Yazılı Soruları

7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI C GRUBU

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI C GRUBU

1. Türkçeyi iyi öğrenemeyen, okuduğunu iyi anlamıyor; okuduğunu iyi anlayamayan matematiği de yapamıyor, yabancı dili de.
Bu cümleye göre, matematik ve yabancı dilin iyi öğrenilememesinin temelinde ne yatmaktadır? Yazınız. (10)

2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan düşünceyi geliştirme yollarını yazınız.(10)

Roman sinemaya göre daha özgür, daha çekicidir. 
Bir sanatçının Türk ve dünya edebiyatında kalıcı olabilmesi için evrensel konuları işlemesi gerekir, ama bunu yaparken ulusallığı terk etmemelidir. Bizden bir Yunus, bir Mevlana; Batı’da bir Victor Hugo, bir Cervantes bu özellikleri taşıdıkları için kalıcı olmuşlardır. 
Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. 
Anlam açık olmamalı. Ahmet Haşim şöyle diyor: “En güzel şiir, anlamını okuyucunun ruhundan alan şiirdir.” Bu söze ben de katılıyorum. 
Şair kelimeleri inceleyerek inci mercan haline getirir. 

 3. Aşağıdaki paragraflarda yer alan anlatım biçimlerini yazınız. (10)

Atasözleri, her ulusta, her dilde vardır. Bu sözler, bir ulusu oluşturan insanların, halkın ortak ürünüdür. Onların ortak deneyiminden süzülüp ortaya konmuş, her yönden onları yansıtan sözlerdir. Atasözlerinde toplumsal olaylar, doğa olayları, kuralları, inanışlar dile getirilir. 
Şiir bilgi işi midir, yoksa sanat işi mi? Şiir elbette sanat ağırlıklıdır. Ve sanat ağırlıklı olmalıdır. Şiir bilgiyle yazılmaz. Yazılsa bile bu, şiiri küçültür. Fakat şiir bir yaşantıdır. Bizi etkilemiş olayları, olguları; biçimlere, kalıplara dökme işidir şiir. Şiirde elbette bilgi olacak ama bu sanat değeri taşıyarak. Bu nedenle şiirin önceliği sanat olmalıdır. 
Göz alabildiğine uzayıp gidiyordu tarlalar. Ova sanki zümrütten bir denizi andırıyordu. Boyu yarım metreyi bulan ekinler, bütün ovayı kaplamıştı. Bugün nasılsa, bulutların arasından şöyle bir yüzünü gösteren güneş, ortalığa yaydığı sıcaklıkla, tarlaların ıslaklığını, az da olsa almaya çalışıyordu. Az ileride Büyük Menderes bulanık sularla gürül gürül akıyordu. 
Akıntı ters yönden sürüklüyordu. Kuzeye doğru gitmeye çabalıyordum. Toprağım, evim oralarda bir yerdeydi. Gece bastırmadan da varmam gerekiyordu. Ben akıntıya kapılmamak için son gücümü harcarken şiddetlenen bir rüzgar çıktı kuzeyden. Biraz sonra küreğimin biri kırıldı. Artık tek kürekle kalmıştım. Tek kürekle nereye gidilebilir ki? 

 4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili zarfların türünü yazınız. (10)

Artık onun yüzünü görmek dahi istemiyorum.

İyi yapmışsın, eline sağlık.

Geri gelme, direğe çarpacaksın.

Çok zeki bir çocuğa benziyorsun.

Niçin ödevlerini yapmıyorsun?

5.“yapabil-” fiilinin olumsuz şeklini geniş zamanda altı şahsa göre çekimleyiniz. (10)

6.Aşağıdaki cümlelerde kip kayması olanların karşısına √ işareti koyunuz. (10)

Babam yarın Bingöl’e gidiyor.
Her gün kitap okurum.
Kapı böyle çaldığına göre gelen babam olacak.
Şimdi onun yanına gidiyor ve ondan borç istiyorsun.
Araç şu tarafta kaza yapmış.

7.“kal-” fiilinin hikaye birleşik zamanının üçüncü tekil şahıs çekimini aşağıda belirtilen kiplerde çekimleyiniz. (10)

Şimdiki zamanın hikayesi→
Geniş zamanın hikayesi→
Görülen geçmiş zamanın hikayesi→
Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi→
Gelecek zamanın hikayesi→
İstek kipinin hikayesi→
Şart kipinin hikayesi→
Gereklilik kipinin hikayesi→

8.“Sana yapılan yardımı unutma, yaptığın iyiliği ise hemen unut.” sözünden yararlanarak yardım etmenin önemini anlatan bir kompozisyon yazınız. (30)

edebiyatsultani.com

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAPLARI C GRUBU

1. Türkçeyi iyi öğrenemeyen, okuduğunu iyi anlamıyor; okuduğunu iyi anlayamayan matematiği de yapamıyor, yabancı dili de.
Bu cümleye göre, matematik ve yabancı dilin iyi öğrenilememesinin temelinde ne yatmaktadır? Yazınız. (10)

Türkçenin iyi öğrenilememesi

2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan düşünceyi geliştirme yollarını yazınız.(10)

Roman sinemaya göre daha özgür, daha çekicidir.Karşılaştırma
Bir sanatçının Türk ve dünya edebiyatında kalıcı olabilmesi için evrensel konuları işlemesi gerekir, ama bunu yaparken ulusallığı terk etmemelidir. Bizden bir Yunus, bir Mevlana; Batı’da bir Victor Hugo, bir Cervantes bu özellikleri taşıdıkları için kalıcı olmuşlardır.Tanık gösterme
Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.Tanımlama
Anlam açık olmamalı. Ahmet Haşim şöyle diyor: “En güzel şiir, anlamını okuyucunun ruhundan alan şiirdir.” Bu söze ben de katılıyorum.Tanık gösterme
Şair kelimeleri inceleyerek inci mercan haline getirir.Benzetme

 3. Aşağıdaki paragraflarda yer alan anlatım biçimlerini yazınız. (10)

Atasözleri, her ulusta, her dilde vardır. Bu sözler, bir ulusu oluşturan insanların, halkın ortak ürünüdür. Onların ortak deneyiminden süzülüp ortaya konmuş, her yönden onları yansıtan sözlerdir. Atasözlerinde toplumsal olaylar, doğa olayları, kuralları, inanışlar dile getirilir.Açıklama
Şiir bilgi işi midir, yoksa sanat işi mi? Şiir elbette sanat ağırlıklıdır. Ve sanat ağırlıklı olmalıdır. Şiir bilgiyle yazılmaz. Yazılsa bile bu, şiiri küçültür. Fakat şiir bir yaşantıdır. Bizi etkilemiş olayları, olguları; biçimlere, kalıplara dökme işidir şiir. Şiirde elbette bilgi olacak ama bu sanat değeri taşıyarak. Bu nedenle şiirin önceliği sanat olmalıdır.Tartışma
Göz alabildiğine uzayıp gidiyordu tarlalar. Ova sanki zümrütten bir denizi andırıyordu. Boyu yarım metreyi bulan ekinler, bütün ovayı kaplamıştı. Bugün nasılsa, bulutların arasından şöyle bir yüzünü gösteren güneş, ortalığa yaydığı sıcaklıkla, tarlaların ıslaklığını, az da olsa almaya çalışıyordu. Az ileride Büyük Menderes bulanık sularla gürül gürül akıyordu.Betimleme

 

Akıntı ters yönden sürüklüyordu. Kuzeye doğru gitmeye çabalıyordum. Toprağım, evim oralarda bir yerdeydi. Gece bastırmadan da varmam gerekiyordu. Ben akıntıya kapılmamak için son gücümü harcarken şiddetlenen bir rüzgar çıktı kuzeyden. Biraz sonra küreğimin biri kırıldı. Artık tek kürekle kalmıştım. Tek kürekle nereye gidilebilir ki?Öyküleme

 

 4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili zarfların türünü yazınız. (10)

Artık onun yüzünü görmek dahi istemiyorum.
zaman zarfı

İyi
yapmışsın, eline sağlık.

durum zarfı

Geri gelme, direğe çarpacaksın.
yer yön zarfı

Çok zeki bir çocuğa benziyorsun.
miktar zarfı

Niçin ödevlerini yapmıyorsun?
soru zarfı

5.“yapabil-” fiilinin olumsuz şeklini geniş zamanda altı şahsa göre çekimleyiniz. (10)

yapamam
yapamazsın
yapamaz
yapmayız
yapamazsınız
yapamazlar

6. Aşağıdaki cümlelerde kip kayması olanların karşısına √ işareti koyunuz. (10)

Babam yarın Bingöl’e gidiyor.
Her gün kitap okurum.
Kapı böyle çaldığına göre gelen babam olacak.
Şimdi onun yanına gidiyor ve ondan borç istiyorsun.
Araç şu tarafta kaza yapmış.

7. “kal-” fiilinin hikaye birleşik zamanının üçüncü tekil şahıs çekimini aşağıda belirtilen kiplerde çekimleyiniz. (10)

Şimdiki zamanın hikayesi→ kalıyordu
Geniş zamanın hikayesi→kalırdı
Görülen geçmiş zamanın hikayesi→kaldıydı
Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi→kalmıştı
Gelecek zamanın hikayesi→kalacaktı
İstek kipinin hikayesi→kalaydı
Şart kipinin hikayesi→kalsaydı
Gereklilik kipinin hikayesi→kalmalıydı

8.“Sana yapılan yardımı unutma, yaptığın iyiliği ise hemen unut.” sözünden yararlanarak yardım etmenin önemini anlatan bir kompozisyon yazınız. (30)

edebiyatsultani.com

Yukarıdaki yazılı sorusunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

7.sinif-turkce-1.donem-2.yazili-soruları-c-grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap