Testler

Sözcükte Anlam Test 5 (7.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 5 (7.SINIF TÜRKÇE)

1. I.Bu işi yapmayı kabul ediyorum.
II.Cumhurbaşkanı, yabancı devlet adamlarını köşkte kabul etti.
III. Ayşe de benim haklı olduğumu kabul etti.
IV. Onca dil döktükten sonra bizimle çalışmayı kabul etti.
“Kabul etmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1      B) 2      C) 3       D) 4

2.Çekinerek girdiği sınavı kazandığını öğrenince ….
Yukarıdaki sözleri aşağıdakilerin hangisiyle tamamlarsak aşırı sevinme anlamı çıkar?
A) göğsü kabarmıştı.
B) dizlerinin bağı çözülmüştü.
C) ayakları yerden kesilmişti.
D) etekleri tutuşmuştu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim cümleye “kolaylıkla, rahatlıkla” anlamı katmıştır?
A) İzmir’in tarihi mekanlarını avucumun içi gibi bilirim.
B) Mağazada kaybolan eşyaları, elimle koymuş gibi buldum.
C) Kimsesizlere yardım etmeyi bir borç bilirim.
D) Bütün bildiklerimi dobra dobra ona anlattım.

4. “Derneğimiz şu ana kadar hiçbir yerden destek almadan çalışmalarını yürütmektedir.”
cümlesinde anlatılmak isteneni karşılayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendini beğenmek
B) Hakkını vermek
C) Kendini göstermek
D) Kendi yağıyla kavrulmak

5. Aşağıdakilerin hangisinde deyim yerinde kullanılmamıştır?
A) O bugünlerde hiçbir şeyle ilgilenmiyor, dünya yıkılsa umurunda değil.
B) Son kararını henüz söylemeyip bize açık kapı bıraktı.
C) Bu parça son günlerde herkesin diline düştü.
D) Çektiği bunca sıkıntıyı unutmuş, kardeşinin derdine düşmüştü.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir?
A) Aba altından sopa göstererek bizi açık açık tehdit ediyordu.
B) Taraftarlar maçın sonunda birbirlerine girmişler, saatlerce kavga etmişlerdi.
C) Öğretmenin anlattıklarına kulak kesilmiş, onu dikkatlice dinliyordu.
D) Annesinin bir dediğini iki etmez, söylediklerini hemen yapardı.

7. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) Eli kolu bağlanmak-Hiçbir şey yapamamak
B) Ortaya dökmek-Suçunu itiraf etmek
C) Bire bin katmak-Abartarak konuşmak
D) Kursağında kalmak-Amacına ulaşamamak

8. Aşağıdakilerden hangisi sözlerinde deyim kullanılmamıştır?
A) Çocuğu cesaretlendirmek için elinden geleni yapıyordu.
B) Adamın bu bakışlarında bir umursamazlık vardı.
C) Çok becerikli bu adama ayak uydurmak kolay değildi.
D) Olaydan sonra utanmadan bir de kafa tutması herkesin garibine gitmişti.

9. Hoş gör ne olur dostu da düşmanı de hoşgör!
    Gönlün geniş olsun, iki günlük bu cihanda;
    Hoş görmem için ettiğim ısrarı da hoşgör!
Bu dizedeki “gönlün geniş olsun” ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etrafında olup bitenleri dikkate almamak
B) Çevresindeki bütün insanlara sevgi beslemek
C) Bütün olumsuzlukları anlayışla karşılamak
D) Herkesin sıkıntısını paylaşmak

10. 1.Canına yetmek
       2.Canına tak etmek
       3.Dünya başına yıkılmak
       4.Bıçak kemiğe dayanmak
Yukarıdaki deyimlerden anlamca farklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1     B)2       C)3      D)4

11. “Önce yüksekten uçan kişinin sonunda durumunu yumuşatıp direnmekten vazgeçmesi” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gönlünü hoş gitmek
B) Baltayı taşa vurmak
C) Yelkenleri suya indirmek
D) Bir dediğini iki etmemek

12. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu yanlış verilmiştir?
A) Kulakları çınlamak: anılmak
B) Kafa tutmak: öfkelenmek
C) Parmak ısırmak: şaşırmak
D) Kafa patlatmak: düşünmek

13. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, yerinde kullanılmamıştır?
A) Liseyi birincilikle bitirememesi, içine dert olmuştu.
B) Hesabını kitabını iyi yapmadığı için ipin ucunu kaçırdı.
C) Bebeğin içler acısı halini görünce gözleri süzüldü.
D) Gireceği bu sınavı çantada keklik görüyordu.

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A) Kalburla su taşımak
B) İğne ile kuyu kazmak
C) Akıntıya kürek çekmek
D) Havanda su dövmek

15.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sıkıntılarını dile getirmek, anlatmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Hurşit Bey seni ağırlar, derdine derman olur.
B)Bu işi yapmak için çok istekli olduğumu dile getirdim.
C) Ona içimi döktüm, biraz rahatladım.
D) Savaş yüzünden herkes kendi derdine düşmüştü.

16.Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Adam çalıştırdığı insanları göz açtırmıyordu.
B) Kardeşim ödevi göz açıp kapanıncaya kadar bitirdi.
C) Çocuk bahçedeki tozdan dolayı gözünü açamadı.
D) Sonunda öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

17. “Önemsiz bir şeyi büyütmek, büyük bir sorun gibi göstermek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burnundan kıl aldırmamak
B) Pire için yorgan yakmak
C) Habbeyi kubbe yapmak
D) Rüzgar ekip fırtına biçmek

18. Aşağıdaki deyim açıklamalarından hangisi yanlıştır?
A) dişe dokunur: işe yarar olmak, önemli olmak
B) dişini sıkmak: sinirli olduğunu göstermek
C) diş göstermek: saldırıya geçeceğini belli etmek
D) diş gıcırdatmak: öfkesini davranışlarıyla göstermek

19. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim, cümleye uygun düşmez?
A) Gözünün yaşına bakmadan onu işten çıkardı.
B) Dün evinizde gördüğüm misafiri gözüm bir yerden ısırıyor.
C) Onu karşısında görünce şaşırmış, gözü dönmüştü.
D) Söylediklerimi kulak ardı etmemelisin.

20. 1.Çam devirmek
      2. İçini boşaltmak
      3.Pot kırmak
      4.İçine atmak
Yukarıdaki deyimlerden hangisi birbirine yakın anlamlıdır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.D, 5.C, 6.A, 7.B, 8.B, 9.C, 10.C, 11C, 12.B, 13.C, 14.B, 15.C, 16.C, 17.C, 18.B, 19.C, 20.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap