Testler

Zarflar Test 3 (7.Sınıf Türkçe)

ZARFLAR (BELİRTEÇ) TEST 3 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır?
A) Yarın zor bir sınava gireceğim.
B) Yazarın sade bir anlatımı vardı.
C) Bugün biraz yorgun görünüyorsun.
D) Otobüs ileriden sağa döndü.

2. Gençlerin nasıl konuştuğu

                         1                2

hem yazar hem öğretmen olarak

beni
    3
çok
ilgilendiriyor.
4
cümlesindeki altı çizili sözcüklerden hangileri zarf görevindedir?

A) 1-2
B) 2-3
C) 2-4
D) 1-4

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Körle yatan şaşı kalkar.
B) Önce düşün, sonra söyle.
C) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

4.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zaman zarfı olarak kullanılmamıştır?
A) Bu sene kış çok soğuk geçti.
B) Birazdan buradan ayrılacağız.
C) Dün ondan bir mektup geldi.
D) Akşam dayımlara gittik.

5. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını anlam bakımından tamamlayan bir zarf kullanılmıştır?
A) Geçenlerde elime eski bir kitap geçti.
B) Bu balıkları nasıl yakalıyorsunuz?
C) Hasta zorlanarak ayağa kalktı.
D) Bize karşı davranışları çok içtendi.

6. Aşağıdaki pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi zarf görevindedir?
A) Şehrin caddeleri, sokaklar tertemizdi.
B) Güpegündüz ortalık birden karardı.
C) Soğuktan elleri mosmordu.
D) Masaya bembeyaz bir örtü örttüler.

7. “Sağlıklı ” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?
A) Yaşlı olmasın rağmen çok sağlıklı.
B) Yorulunca sağlıklı düşünemez olmuştu.
C) Sağlıklı yaşam için sigaradan uzak durun.
D) Bu sporu sağlıklı insanlar yapabilir.

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yer yön zarfı olarak kullanılmıştır?
A) Yukarı kata çıkan işçiler çalışmaya başladı.
B) Uzun boylu bir adam içeri girdi.
C) Öğrenciler koşarak dışarıya çıktı.
D) Sola bakarsanız onu görürsünüz.

9. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi miktar bakımından belirten bir sözcük vardır?
A) Bu ev için çok para istiyorlar.
B) Öğleden sonra çok işim var.
C) Onu bu konuda çok uyardım.
D) Çok söz yalansız olmaz.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir belirteç kullanılmıştır?
A) Günlerdir gelmeni bekliyorum.
B) İleride kıymetimi siz de anlarsınız.
C) Hüseyin Bey konuşmayı pek sever.
D) Sabahleyin erkenden seni almaya gelirim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A) Sabah beni zorla yataktan kaldırdılar.
B) Bu resmi hiç beğenmedim.
C) İş çıkışı seni ziyaret edeceğim.
D) Kapıyı nasıl açtınız?

12. Aşağıdakilerden hangisinde nasıl sözcüğü soru zarfı olarak kullanılmıştır?
A) Babanın durumu nasıl?
B) Benim gelmediğimi nasıl fark etti?
C) Onu ikna etmek için nasıl bir yol izlemeliyim?
D) Nasıl bir iş arıyorsunuz?

13. Aşağıdakilerin hangisinde eylemi zaman bakımından sınırlandıran bir sözcük kullanılmıştır?
A) Gitmek için akşamı bekliyoruz.
B) Bu şehirde ne kadar kalacaksın?
C) Gelecek, çalışan insanların olacaktır.
D) Şimdi seni daha iyi anladım.

14. Akşamleyin onu hasta hasta nasıl bekledin?
Bu cümlede hangi zarf türünün örneği yoktur?
A) Durum zarfı
B) Miktar zarfı
C) Soru zarfı
D) Zaman zarf

15. Aşağıdakilerin hangisinde çekim eki almış bir sözcük zarf görevindedir?
A) Geçmişte böyle şeylerle karşılaşmadım.
B) Geride gözü yaşlı birçok insan bıraktı.
C) Söylene söylene dışarı çıktı.
D) Zaman zaman tiyatroya giderim.

16.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük miktar zarfı olarak kullanılmıştır?
A) Program daha başlamadı.
B) Bu iş için çok zamanım yok.
C) Sınav için daha çok çalışmalısın.
D) Zamanın çoğu bu atölyede geçiyor.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.B, 9.C, 10.C, 11.A, 12.B, 13.D, 14.B, 15.A, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap