Yazılı Soruları

11.Sınıf Metin Tahlilleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

Yaşlı annesinin o günkü dalgınlığı onun dikkatinden kaçmamıştı. Ne olmuştu, niçin böyle dalgındı? Ölümü düşünmesindendi bu dalgınlığı. Çocuklarının hepsini baş göz etmeden ölmesi ona çok koyacaktı. Betül’ünü evlendirmeden göçüp gitmeyi bir türlü kabullenemediği ruh halinden seziliyordu. Bir an başını kaldırdı ve ölmek için erken olduğuna karar verdi, rahatladı.
1.) Yukarıdaki metin ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. ( 10 puan )
a) Bakış açısı :
b) Anlatıcı:

“ Her iki yanı ağaçlarla kaplı bir ırmağın ve gitgide silinen gecenin kıyısında sessiz sedasız yürüdük. Acı bile duyulamayacak kadar soğuk, çöllerden daha ıssız bozkırda ışığın gülümseyişini bekledik. Sırlarla dolu ama her günü bayram şehirlerde yitirdik kendimizi. Serçeler gibi uzaktan izledik bu güzelliği.”
2.)  Yukarıda verilen metinde hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? (10 puan)

“ Ali nihayet uyandı. Uzun zamandır iş arıyordu ve sonunda iş bulmanın verdiği sevinçle anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın mesut sayılabilirdi. Mesutları çok az bir mahallenin çocukları değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka gelirleri var mıydı? Yemek odasına kol kola geçtiler. Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu.”
3) Yukarıdaki metnin temasını ve konusu yazınız. (10 puan )
a) Tema :
b) Konu:

 “ Bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi, bir tezi savunmak amacıyla derinlemesine yazılan ve ele alınan konuyu örneklerle, belgelerle ispatlamaya çalışan bir öğretici metin  türüdür.”
4) Bu parçada sözü edilen metin türünü belirleyerek  iki özelliğini belirtiniz. ( 10 puan )

 “Bu bilimin temeli düşünme ve akıl yürütmedir. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütülebilir, her şey bir problem konusu yapılabilir. Hatta pek çok insanın apaçık ve doğru olduklarına inandığı bilgiler bile sorgulanabilir. Yaşamın anlamını meydana getirdiğini söylediğimiz temel sorular üzerinde durmak, dış dünyanın ve insanın var oluşuyla, bilginin kaynağı ve sınırlarıyla, bilimle, sanatla ve daha birçok konuyla ilgili sorular üzerinde akıl yürütüp, bu sorulara yanıtlar vermeye çalışmak bu alanda çalışanların temel hedefi olmuştur.”
5) Bu metni dil ve anlatım yönünden tahlil ederek, hangi öğretici metin türünün örneği olduğunu yazınız? (10 puan )

 “  Fırtına azgınlığını artırdıkça artırdı. Sabaha dek yel uludu, kar oradan oraya tozup durdu. Yel tutan yerlerde saatlerce oynaşan kar tozları ancak vadinin kuytularında rahata erişiyorlar, dereleri yığın yığın dolduruyorlardı.

İlk şafakta, ilk aydınlıkta Aygır, yılkılıkları ovaya çekti. Topluluk karın kısmen az olduğu yamaçtan aşağı kayıyordu. Aygır önde idi. Birden duruverdi. Yanına yaklaşan atlar da duruverdiler. Biraz ötelerindeki leşi gördüler. Çılkır’ın leşiydi bu… Rahatça korkusuzca uyuyor gibiydi. Ayaz, bacaklarını, boynunu germişti. Karda benek benek kan izleri görünüyordu. Aygır acı, ağlamaklı bir kişneme bıraktı. Ön sağ ayağı ile hırsla eşindi. Sonra durgunlaştı, başı önüne düştü. Ağlıyordu. Diğer atlar şaşkınlıkları geçince pörsüyüverdiler. Hepsi birden saygı duruşuna geçmişlerdi sanki…

Şımarık yel ve acı soğuk Demirkır’a “yürü” dedi. Matemli topluluk aygırın peşinden düzlüğe indi. Irmağa geldiler, sularını içtiler. Yeniden ovaya döndüler. Birbirlerine bir boyun aralıkla dolaşıp durdular.”  Abbas Sayar, Yılkı Atı
6) Parçada olayın geçtiği yer hakkında bilgi veriniz. (10 puan )
7) Parçada kahramanların özellikleri hakkında neler söylenebilir? (10 puan )
8)  Parçada olayın geçtiği zaman dilimi hakkında bilgi veriniz. (10 puan )

 “Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil, kurt belli değil.”
9) Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki tabloda istenilenleri bulup tablo içine yazınız. ( 20 puan) 

Nazım Birimi: 
Kafiye Çeşidi : 
Redif : 
Ölçü: 
Kafiye Düzeni: 

CEVAPLAR:

1.) Yukarıdaki metin ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. ( 2*5 puan )
a) Bakış açısı : İlahi bakış açısı b) Anlatıcı: 3.tekil şahıs
2.) Yukarıda verilen metinde hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? (10 puan)
Betimleyici anlatım
3.) Yukarıdaki metnin temasını ve konusu yazınız. (2*5 puan )
a) Tema : Mutluluk / sevinç / mesut olma
b) Konu : Uzun süre iş arayan Ali’nin iş bulması ve iş bulmanın verdiği sevinci anasıyla yaşaması.
4.) Bu parçada sözü edilen metin türünü belirleyerek iki özelliğini belirtiniz. ( 10 puan )
Metin türü : Makale 6 puan
Özellikleri : Bilgi vermek ,ispat,öğretici metin olması,bir tezi savunması,( 2+2 puan )
5.) Bu metni dil ve anlatım yönünden tahlil ederek, hangi öğretici metin türünün örneği olduğunu yazınız? (2*5 puan )
Dil ve anlatım tahlili : Nesnel ,anlaşılır,açık ve sade bir dil kullanılmıştır.Kelimeler gerçek anlamında kullanılmıştır.Nesnel bir anlatım vardır. Metin türü : Felsefi metin
6.) Parçada olayın geçtiği yer hakkında bilgi veriniz. (10 puan )
Parçada olayın geçtiği yer, zorlu kış koşullarının hüküm sürdüğü bir doğa parçasıdır.Vadi,dere,ova,ırmak
7.) Parçada kahramanların özellikleri hakkında neler söylenebilir? (10 puan )
Kahramanlar atlardır. Yazar, aslında insanların zorlu tabiat koşullarına karşı verdiği mücadeleyi sembolik (alegorik) bir tarzda atlar üzerinden vererek eserini daha ilgi çekici bir hale getirmek istemiştir.Aygır, diğer atlara liderlik yapan bir konumdadır. Diğer atın ölümü onu çok üzmüştür. Diğer atlar ise Demirkır’a ( aygır ) uyan bir topluluğu oluşturmaktadır.Çılkır ölmüştür.
8.) Parçada olayın geçtiği zaman dilimi hakkında bilgi veriniz. (10 puan )
Parçada olaylar kış mevsiminde geçmektedir. “Sabaha dek, ilk şafakta” gibi zaman bildiren ifadeler yer almaktadır.

9.) Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki tabloda istenilenleri bulup tablo içine yazınız. ( 5*4 puan)
Nazım Birimi: Dörtlük 4 puan
Kafiye Çeşidi : Ol-tam kafiye 4 puan
Redif : du’lar redif 4 puan
Ölçü: 11’li hece ölçüsü 4 puan
Kafiye Düzeni: a-a-a-b / düz kafiye 4 puan

11.sinif metin tahlilleri dersi 2.dönem 2.yazili sorulari A grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap