Testler

Yapılarına Göre Kelimeler Test 2 (6.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından basittir?
A) O, adamı suya götürür, susuz getirir.
B) Tuvaletlerin temizliğini kim yapacak?
C) Sığacık yavaş şehir ilan edildi.
D) Yolcu yolunda gerek, bana müsaade.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla türemiş kelime vardır?
A) Akşam yemeğini nerede yiyelim?
B) Şu bahçenin yeşilliği ve güzelliği nerede var?
C) Görevini en iyi şekilde yapıyor.
D) Boğazım ağrıdığı için okula gitmedim.

3. “Annemin birçok hastalığı var.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle yapı bakımından özdeş kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ben elimden geleni yapacağım, sen üzülme.
B) Bunu konuşacak başka yer mi yok?
C) Böyle açıkgöz bir adamı hayatımda görmedim.
D) Bisikletiyle evine doğru gidiyordu.

4. “Hiçbir  oyuncak  ilgisini çekmiyordu.” Cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşik-türemiş-basit
B) Basit-türemiş-birleşik
C) Birleşik-basit-türemiş
D) Birleşik-türemiş-türemiş

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bütün kelimeler türemiştir?
A) Kar yağışı sabah başladı.
B) Telefoncu sahtekarlıktan tutuklandı.
C) Mehmet bazen en büyük kötülüktür.
D) Bir isteğin var mı diyen yok.

6. “bilgi-hastalık-tedavi” kelimeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Bilgi” kelimesi, fiilden türemiştir.
B) “Hastalık” kelimesinde bir tane yapım eki kullanılmıştır.
C) “Tedavi” kelimesi herhangi bir yapım eki almamıştır.
D) Üç kelime de türemiştir.

7. “Hepimiz bir gün bu dünyadan göreceğiz.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Basit bir kelime değildir.
B) İyelik eki almıştır.
C) Yapım eki almamıştır.
D) Çekim eki almamıştır.

8. “Eskiden baban geliyor dedikleri zaman ödümüz kopardı.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle yapı bakımından özdeş kelime aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisidir?
A) Bu kadar acıya nasıl dayanıyorsun?
B) Yirmi altı yaşımda evlendim.
C) Şeker hastalığından genç yaşta öldü.
D) El âlemin evini çok süpürdüm.

9. “Bazı ülkelerle ateşkes antlaşması yapıldı.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Birleşik-basit-türemiş
B) Birleşik-türemiş-türemiş
C) Birleşik-basit-basit
D) Birleşik-türemiş-basit

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla birleşik kelime vardır?
A) Bugün büyükelçiler konferansı yapılacak.
B) Bu yıl yabancı ülkelerden misafirler de gelecek.
C) Hiçbiriniz uyarılarımı dikkate almadınız.
D) Ortaköy sahillerinde akşama kadar gezdik.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kökü isim olan türemiş kelime vardır?
A) Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu.
B) Birçok kullanıcı şikayet etti.
C) Berber saçını çok kısaltmış.
D) Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kökü fiil olan türemiş kelime vardır?
A) Programımızı burada noktalıyoruz.
B) Sıcaklıklar eksi üç dereceyi bulacak.
C) Ege’de bugün şiddetli fırtına oldu.
D) Kuzey rüzgarları Marmara’yı etkileyecek.

13. “Yakında yeni bir yem fabrikası açılacak.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Basit-basit-basit
B) Basit-türemiş-türemiş
C) Türemiş-basit-türemiş
D) Türemiş-basit-basit

14. “Kar yağışı trafik akışını olumsuz etkiledi.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Her üç kelime de türemiştir.
B) Her üç kelime de fiilden isim yapım eki almıştır.
C) “Olumsuz” kelimesinde bir tane yapım eki kullanılmıştır.
D) “akışını” kelimesinde hem yapım hem çekim eki kullanılmıştır.

15. “Bölgeye yatırım yapılacak.” cümlesindeki kelimelerin yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?A
A) basit-basit-basit
B) türemiş-basit-türemiş
C) türemiş-türemiş-türemiş
D) basit-türemiş-türemiş

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler basittir?
A) Arkamızdan ürpertici bir ses duyuldu.
B) Arabanın arka lambalarını kırmışlar.
C) Mağazamıza gelin, indirimli fiyatlardan siz de yararlanın.
D) Arkadaşları Muammer’e seslendi.

Cevaplar:1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-D, 7-A, 8-D, 9-B, 10-A, 11-C, 12-A, 13-B, 14-C, 15-C, 16-B

Ekler Test 2 (6.Sınıf Türkçe)‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

Yorum yap