Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (C Grubu)

1)Romanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan sağlamdır.
B)Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân, İstanbul’dan çok Anadolu’dur.
C)Dünya edebiyatında Cervantes’in yazdığı Don Kişot, modern romanın ilk örneği sayılır.
D)Edebiyatımızda roman ve hikâyenin yerini tutan divan edebiyatı nazım şekli mesnevidir.
E)Servetifünun romanında realizm akımı etkilidir.

2)Aşağıdaki roman ilklerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak
B) İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem/ Araba Sevdası
C) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
D) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra
E) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

3)Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, orta oyunu ve meddahın ortak özelliği değildir?
A)Geleneksel tiyatro olmaları
B)Usta-çırak ilişkisiyle gelişmeleri
C)Yazılı metne dayanmamaları
D)Tek kişilik gösteri olmaları
E)Mizahi unsurlar barındırmaları

4)Orta oyunun bölümleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Muhavere-fasıl-mukaddime-bitiş
B)Muhavere-mukaddime-fasıl-bitiş
C)Mukaddime-muhavere-fasıl-bitiş
D)Mukaddime-fasıl-muhavere-bitiş
E)Fasıl-muhavere-mukaddime-bitiş

5)Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Modern tiyatro edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir.
B) Şair Evlenmesi, edebiyatımızda sahnelenen ilk modern tiyatrodur.
C) Birey, aile, toplum hayatı, görücü usulü evlilik, vatan ve millet sevgisi, kahramanlık gibi konular işlenmiştir.
D) Tanzimat tiyatrosunda geleneksel tiyatronun özellikleri görülür.
E) Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den çeviri ve uyarlamalar yapmıştır.

6)Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A)Vatan yahut Silistre – Namık Kemal
B)Çerkez Özdenler – Ahmet Mithat Efendi
C)Zoraki Tabip – Ahmet Vefik Paşa
D)Macera-yı Aşk – Abdülhak Hamit Tarhan
E)CelaleddinHarzemşah – Şinasi

“Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık. Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak, en güzel çağında… Ekin tarlaları göz alabildiğine yeşil… Sekiz, on kilometrede bir çeşme… Her yer sulak. Toprağı azıcık eşseniz su fışkıracak. Türkiye’mizin en verimli, en bayındır batısı, meselâ Fransa’nın Normandiya’sını çok andıran toprağında yol almaktayız. Hoşa gitmeyen tek şey yok. Uzaktaki dağlar, yakınlaştığımız göller ve kasabalar, ne varsa, kuzuları, koyunları, davarları, hepsi temiz…”
7)Yukarıdaki parça hangi metin türünden alınmıştır?
A)Anı
B)Biyografi
C)Gezi yazısı

D)Otobiyografi
E)Deneme

8)Anı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Üçüncü kişili anlatım vardır.
B)Yaşamakta olan değil, yaşanmış olanı anlatır.
C)Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağladığı için tarihçilere ışık tutar.
D)Açık, akıcı, sade ve içten bir anlatımı vardır.
E)Yazar her türlü kaynak, resim, belge, mektup vb. yararlanabilir.

9)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Babür Şah’ın yazdığı Babürname, edebiyatımızda anı türünün ilk örneği kabul edilmektedir.
B)Orhun Abideleri anı özelliği göstermektedir.
C)Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan “vakainameler, gazavatnameler, sefaretnameler” anı örnekleri sayılmaktadır.
D)Batılı anlamdaki ilk anı örnekleri Cumhuriyet Dönemi’nde görülmüştür.
E)Yazılı anlamda bilinen ilk anı örneği Yunan tarihçi Ksenophon’un yazdığı “Anabasis” adlı eserdir.

10)Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A)Defter-i Âmâl – Ziya Paşa
B)Saray ve Ötesi – Halit Ziya Uşaklıgil
C)Ömer’in Çocukluğu – Muallim Naci
D)Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar
E)Zeytindağı – Hüseyin Cahit Yalçın

11) Gazetecilikte sürekli söylenen bir söz vardır: “Köpek insanı ısırırsa bu haber olmaz ama insan köpeği ısırırsa bu haber olur.” İşte klişe olan bu kural gerçekleşti. Almanya’nın Köln şehrinde Hans Bams adındaki adam köpeğini ısırdı. 16 Mayıs 2022 tarihinde evinde köpeğiyle uzanan Hans, köpeğini üç defa ısırdı. Köpeğin acı çığlıklarını duyan komşular hemen sağlık ekiplerini ve polisi aradı. Gelen ekipler Hans’ı gözaltına aldılar. Sağlık ekipleri tarafından tedavisine başlanan köpek Nesh’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
11)Bu haber yazısında aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır?
A)Kim B)Neden C)Ne zaman D)Nerede E)Ne

12)Haber yazılarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Habere hızlı ulaşıp haberi en önce yayınlamak için doğruluk ilkesinden ödün verilebilir.
B)Haber yazıları bilgi vermek için yazılır.
C)Haber yazıları tarafsız olmalı, yorum içermemelidir.
D)Haber yazılarında açık, anlaşılır bir dil kullanılır.
E)Haber yazıları, toplumun önemli bir kesimini ilgilendirilmelidir.

13 ) I. Uydurma haber
II. Haberi derleyen, yayan kuruluş
III. Baskı sayısı
IV. Çarpıcı, dikkat çeken haber
V. Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.
Verilen açıklamalarla aşağıdaki terimler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Ajans
B) Tekzip
C) Asparagas

D) Sansasyonel
E) Muhabir

14)Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?
A) Yazarın gözlem yeteneği önemlidir.
B) Betimleyici ve öyküleyici anlatım kullanılır.
C) Hayal gücüne ve kurmacaya dayanır.
D) Açık, anlaşılır ve içten bir dil kullanılır.
E) Tarih, coğrafya, toplum bilim gibi alanlar için bir belge niteliği taşır.

15)“Parasını alamayan işçiler, yaptıkları villanın kiremitlerini söktükleri videoyu paylaştı.” Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A)Basit-kurallı-fiil-olumlu
B)Basit-kurallı-isim-olumlu
C)Birleşik-kurallı-fiil-olumlu
D)Birleşik-devrik-isim-olumsuz
E)Sıralı-kurallı-fiil-olumlu

16) (I)Evliya Çelebi, gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve elli bir yıl süren seyahati sonunda “Seyahatname” adını taşıyan on ciltlik eserini yazmıştır. (II) Eserde İstanbul, Girit, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye, Filistin, Irak, Sofya, Avusturya, Almanya gibi birçok yerden bahsetmiştir. (III)Büyük seyahatname esas bakımından coğrafya bilgisi vermekle beraber tarih, etnografya, folklor, binalar, yollar, kültür ve dil bakımından çok önemlidir.
Yukarıdaki parçayla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümle yapısına göre bağlı cümledir.
B) I.cümle yüklemin yerine kurallı cümledir.
C) II.cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.
D) II.cümle yapısına göre birleşik cümledir.
E) III.cümle biçimce ve anlamca olumlu bir isim cümlesidir.

17)Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Belirgin bir titremeyle sarsıldı, düşmanının gözlerine bakacak cesareti yoktu.
B)Bugün bir kez daha anladım ki sensiz olmuyor.
C)Yapılacak görüşmenin içeriği öngörülebilirdi.
D)Kardeşim geldi mi buralardan gideriz.
E)Sözlerim sana ağır geliyorsa beni dinleme.

18)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümle temel cümlenin öznesidir?
A)Yürüyecek yolu olmayana rehber gerekmez.
B)Yanına gittiğinde çok üzgündü kardeşi.
C)Gerçekten rol yapıp yapmadığını nereden bileceksin?
D)Alarm halinde olduğumuzu biliyorlar.
E)Haber veren arkadaş, buralarda pek tanınmıyor.

19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımda yanlışlık yapılmıştır?
A) Çağdaş romancılığın başyapıtlarından biri olan eser, aslında yalın bir kurguya dayalıdır.
B) Süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
C) Mutluluk, insanın sahip olmak istediği temel ihtiyaçlardandır.
D) Bu bir çağrıdır, dedi cankurtaran.
E) Gözlerin gözlerime değince, felaketim olur ağlardım.

20)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Yine birşeyler anlatmaya çalışıyor kısık sesle.
B)Hiç birimiz masum değiliz bu hayatta.
C)Sözlerinde ki samimiyetsizlik onu ele veriyordu.
D)Arabanın egzoz borusunda sıkıntı var gibi görünüyor.
E)Konunun püf noktasını bile bilecek misiniz?

1. A 2. D 3. D 4. C 5. B 6. E 7. C 8. A 9. D 10. E 11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. D 17. A 18. E 19. E
20. D

10.sinifturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorularicgrubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap