Testler

Cümlede Anlam Test 15

1.Anlatımı etkili kılmanın bir yolu da cümleleri tekdüzelikten kurtarmaktır.
Bu cümlede anlatımla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Duruluk
B) Açıklık
C) Çeşitlilik
D) Öznellik
E) Evrensellik

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?
A) Büyük şair, dili en iyi şekilde kullanabilen kişidir.
B) Aydınlık, göz kamaştırdığı zaman sana yol gösteremez.
C) Büyük şair kendi dilini büyük bir dil yapan kişidir.
D) Kullandığı kelimelerin zenginliği onun şiirine büyük bir renk ve ahenk katmıştır.
E) Kültürlü bir insanı tanımak için okuduğu kitaplara bakmak gerekir.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Tek taşla duvar olmaz.” atasözüyle anlamca özdeştir?
A) Gülme komşuna, gelir başına.
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
E) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

4. “Diğer ortakların bu iş hakkında ne düşündüğünü öğrenmeden bu işe girişemem.” diyen birinin tavrı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Tedbirli
B) Çekingen
C) Korkak
D) Kendinden emin
E) Kararsız

5. Şiirde beceriksiz yenilik bile, ustaca işlenmiş tekrarlardan üstündür.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her şiir, kendinden önceki şiirlere göre bir yeniliktir.
B) Ustaca işlenmiş tekrarlar, şiirde yenilik sayılmaz.
C) Daha öncekileri taklit de olsa şiirde yenilik şarttır.
D) Daha önceki yazıları taklit etmek, beceriksizlik de olsa bir yeniliktir.
E) Şiirde önemli olan yeni şeyler ortaya koyabilmektir.

6. I. Boş başağın başı dik olur.
II. Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
III. Dağ başından duman eksik olmaz.
IV. Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
V. Altın yere düşmekle pul olmaz.
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) III-V
B) I-IV
C) II-V
D) I-III
E) II-IV

7.”Çalış!” derler, ayak bağlı, el bağlı
“Konuş!” derler, dudak bağlı, dil bağlı
“Kalk git!”derler, kapı bağlı, yol bağlı
Bu dörtlükte dile getirilen durumun zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çaresizlik
B) Çelişki
C) Özlem
D) Özgürlük
E) Ümitsizlik

8. “Bir işin hallolmasında işi idare edenin rolünün büyüklüğünü ve idareciliğin önemini” belirten atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
B) İş, başa gelmeyince bilinmez.
C) At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
D) Bir sürçen atın başı kesilmez.
E) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

9. “Dişime gelen işime gelir.” sözünü söyleyen bir kişinin karakteri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bütün işlerini menfaati doğrultusunda planlayan
B) Kendini düşünen, rahatına düşkün
C) Aza kanaat etmeyen, gözü aç olan
D) İşlerini yalan dolanla halleden
E) İşinde aşırı titizlik gösteren

10. Güzele çirkin, çirkine güzel denmediği gibi güzel güzel, çirkine de çirkin diyemeyiz.
Bu cümleye göre çirkinlik-güzellik hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A) Çirkinlik-güzellik değişkendir.
B) Çirkinlik-güzellik nesneldir.
C) Çirkinlik-güzellik görecelidir.
D) Çirkinlik-güzellik izafidir.
E) Çirkinlik-güzellik tartışılabilir.

11. “Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.” cümlesiyle anlamca özdeş cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimlerin en zoru hayatı iyi yaşamasını bilmektir.
B) Ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşadığımız önemlidir.
C) Düşüncelerimizin aynası davranışlarımızdır.
D) İnsanca yaşamaktan daha doğru bir iş yoktur.
E) Yaşadığımız her dakika hayattan eksilmiş bir andır.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme ve hayretten şaşma” dile getirilmiştir?
A) Hepinizi candan tebrik ederiz, çok başarılıydınız.
B) Nasıl olur da senin gibi birisi bu hâle gelir?
C) Bir parça aklınla bunu ne kadar da güzel düşünmüşsün!
D) Öğretmen bağırır bağırmaz sınıf süt liman oldu.
E) Filmin bu kadar güzel olduğunu hiç tahmin etmezdim.

13. “Küçüklükte öğrenilen, taş üzerine nakış yapmaya, yaşlılıkta öğrenilen ise su üzerine yazı yazmaya benzer.” cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir şeyler öğrenmek için küçük yaşta işe başlamak gerektiği
B) Bazı şeylerin öğrenilebilmesinin zamana bağlı olduğu
C) İnsanın zamanla, öğrenme kabiliyetini ve becerisini geliştirdiği
D) Küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin kolay kolay unutulmayacağı
E) Bilgilerin kontrol edilmesinin yaşlılıkta daha kolay olduğu

14. Karşılaşan iki Hintliden bir sordu:
-Kitabını ne ile ciltledin?
-Dana derisiyle.
Bunu duyan Brahmanist Hintlinin …………………………………….
ve şöyle dedi:
– Ne dediğinin farkında mısın? Dananın Brahmanlarca kutsal olduğunu bilmiyor musun? Hangi cesaretle dana derisiyle bu kitabı yanında taşıyabiliyorsun?
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere anlamca ve konuşmanın akışına göre getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) dizlerinin bağı çözüldü.
B) yüzünden düşen bin parça oldu.
C) ağzı kulaklarına vardı.
D) yüreği ağzına geldi.
E) tüyleri diken diken oldu, gözleri döndü.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.D, 4.A, 5.E, 6.E, 7.D, 8.C, 9.E, 10.B, 11.B, 12.C, 13.A, 14.E

cumlede anlam test 15 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap