Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları F Grubu

A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli konularını sıralar.
1. Ateşten Gömlek romanında hangi dönemde yazılmıştır? Romanda işlenen konu nedir. (10 puan)

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar
2. “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.” cümlesi belirtilen cümle çeşitlerinden hangilerini örneklemektedir? Aşağıya yazınız (15 p)
Yükleminin Yerine Göre
Yükleminin Türüne Göre
Anlamına Göre
Yapısına Göre

A.2.15. Metinden hareketle türün ve dönemin/akımın ortaya çıkışını belirler.
Hayal oyunlarının menşeini incelediğimiz zaman; Hindistan’a, Orta Asya’ya, Çin’e ve Japonya’ya kadar uzandığını görürüz. İlk ortaya çıkışı hakkında ise tüm kaynaklar hemen hemen aynı hükümlere varmaktadır. Çin’de doğduğu ve sonraları da Moğol Türkleri tarafından oynatıldığı kesinleşmiştir. (…) İhsan Hınçer’in (1916-1979) görüşüne göre “Camın henüz keşfedilmediği zamanlarda Çin’de pencerelere kâğıt yapıştırılırmış. Işık yakıldığı zaman, içeride dolaşanların gölgeleri pencereye aksettiği için görülen hareketler hayal oyununun bulunmasına müncer olmuştur.”
3. Yukarıdaki metinden hareketle gölge oyununun ortaya çıkışı hakkında neler söyleyebiliriz? (10 P)

A.1.11. Dönemin/akımın türün/biçimin diğer çeşitlerini sıralar.
4. Geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitleri nelerdir. (10 puan)

A.2.6. Metinin diğer isimlerini ve şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
5. Orta Oyunu türünün diğer adları nelerdir? Bu türün kahramanları kimlerdir? (15 puan)

A.2.6. Metindeki konu ve metnin türünü belirler.
6. Şinasi’nin Şair Evlenmesi eserinde eleştirilen konu nedir? Eserin türü hakkında bilgi veriniz. 15 P

A.2.6. Edebi Metni tanımlar, metinle ilgili döneme ait örnekleri belirler.
7. Anı nedir; bölümlerini yazarak? Tanzimat Döneminde yazılan anı türündeki eserleri yazınız.15 p

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Bir süre sonra İzmir işgal edilir. İzmir’de yaşayan Ayşe ( ) nin eşini ve henüz beş yaşındaki oğlunu Yunan askerleri öldürür. Bu olay üzerine Ayşe oradaki bir İtalyan ailenin yanına sığınır ( ) bu ailenin de yardımıyla İzmir’den İstanbul’a gelir ( ) Burada bir süre Peyamilerin evinde kalır. Ayşe yaşadığı onca acıya ve kayba rağmen güçlü duran bir insandır. Onun bu kuvvetli duruşu ve davranışları hem İhsan ( ) ı hem Peyami’yi etkiler. Ayşe ise kendisini millî mücadeleye ve İzmir’e adamıştır ( )
8. Parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (5 x 2 =10 puan)

CEVAPLAR:

1.Kurtuluş savaşı döneminde yazılmış bir romandır. Türk milletinin milli mücadelede gösterdiği kahramanlıkları anlatmıştır.

2.Yükleminin Yerine Göre : KURALLI
Yükleminin Türüne Göre : FİİL
Anlamına Göre : OLUMSUZ
Yapısına Göre: BİRLEŞİK

3.Edebiyat tarihçileri tiyatronun Orta Asya’da ortaya çıkmış olduğunu, ilk olarak Çin’de oynatıldığını söylemektedirler.

4.Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları, Kukla

5.Diğer Adları: Kol Oyunu, Meydan Oyunu, Zuhuri Kolu.
Kahramanları: Kavuklu (Karagöz’e Benzer), Pişekar (Hacivat’a benzer)

6.Konu: Görücü usulü ile evliliğin yanlışları, olumsuzlukları anlatılmıştır.
Türü :Tek perdelik komedidir.

7. Bilim, sanat, spor, siyaset gibi alanlarda ya  meslek dalında tanınmış kişilerin yaşadıkları, tanık oldukları önemli olayları anlattıkları türdür.

Tanzimat Döneminde : Akif Paşa’nın Tabsıra, Namık Kemal’in Magosa Hatıraları, Ziya Paşa’nın Defter-i Âmâl, Muallim Naci’nin Ömer’in Çocukluğu

8. Bir süre sonra İzmir işgal edilir. İzmir’de yaşayan Ayşe ( ‘) nin eşini ve henüz beş yaşındaki oğlunu Yunan askerleri öldürür. Bu olay üzerine Ayşe oradaki bir İtalyan ailenin yanına sığınır (. ) Bu ailenin de yardımıyla İzmir’den İstanbul’a gelir (. ) Burada bir süre Peyamilerin evinde kalır. Ayşe yaşadığı onca acıya ve kayba rağmen güçlü duran bir insandır. Onun bu kuvvetli duruşu ve davranışları hem İhsan ( ‘) ı hem Peyami’yi etkiler. Ayşe ise kendisini millî mücadeleye ve İzmir’e adamıştır (. )

10.sinif edebiyat 2.donem 2.yazili sorulari f grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap