Çalışma Kitapçıkları

Ses Bilgisi Çalışma Kitapçığı 2 (6.Sınıf Türkçe)

1) “Meydanda telefon kulübesini göremiyor, ama, yine de arıyordu.” Bu cümlede büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük kullanılmıştır?

A)  1         B)  2          C) 3           D)  4

2) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aynı gerekçeyle büyük ünlü uyumuna uymaz?

A)  şişman-kıyafet

B)  dedikodu-ekşimtırak

C)  kardeş-model

D)  akşamki-seviyor

3) “Türkçe“de ekler, eklendikleri sözcüklerin son hecesindeki ünlüye uyar.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Gazetedeki trafik kazasını görünce gözlerim yaşardı.

B) Damar sertliğine şişmanlarda daha çok rastlanıyor.

C) Hanımböceği, çiçeklerin üzerinde çok zarif duruyor.

D) Sabahki kavgadan sonra evin huzuru kaçtı.

4) “Bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü düz ise, ondan sonra gelen ünlüler de düz olur.”

Aşağıdaki sözcüklerden hangileri, tümüyle bu kurala örnektir?

A) azık-ölgün-uzak

B) bilge-süzgeç-sulak

C) kahve-durgun-yüzden

D) yazıcılar-başlamak-yıkanmış

5) “Alay, Çemberlitaş”tan, Sultanahmet”ten, Sirkeci”den Taksim”e yürüyor; her tarata coşkun alkışlarla karşılanıyordu.”

Yukarıdaki parçada küçük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A)1          B)  2        C) 3          D)  4

6) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumuna uymaz?

A) Parktaki kanepeye sessizce oturdu.

B) Yapılan haksızlıklar gücüne  gidiyordu.

C) Gün batarken her şey bir renge girdi.

D)  Karlı gecelerde bir masal kentine benzerdi.

7) “Geçen gün, kırda dolaşırken ayağım bir konserve kutusuna çarptı.”

Bu cümlede “küçük ünlü uyumuna ” uymayan kaç sözcük kullanılmıştır?

A)  1        B) 2          C) 3           D)  4

8. Güneşlerde uyuklayan yamaçları,

      Kalbi duran tarlaları bıraktı.

Yukarıdaki mısralarda altı çizili kelimede hangi ses olayı vardır? Yazınız.

9. “Üç saattir sizi bekliyoruz.” cümlesindeki bekliyoruz kelimesinde hangi ses olayı vardır? Yazınız.

10. “Tehlikenin geleceğini hissetmiştim.” cümlesindeki altı çizili kelimelerde hangi ses olayları vardır? Yazınız.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap