Testler

Yazım Kuralları Test 8

YAZIM KURALLARI TEST 8

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) Bilge yasa koyucu, muzaffer fatih, şiirin ve ilmin parlak koruyucusu, batılı tarihçilerin de haklı olarak “büyük” diye adlandırdıkları Muhteşem Süleyman’la gündönümünün başlangıcı şanın doruğunu yalayıp inişe geçti.

B) Maşuk, bu şirin  baş kişisidir.
C) Divan şairleri birçok bakımdan sevgilinin ağzını anmışlar ve güzellik unsuru içinde onu, yuvarlak hâli, kenarındaki ben ve ayva tüyleri ile, temaşaya dayanan bir güzellik arz etmesi yanısıra, konuşma özelliği dolayısıyla da üstün tutmuşlardır.
D) Bizim namımız bağlılıkla, sadakatla eştir.
E) Sevgilinin ağzına yaraşır, sözünden kasıt Allah’ın büyüklüğünü, isimlerini, sıfatlarını, kuvvet ve kudretinin sonsuzluğunu ve hiç bir şeyin ona eş ve benzer olmamasını ifade etmesi ve söylemesidir.

 2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Kemikle beslenir ve hiç bir kuşu incitmezmiş.
B) Gün dönümü bayramında, genç kızlar şu türküyü söylermiş.
C) İçerde de düzeni, genel yozlaşmanın elverdiği ölçüde, yeniden kurdu.
D) Örüntü sözcüğünü bir birini takip eden olay durum ve davranışları tanımlamak için kullanıyoruz.
E) Alışkanlık düzenli bir temelde yapılan rutin davranışlar örüntüsüdür, yineleyici ve çoğu zaman bilinçdışı davranışlardır. 

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Azıcıkta olsa motivasyon ve arzu olmaksızın eyleme geçmek için sebebimiz yoktur.
B) Bağımlılık seçim yapma ve özdenetimin yerine bitmek bitmez bir içme veya madde kullanma zorlantısını koyar.
C) En iyi anne, en başarılı hekim, salondaki en başarılı sporcu olmakla kalabalıktan ayrılmak isteriz; bu yüzdende etkin insanların alışkanlıklarını taklit etmek isteriz.

D) Makedonya’da beni çağırdıkları bir sempozyumda bir hoca kalktı, Hıristiyan ile Müslüman evlerinin birbirinden çok ayrı oldukları üzerine bir sunum yaptı.
E) Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Yasa dışı işlere kalkışıp da başımızı belaya sokma.
B) Kızımı bugün taburcu ettiler, hamdolsun hiçbir şeyi kalmadı.
B) Gaz ölçeri nereye kaldırdınız?
C) Derhal başımı afilli bir sûrette enseme doğru büktüm.
D) Medeniyet üç kâğıtçılara köşkler yaptırır, dâhilere kümes.
E) Romantik olmaktan ziyade eksantirik hâlleri beni harap etmeye başladı.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Her misafire gösterdiği bir güleryüzle içeriye girdi.
B) Çocuklar bahçeye çıkmak istediler, gel gelelim yağmur başladı.
C) Böyle tükürük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu.
D) Enti püften bir ödülün ne büyük prestiji ne de taşıdığı saygın isme bir katkısı olur.
E) Fakir mahkûmları iskorbite karşı korumak için getirilmiş bir sandık portakal önünde durdu.

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu çeneyle at başı giden keskin bir zekâsı var.
B) Ben, bizde yıl başını kutlamak diye bir görenek olduğunu bilmiyorum.
C) Pazardan iki kilo ayşe kadın fasulyesi almış.
D) Ben köşedeki büfeden size sandviç getirebilirim.
E) Büyük kentin yazın egsoz, kışın kalorifer dumanı kokan havasından bıktım.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Kadın kıyafetinden, lokanta ve bardan pilajlara kadar birçok modayı onlar getirdiler.
B) Şöför olmak için direksiyon kursu alıyordu.

C) Metni âdeta büyüteçle gözden geçirmek demek olan tahlil metodu zayıf eserlerin kusur ve eksikliğini apaçık ortaya koyar.
D) Komser, çatkın bir çehre ile anlatmaya başladı.
E) Manastırdan kaçalı, papanın afarozuna uğrayalı on beş yıl oluyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Üstelik büyük bir taklit kabiliyeti ve fantazisi vardı.

B) Espiri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir.
C) Eliyle koymuş gibi rafta çay kavonozunu buldu.
D) Hâlbuki Türk mazisi, o devirlerin idrakine göre şevkatin, merhametin yüzlerce abidesini vücuda getirmiştir.
E) Yüzebilen bakterilerin dahi güzel kokuya yöneldiği, kötü kokudan kaçtığı gösterilmiş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Mademki öyle istiyorsun, peki o hâlde gidebilirsin.
B) Siz buna ağızlardan çıkan her kötü sözün uzaya yaydığı titreşimleride ekleyin.
C) İnsan ahengi ve güzelliği aramak konusunda, adeta bilinçdışı bir duyguyla donatılmıştır.
D) Yaşadığımız çevre ruha âdeta doğrudan nüfuz ediyor, bizi onarıyor yada hastalandırıyor.
E) Sözgelimi penceresi olmayan birimlerde yatan hastalar daha fazla ameliyat sonrası sorun geliştiriyor, odaları ağaç gören hastalar daha hızlı iyileşiyor. Ruh güzellikle beslenir ve haysiyet kazanır.

10. (I) Adamın birisi Afrika’da safariye çıkarken yanına minik köpeğini de almış. (II) Minik köpek bir gün ormanda dolaşıp kelebekleri kovalar, çiçekleri koklarken kaybolduğunu fark etmiş. (III) Ne yapacağını düşünürken bir de bakmış ki karşıdan bir leopar geliyor. (IV) “Şimdi başım dertde.” diye düşünmüş minik köpek. (V) Etrafına bakmış ve yerde kemik parçalarını görmüş.
Numaralı cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.        B) II.         C) III.         D) IV.           E) V.

11. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Üsküdar’a gider iken bir mendil buldum.
B) Mendilimin içine de lokum doldurdum.
C) Kâtipimi arar iken yanımda buldum.
D) Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun?
E) Gördün güzelleri beni unuttun.

12. (I) Hile yapılması mümkün olmayan tek oyundur satranç (II) Sabrı, temkini, öngörüyü, proje ve stratejiyi geliştirir. (III) Asırlardır satrançname isimli kitaplar yazılıp okunmuş, satrancın kurallarından öykülerine, efsanelerinden öykülerine, efsanelerinden çeşitlerine kadar her şey anlatılmıştır. (IV) Ne var ki elimizde şimdiye kadar yazılanlardan bam başka bir öykü duruyor. (V) Sembolik anlamlarla tarihin derinliklerinde bize yolculuk yaptıran, mükemmel kurgulanmış bir öykü.
Numaralı cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.   B) II.         C) III.         D) IV.           E) V.

13. Havaların sertleştiği, lodosların(I) bir birini(II) kovaladığı, poyrazın, kara yelin(III), gün doğusunun(IV) seferber olduğu günlerde Sait Faik, rüzgârın ıslık çaldığı bir vapurda(V), uzaklara bakıyordur.
Numaralı cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.   B) II.         C) III.         D) IV.           E) V.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Ruhumu eritipte kalıpta dondurmuşlar.
B) Sabr eyle sevdiğim ilkbahar gelsin!
C) Gazi Osman Paşa, Plevne’den çıkmam, diyor.
D) Bir yaşamki yaşanılır gibi değil.
E) Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir teskere yazmaktı.

15. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) “Aile, devlet, nizam” sözcükleri dilimize yerleşmiştir.
B) Sude Hanım hâlâ ortalıkta görünmüyor.
C) Bu hafta sonu doğu Anadolu’ya gideceğiz.
D) Derste Dadaloğlu’nun hayatını işledik.
E) Mektuba “Sayın Müdürüm” diye başlamış.

16. Aşağıdakilerden hangisinde kısaltmalara gelen eklerle ilgili yazım yanlışı yoktur?
A) TDK’nun çıkarmış olduğu derginin son sayısı henüz elimize ulaşmadı.
B) ODTÜ’den dereceyle mezun olan yeğenim şimdi bir şirketin üst yöneticisi.
C) Son depremde AFAD’ın ne kadar etkili çalıştığı anlaşıldı.
D) Son çareyi AİHM’e başvurmakta buldu.
E) Son toplantıda THY’nin yıllık kârı açıklandı.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Nazlı yârimi kayıp ettim ağlar gezerim
B) Ormanların gümbürtüsünü başıma vurur
C) Nazlı yârin hayali karşımda durur
D) Kollarımdan bağlasalar demire
E) Kırarım demiri kaçarım yâre

18. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlış vardır?
A) Biri çıkmış gibi boş bir mezardan.
B) Ortalıkta ölüm sessizliği var.
C) Bana ne geldiyse geldi yukarıdan.
D) İnsandan insana şükürki fark var.
E) Yağmur duasına çıksaydık dostlar.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.E, 4.A, 5.C, 6.D, 7.C, 8.E, 9.A, 10.D, 11.C, 12.D, 13.B, 14.C, 15.C, 16.A, 17.A, 18.D

yazım kuralları test 8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap