yayınlamıştır.

ç. Romanlarında İstanbul’un belirli semtlerinde geçen olayları işleyen Servet-i Fünun edebiyatı yazarları hikayelerinde ……………………………….. geçen olayları da işlemişlerdir.

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 11 Cevaplar

1.Aşağıdaki cümleleri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

a. Servet-i Fünun yazarları hikayelerde tesadüflere sıklıkla yer vermiştir. ( D )
b Servet-i Fünun yazarları hikayelerinde konu dışı bilgilere ve gereksiz betimlemelere yer vermez. ( D )
c. Servet-i Fünun hikayelerinde Anadolu halkının yaşayışı, âdetleri ve aşkları anlatılır. ( Y )
ç. Servet-i Fünun hikayelerinde olaylar daha çok yazarın değil, hikaye kişilerinin gözüyle anlatılır. ( D )
d. Servet-i Fünun döneminde hikaye, teknik bakımdan önceki dönemlere göre güçlü değildir. ( Y )

2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
a. Solgun Demet …Halit Ziya Uşaklıgil’in hikayesidir.
b. Niçin Aldatırlarmış ……Hüseyin Cahit Yalçın’ın bir hikayesidir.
c. Servet-i Fünun hikayecileri sanat …sanat… içindir, anlayışını benimsemişlerdir.
ç. Madam Bovary …realizm… akımının ilk ve en önemli örneklerindendir.
d. Olayları, kişileri ve çevreyi gerçekçi bir şekilde anlatan romanlara …realist.. roman denir.
e. Servet-i Fünun romanlarında olaylar genellikle mekan olarak …İstanbul’da geçer.

3.Realizm akımının özelliklerinden dördünü yazınız.

*Konularını gerçek yaşamdan alır.
*Anlatılanlar gözleme ve bilgiye dayanır.
*Yazarlar, eserlerini yazarken kişiliklerini gizler.
*Olaylar ve davranışların, kişilerde bıraktığı izlenimlerin ruhsal çözümlemelerle anlatılması vardır.

4. Mai ve Siyah romanının yazarı kimdir? Bu romanın başkişisi kimdir? Yazınız.

Halit Ziya Uşaklıgil- Ahmet Cemil

5. Suat, Süreyya ve Necip arasında geçen olaylardan oluşan Servet-i Fünun Edebiyatı romanının adını ve yazarını yazınız.

Eylül- Mehmet Rauf

6. Hüseyin Cahit Yalçın hikayelerini hangi kitaplarda toplamıştır? Yazınız.

Hayat-ı Muhayyel
Hayat-ı Hakikiye Sahneleri
Niçin Aldatırlarmış

7. Aşağıdaki eserleri türlerine göre eşleştiriniz.

Gönül Hanım 

 

     Hikaye

 

Roman

 

Çağlayanlar
Nadide
Genç Kız Kalbi
Son Emel
Bir Ölünün Defteri
Ferda-yı Garam

8. Birinci ve İkinci grubu eşleştiriniz.

I.GrupII.Grup
1.Realizm   (c)a. Tevfik Fikret
2. Nazmı nesre yaklaştırma  (a)b. Mehmet Rauf
3. Siyah İnciler  (b)c. Halit Ziya Uşaklıgil
4. Kara Bir Gün  (d)d. Süleyman Nazif
5. Elhân-ı Şita    (e)e. Cenap Şahabettin

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kan Damlası (roman)
B) Böğürtlen (roman)
C) Nesl-i Âhir (roman)
D) Bir Ölünün Defteri (roman)
E) Hepsinden Acı (hikaye)

10. Aşk-ı Memnu romanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şahıs kadrosu geniş değildir, bir iki kişiden oluşur.
B) Evli bir kadının başka bir erkekle olan ilişkisi işlenir.
C) Realizm akımının etkisi vardır.
D) Teknik bakımından başarılıdır.
E) Olaylar genellikle büyük bir konakta geçer.

11. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da sözleri yazınız.
a.Servet-i Fünun edebiyatında roman ve hikayede …Realizm…… ve ……Naturalizm…. akımlarının etkisi vardır.
b. Servet-i Fünun edebiyatçıları, Tanzimat edebiyatçıları gibiFransız…. edebiyatını örnek almışlardır.
c. Tanzimatçıların halka ulaşmak için kullandıkları …gazeteler.. Servet-i Fünun’da yoktur. Onlar yazılarını …dergide.. yayımlamıştır.
ç. Romanlarında İstanbul’un belirli semtlerinde geçen olayları işleyen Servet-i Fünun edebiyatı yazarları hikayelerinde ……Anadolu’da….. geçen olayları da işlemişlerdir.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 11 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap