Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları K Grubu

10.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE  EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1-Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi.”
Yukarıdaki metnin anlatıcısı ve bakış açısını belirleyiniz. (10p)

2– Lise ikinci sınıf öğrencisi Selim, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğretmeninin ödev olarak verdiği “Mesnevinin Özellikleri” başlıklı bir sunum yapacaktır. Selim’in bu sunumda bahsedebileceği beş özelliği aşağıdaki boşluğa yazınız.(15p) 

3- Ömer, arkadaşlarıyla ders çalışırken Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri sırasıyla saymaya çalışmıştır. Ömer, alfabeleri sayarken birinci sırada Göktürk alfabesini, ikinci sırada Uygur alfabesini, beşinci sırada da Latin alfabesini söylemiştir. Ömer’in sayarken unuttuğu üçüncü ve dördüncü sıradaki alfabeleri aşağıdaki boşluğa yazınız.(10p)

4- Edebiyatın tarihle ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bildiklerinizi kısaca yazınız.(10p)

5- Edebiyat dersinde, öğretmeni  Ayşe’ye mesnevinin bölümlerinden “dibâce, naat ve sebebitelif” hakkında bildiklerini kısaca anlatmasını istemiştir. Ayşe de öğretmeninin sorduğu kavramlara doğru cevap vermiş ve yerine oturmuştur. Ayşe’nin bu kavramlara vermiş olabileceği doğru cevapları aşağıdaki boşluğa yazınız.(15p) 

7- Tanzimat edebiyatında halk üzerinde en çok etkili olan sanatçıdır. Roman ve hikayeleri teknik açıdan kusurludur. Roman ve hikayelerinde olayın akışını keserek okuyucuya bilgi verir. Türk edebiyatında çok sayıda eser yazması, döneminde  “yazı makinesi” olarak tanınmasını sağlamıştır.
Bu parçada verilen bilgiler hangi yazarımıza aittir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.(10p)

………………………………………………………
8- Aşağıdaki cümlelerde yazım hataları vardır.Bu cümlelerin doğru yazılışını karşısına yazınız.(10p)
*1943’de İstanbul’da doğmuş.  (…………………………………………………………………….……….….)
*Sabahtan beri omuzum ağrıyor.(……………………………………………………………………………….)
*Oraya köpeğimiz karabaşı da götürdük. (………………………………………………………………………)
*Toplantı, 2 Haziran çarşamba günü yapılacak.(…………………………………………………………………)
*Sınıfta kırküç öğrenci vardı. (…………………………………………………………………………………..)

9- Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı kırk yılı geçmişti. Otuz yaşında, dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. Yirmi yıl onların kadırgalarında kürek çekti. Yirmi yıl iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. Yirmi yılın yazları, kışları, rüzgârları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. Yirmi yıl içinde birkaç kez halkalarını, çivilerini değiştirdiler.Ama onun çelikten daha sert kaslı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep güneşin doğduğu yanı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vakit namazı gizli işaretle yerine getirirdi. Elli yaşına gelince, korsanlar onu, “Artık iyi kürek çekemez!” diye bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. On yıl kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Tanrı’ya şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün umudu, doğduğu yere, Edremit’e kavuşmaktı. Otuz yıl içinde bir an bile umudunu kesmedi.
Yukarıdaki metnin teması nedir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.(10p)

9- “Türk Edebiyatında İlkler” başlıklı bir ödev hazırlayan Mehmet, sırası gelince ödevini sınıfa sunmuştur. Ancak sunumunu yaparken “Letaifirivayât ve Küçük Şeyler” adlı hikayelerin önemini ve yazarlarını hatırlayamamıştır.
Mehmet’in hatırlayamadığı bu hikayelerin Türk edebiyatı açısından önemini ve yazarlarını aşağıdaki boşluğa  yazınız.(10p)

10.sinif turk dili ve edebiyati 1.donem 1.yazili sorulari k grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap