Testler

Sözcükte Anlam Test 3

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “seçmek” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?
       Anlam                               Kullanım
A) Benzerleri arasında         Vitrindeki gömleklerden
hoşa gideni seçip almak       ben bunu seçtim.
B) Birine oy vererek bir        Oyun için kendinize
göreve getirmek                     bir eş seçin
C) Üstün, iyi, uygun              Ali, mühendisliği; ben öğret-
bularak yeğlemek                  menliği seçtim.
D) Titiz davranmak,              Kardeşim yemek seçer,
kolay kolay beğenmemek     her şeyi yemez.
E) Tercihini bir yönde           Liseden sonra ben okumayı
kullanmak                                değil, iş hayatını seçtim.

2. Kimileri yazmak için, eskimemiş bir konu arayıp durur. Oysa iyi yazarlar için bu, hiç dert değildir. Onlar bayat bir ekmeği fırına sürüp okura dumanı tüten taze bir ekmek olarak sunmasını bilir.
Bu parçada geçen “bayat bir ekmeği fırına sürüp okura dumanı tüten taze bir ekmek olarak sunmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başladığı bir eseri kolaylıkla ve başarıyla bitirebilmek
B) Üzerinde söylenmemiş konularda yapıtlar yazmak
C) Okurun beğeneceği yapıtlar üretmeyi başarabilmek
D) Bilinen konuları, yepyeni bir konu havasında ortaya koymak
E) Usta sanatçılardan yararlanarak özgün yapıtlar oluşturmak

3. Kimi sözler, benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanılabilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bunun bir örneği vardır?
A) O ünlü eserlerini göl kenarındaki bu evde yazmış.
B) Kendi üslubunu bulmuş, başarılı bir sanatçıdır o.
C) Aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiriyor.
D) Edebiyat dergileri, onunla röportaj yapmak için yarışıyor.
E) Yapıtlarındaki kahramanlar, hepimize tanıdık geliyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme eş anlamlı sözcüklerden oluşmuştur?
A) Kına gecesi için konu komşu bizim evde toplandı.
B) Şan şöhret sahibi olmayan birçok değerli sanatçımız var.
C) Eski püskü elbiseler içindeki adama bir genç yardım etti.
D) Küçük çocuk, annesinin ayakkabısını giymiş, takır tukur yürüyor.
E) Çatıdaki ıvır zıvır eşyayı çöpe atmayı düşünüyorum.

5. Bir tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaya dolaylama denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?
A) İş yerimizde arabaları kuyu suyuyla yıkıyoruz.
B) Bu bölgedeki tarihi evler restore edilecek.
C) Amcam, hukuk fakültesinden mezun olmuş.
D) İlkokuldayken ağır okul çantalarından ben de taşırdım.
E) O da babası gibi ata sporumuza ilgi duyuyor.

6. Bu yazarımız, kahramanlarına elbiselerini başarıyla giydiriyor. Kahramanlarını, hangi mekana taşırsa taşısın; oranın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi iyi biliyor. Bu özelliği, söyleyişindeki doğallıkla da birleşince okuyucu her yapıtını iple çekiyor.
Bu parçada geçen altı çizili sözde, söz konusu yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kahramanları, yaşadıkları yerle özdeşleştirdiği
B) Yapıtlarında yakından tanıdığı insanları anlattığı
C) Kahramanları hayal gücüyle oluşturduğu
D) Kahramanları etkileyici bir üslupla anlattığı
E) Eserdeki kişileri gerçeğe uygun biçimde verdiği

7. “Hangi yoldan gitmemiz gerektiğini şu taksiye soralım.” cümlesinde “taksi” sözcüğü “taksi şoförü” anlamında kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A) Çocukları oyun için parka götüreceğim.
B) Bizim semtin pazarı çarşamba günleri kurulur.
C) Yol kenarına park edilen arabalar birer birer çekildi.
D) Sınav için gerekli belgeleri içeriden alabilirsin.
E) Okuduğum romanda, şehirden köye taşınan bir çocuğun hayatı anlatılıyor.

8. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmıştır?
A) Görevliler, seyircileri teker teker içeri aldılar.
B) Yeni ütülediğim gömlek, biraz giyince hemen kırıştı.
C) Televizyonun sesini fazla açınca babam bana kızdı.
D) Misafirlikte yattığım yatak gıcırdayınca doğru dürüst uyuyamadım.
E) Sokaktan gelen sesler üzerine hemen dışarı çıktık.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisi de tek başına kullanılabilir?
A) Babam, bize abur cubur yemeyi yasakladı.
B) Küçük çocuk, defteri eğri büğrü çizgilerle doldurmuş.
C) Eve misafirler gelince bürodan apar topar ayrıldım.
D) Mırın kırın etmeyi bırakmalısın artık.
E) Adamın ayağında doğru dürüst bir ayakkabı bile yoktu.

10. Şimdi okuduğunuz yüz elli sayfalık romanımın taslağı, üç yüz sayfadan fazlaydı. Bu taslak üzerinde çok çalıştım ve romanı eksiltmeden azaltarak yüz elli sayfaya düşürdüm.
Bu parçada geçen “romanı eksiltmeden azaltmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı ayrıntıları romandan çıkararak romanı kısaltmak
B) Romanın sayfa sayfa sayısını azaltırken anlatılmak isteneni bütünüyle korumak
C) Birtakım olayları yeniden kurgulamak
D) Olayları, daha nesnel bir yaklaşımla ele almak
E) Konuyu kendine özgü bir anlatımla sunmak

11.Bu eleştirmenimiz, incelediği eserin herhangi bir sayfasından yazarına ilişkin öyle yorumlar yapardı ki yorumların doğruluğu bizi şaşkına çevirirdi. Bir damlasından denizin tadını alırdı adeta.
Bu parçada geçen “bir damlasından denizin tadını almak” sözüyle, söz konusu eleştirmenle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirilerini titiz bir çalışmayla oluşturmak
B) İncelediği eserlerdeki basit yanlışları çok büyük yanlışmış gibi göstermek
C) Kısa zamanda eserle ilgili kesin sonuçlara ulaşmak
D) Eleştirilerinde en ufak ayrıntılara bile yer vermek
E) Yapıtın bir bölümünden bütününü anlayabilmek

12. Bir yapıtı eleştirirken yazarının dil yanlışları yaptığını görürsem hemen kalemimin ucunu sivriltirim.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı bir bakış açısıyla eseri eleştirmek
B) Eleştiride öznel bir tavır takınmak
C) Eleştirinin yönünü değiştirmek
D) Eleştiride daha özenli davranmak
E) Sert bir biçimde eleştirmek

13. Bu kitaptaki hikayelerin hepsi denizle, kıyıyla ve teknelerle iç içe. Yazar, denizi sevdiği kadar biliyor da. Kitabı okurken deniz ve denizcilik hakkında verilen ayrıntılar, okurun burnuna yosun kokusu getiriyor.
Bu parçada geçen “okurun burnuna yosun kokusu getirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuyucunun bilgi düzeyini artırmak
B) Okuyucuya denizi sevdirmek
C) Duygusal bir anlatıma başvurmak
D) Sezgilere yer vermek
E) Konuyu canlı bir biçimde anlatmak

14. Dil, bir ozanın çalgısıdır. Bu çalgıdan çıkan sesin etkileyiciliği, estetik oluşu; sözcüklerin seçimine ve yerli yerinde kullanılmasına bağlıdır. Bunları dikkate almayan ozanların çalgılarından boğuk, cızırtılı ve kulak tırmalayıcı sesler gelir. Bundan kurtulmak, şiirde dilin akorduna dikkat etmeye bağlıdır.
Bu parçada “dilin akorduna dikkat etmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüklere yeni anlamlar yüklemek
B) Farklı anlatım yolları denemek
C) Söz sanatlarına başvurmak
D) Anlatımda sözcüklerin uyumuna önem vermek
E) Söyleyişten çok anlamı ön plana çıkarmak

15. Şairimizin bu şiiri, toplumsal bir konuyu şiirle anlatmanın güzel bir örneğidir. Zaten o, bütün şiirlerinde, toplumsal bir sorunu şiirden fire vermeden yazmanın peşindedir.
Bu parçada geçen “şiirden fire vermeden yazmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde düşünceyi açık biçimde ortaya koymak
B) Şiiri, şiirin özelliklerinden ödün vermeden oluşturmak
C) Şiiri, bir mesaj aracı olarak görmemek
D) Şiirde biçimle içeriği ustalıkla kaynaştırmak
E) Her türlü düşünceyi şiirle anlatabilmek

16. Derginin, mart sayısında verdiğimiz “Şiir Yıllığı” adlı ekte bir şey dikkatimi çekti. O da şiirlerinden örnekler verilen şairlerin, ulaşabilecekleri doruklara henüz ulaşmamış, … şairler olmasıydı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse altı çizili söz açıklanmış olur?
A) başyapıtlarını ortaya koymamış
B) şiire yeni başlamış
C) şiir hakkında farklı düşünceleri olmayan
D) gelecek kuşaklara örnek olamayacak
E) başkalarının etkisinde kalmış

17. Okuyucu, karşılaştığı bir şiirle duygularını, yaşadıklarını özdeşleştirip “Bu benim şiirim.” diyebiliyorsa o şiiri yazan şair, hayat gerçeği ile sanatın mükemmel bileşimini yakalamış demektir.
Bu cümlede “Bu benim şiirim.” sözüyle, okuyucuyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde kendini bulabildiği
B) Toplumsal konulu şiirlerden hoşlandığı
C) Şiiri bütün yönleriyle anlayabildiği
D) Şiirde şairin kişiliğini hissedebildiği
E) Şiirde içeriğe çok önem verdiği

18. Dönemin anlayışı için bile oldukça sanatlı bir dille yazılan bu eserin, bugünün nesilleri için tam bir çetin ceviz olduğunu söylemeliyim.
Bu cümlede altı çizili bölümle, sözü edilen eserle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgün olduğu
B) Anlaşılmasının güç olduğu
C) Yazınsal değerinin yüksek olduğu
D) Süslü bir üslubunun olduğu
E) Bugünün insanına hitap etmediği

19. Şiir, geçmişten gelip geleceğe akan bir nehir gibidir. Şiirin bugün geldiği noktayı anlamak ve geleceğin şiirini daha sağlam bir zemin üzerine kurmak için geçmişin şiir nehirlerinde yıkanmak gerekir.
Bu parçada geçen “geçmişin şiir nehirlerinde yıkanmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir birikiminden yararlanılması
B) Şiir sanatının her yönüyle kavranması
C) Şiirde geçmişin anlatılması
D) Eski şiir anlayışının yıkılması
E) Şiirlerde eskiden işlenmiş konuların tekrar ele alınması

20. I. Biraz önce yoldan geçen arabayı gördün mü?
       II. Onun gözü yalnızca yaptığı işi görüyor.
       III. Bir iş için yarın okul müdürünü göreceğim.
       IV. Dedem, gençliğinde çok sıkıntılı günler görmüş.
       V. Bu işin sonunun kötü olacağını  o da gördü.
Bu cümlelerde “gör-” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B)2    C)3    D)4    E)5

21. Çok genel bir değerlendirmeyle söyleyebilirim ki, artık tiyatro yazarlarımız merceğini toplumun sorunlarına odaklamıştır. Bunun sonucunda kendi sorunlarının sahnede sergilendiğini gören halk, salonları doldurmaya başlamıştır.
Bu parçada geçen” merceğini toplumun sorunlarına odaklamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşamdaki çelişkileri yansıtmak
B) Ulusal özelliklerden yola çıkmak
C) İnsanımızın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak
D) Sosyal problemler üzerine yoğunlaşmak
E) Olaylara halkın gözüyle bakmaya çalışmak

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) O yıllarda köyümüzde eli kalem tutan birisi yoktu.
B) Beni çok rahatsız eden bu durumu o hafife alıyor.
C) Türkçem zayıf olduğu için teyzem bana ders çalıştırıyor.
D) Yıllar önce memur olarak girdiği şirkette hâlâ yerinde sayıyor.
E) Dün akşam yazdığım mektubu şimdi temize çekiyorum.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Senin verdiği ders notları çok işime yaradı.
B) İş başa düşünce babamın atölyesini ben işletmeye başladım.
C) Mahallede pek konuşmadığımı komşumuza bir gün işim düştü.
D) İşlerim çok olunca misafirlere yeteri kadar vakit ayıramadım.
E) Yetkililer bu konuda iş işten geçmeden önce önlem almalılar.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içinde verilen deyimin anlamı yoktur?
A) Biz konuşurken o karşımızda hiçbir şey söylemeden duruyordu. (ağzını açmamak)
B) Kalabalıktan ve iş stresinden uzaklaşıp sakin bir tatil istiyorum. (başını dinlemek)
C) Yeni yapılan okul binasını hepimiz çok beğendik. (ağzı açık kalmak)
D) Kitap okumak, onun için vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmişti. (damarlarına işlemek)
E) Ünlü sanatçı, bu başarısız ürünlerle yapıtların yazınsal değerini iyice düşürdü. (gölge düşürmek)

25. Dilimizin tarihi ile ilgili araştırmalar; dilimizin eskiliğini, yaygınlığını ve değişkenliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmalar, bir yandan her sözcüğün yaşam serüvenine ışık tutar.
Bu parçada “her sözcüğün yaşam serüvenine de ışık tutmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli kalmış  sözcükleri ortaya çıkararak halkın kullanmasını sağlamak
B) Farklı kültürlerdeki insanların aynı sözcükleri kullanabildiğini göstermek
C) Sözcüklerin tarihi ve kültürel gelişimini ortaya çıkarmak
D) Güncelliğini yitirip zamanın gerisinde kalmış sözcükleri kültür hayatımıza kazandırmak
E) Her sözcüğün diğer dillerdeki karşılığını ortaya koymak

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.B, 5.E, 6.A, 7.D, 8.D, 9.E, 10.B, 11.E, 12.E, 13.E, 14.D, 15.B, 16.A, 17.A, 18.B, 19.A, 20.E, 21.D, 22.C, 23.D, 24.C, 25.C

Sözcükte Anlam Test 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap