Testler

Şiir Bilgisi Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

ŞİİR BİLGİSİ TEST 1 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.On altıya karar verdim yaşını
    Yenice sevdaya salmış başını
Yukarıdaki dizelerde ahengi sağlayan sesler aşağıdakilerden hangisidir?
A) -aşını/-aşını
B) -nı/-nı
C) -ını/-ını
D)-şını/-şını

Kim bilir şimdi neredesin
Senindir yine akşamlar
Merdivende ayak sesin
Rıhtım taşında gölgen var
2. Konusuna göre bu dörtlüğün türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Epik şiir
B) Lirik şiir
C) Didaktik şiir
D) Pastoral şiir

3. İnsanların çeşitli konulardaki beceriksizliklerini ve zayıflıklarını, toplumdaki yanlışları, eksikleri, eşitsizlikleri anlatan şiirlerdir.
Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik
B) Epik

C) Didaktik
D) Satirik

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu
Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu
4. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) Kişileştirme yapılmıştır.
C) Dizelerdeki hece sayısı eşit değildir.
D) Dize sonlarında ahenk unsurlarına yer verilmiştir.

5. Doğa güzelliklerini, kır ve çoban yaşamını dile getiren şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Didaktik şiir
B) Epik şiir

C) Pastoral şiir
D) Lirik şiir

6. Aşağıdakilerden hangisinde ahenk tek ses benzerliğine dayanmaktadır?
A) Gönlümde ateştin, gözümde yaştın
     Ne diye tutuştun, ne diye taştın
B) Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu
      Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultusu
C) Orhan zamanından kalma bir duvar
     Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
D) Bursa’da bir eski cami avlusu
     Mermer şadırvanda şakırdayan su

Titrek bir damladır aksi sevincin
Yüzünün sararmış yapraklarında
Ne zaman kederden taşarsa için
Şarkılar taşırsın dudaklarında
7. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangisini kullanmıştır?
A) Kişileştirmeden
B) Benzetmeden
C) Konuşturmadan
D) Abartmadan

8. Herhangi bir durumu, olayı ya da gerçeği olduğundan daha büyük ya da küçük göstererek anlatma yöntemine … denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abartma
B) Benzetme
C) Konuşturma
D) Kişileştirme

9.Başında bu mucizenin
   Sesler, kokular ve renkler
   Ebediyet kadar derin
   Bir anın vadini bekler
Dörtlüğün kafiye şeması, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  ̶  a
      ̶  a
      ̶  a
      ̶  a

B) ̶ a
    –b
     ̶  c
     ̶  a

C) ̶ a
    ̶  b
    ̶  a
    ̶  b

D) ̶ a
    –b
     ̶  a
     ̶  c

Adalet kalmadı, hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil, kurt belli değil
10. Yukarıdaki dizeler konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Epik şiir     B) Lirik Şiir     C) Satirik şiir     D) Pastoral şiir

11. Ahengi sağlamak için en çok ses benzerliği aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Evlerinde çeyiz sandıkları bir bir
Yağmalanmış eski, güzel şehir
B) Çılgınca bir savaştan artakalan
Ardımızda parça parça yangınlar
C) O nal sesleri, yaşanmamış sevdalar
    Ve bulutlar gibi uçuşan dağlar
D) Uyanır börtü böcek uykularından
     Deli bir çay geçer kuytularından

Ey benim sarı tamburam
Sen ne için inilersin
İçim oyuk, derdim büyük
Ben onun için inilerim
12. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangileri vardır?
A) Benzetme-konuşturma
B) Konuşturma-kişileştirme
C) Benzetme-abartma
D) Abartma-kişileştirme

13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Okuyucuya bilgi vermek için yazılan şiirlere didaktik şiir denir.
B) Sevgi, aşk, özlem gibi duygusal konuları anlatan şiirlere lirik şiir denir.
C) Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işleyen şiirlere epik şiir denir.
D) Kişilerin ve toplumun aksak yönlerini işleyen şiirlere pastoral şiir denir.

Gökyüzünde tüten olsam
Yeryüzünde biten olsam
Al benekli keten olsam
Yâr boynuna sarsa beni
14. Bu dörtlükte ahengi sağlayan ses benzerlikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) –sam
B) –n  olsam
C) –en olsam
D) –ten olsam

Bayrakların karışması kanlara
Kılıçların kükremesi kınlara
Yanık bağırlara, ak alınlara
Çelik yağmurun çevrildiği yer
15. Bu dizeler konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Epik şiir
B) Lirik şiir
C) Pastoral şiir
D) Didaktik şiir

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Deniz ve Mehtap sordular seni: Neredesin?
B) Minik yavrucak elma gibi kıpkırmızı yanaklarıyla gülümsüyordu.
C) Bir gün gökyüzüne otursam evlerin tavanlarını bir bir açsam.
D) Küçük bir çocuk üzerine tırmanan kara bir karınca ile oynuyordu.

17.Gamlı bir heykel gibi kayalarla ben
      Bir sonbahar akşamı sahillerdeyim
      Dağınık saçlarımdan pervasız esen
      Rüzgarların elinde bir kırık neyim
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeye yer verilmiştir.
B) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır.
C) Dizelerdeki hece sayıları eşit değildir.
D) Duygusal şiir türünün özelliklerini taşımaktadır.

Hain emelleri getirip dize
Düşmanı sürelim tekrar denize
Şehitlik şan, şeref, onurdur bize
Bizi de seferber edin bizi de
18. Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türünden alınmış olabilir?
A) Epik
B) Lirik
C) Pastoral
D) Didaktik

Avludan geçtiğini gördü gelinin
Suya gidiyordu öğle güneşinde
Ardında bebesi yalınayak
Geride Karabaş
Tozlu yoldan
Söğütlerin oradaki çeşmeye
Yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye
19. Bu dizeler konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Eleştiri şiiri
B) Öğretici şiir
C) Kahramanlık şiiri
D) Doğal yaşamı konu alan şiir

20.Benzetme bulunmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş altı araba, gelin alayı gibi sıralandı.
B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
C) Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
D) Tepegöz, gök gürültüsünü andıran bir sesle kükredi.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.B, 8.A, 9.C, 10.C, 11.D,12.B, 13.D, 14.C, 15.A, 16.B, 17.C, 18.A, 19.D, 20.C

 siir bilgisi test 1 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap