Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları K Grubu

OBABAŞI — Seni deyip geldik buraya.
KÖROĞLU — Siz koca bir ilsiniz. Boydan soydan adamlarsınız. İçinizde yiğit mi yok?
OBABAŞI — Kaleler yapındı beyleri. Yılkı yılkı atlar onların elinde. Tirkeştirkeş oklar onların elinde.yalım kılıçlar onların elinde. Obalarda ne var?
KÖROĞLU — Benim elimde ne var?
OBABAŞI — Senin elinde Kır At var! (Köroğlu bu sözden irkilir. Hiçbir cevap vermez.)
1. KÖYLÜ — Biz yanıp yakılmak için gelmedik buraya. Köroğlu bize arka olur diye geldik.
2. KÖYLÜ — Bütün obalar birleştik. Bize baş ol diye geldik sana… (Köroğlu dik dik yüzlerine bakar.)
OBABAŞI — Senin anlayacağın, bey arı olmadan petek oğul tutmaz.
ÇOBAN — Sürü çobansız yayılmaz!
KÖROĞLU — Benimle birlikte döğüş etmek için ant içer misiniz?
OBABAŞI — (Heyecanla) Gök Tanrı şahit! Nasıl istersen öyle ant içelim. (Obabaşı’nın bu sözleri köylülerin, delikanlıların, hepsinin duygusunu dile getirmiştir.)
KÖROĞLU — (Kılıcını kınından sıyırır.) Dosta dost, düşmana düşman!
OBABAŞI, KÖYLÜLER, sonra DELİKANLILAR, KADINLAR (Kılıca doğru ellerini uzatarak) — Dosta dost, düşmana düşman!
KÖROĞLU — (Kılıcı Obabaşı’ya, topuzunu, yayını da öteki köylülere verir.) Alın. Bunlar benim nişanım. Sizde kalsın.
OBABAŞI — (Kılıcı Köroğlu’ya uzatır.) Bunu al. Baş kılıçsız olmaz. (Topuzu köylüden alıp Köroğlu’ya verir.) Bu da senin yumruğun. Bunsuz olmaz. (Yayı da alır, fakat Köroğlu’ya vermez.) Bu da bende kalsın. Ne zaman buna bir ok yollarsan hepimiz ardından koşup geliriz.
KÖYLÜLER — Hepimiz!

Ahmet Kutsi TECER
Koçyiğit Köroğlu

1.Yukarıdaki edebi metnin türü nedir, teması ve konusu nedir? Yazınız. (15 P) (A.3.3 Metnin tema ve konusunu belirler.)

Cahit Külebi, şiirlerini Adamın Biri adlı kitapta topladı. Bu kitaptaki şiirlerin sayısı 40’ı bulmuyor. Bundan, Cahit Külebi’nin az yazan bir şair olduğunu anlıyoruz. Az yazmayı kimileri kusur sayarlar. Ben onlardan değilim. Biliyorum ki, Cahit Külebi’nin sevilen bir şair olması, yazıları üzerindeki titizliğinden geliyor. Aşağı yukarı bütün şiirlerini zevkle okuyoruz; titiz davranmasa, yani bu kadar az yazmasa acaba bize kendini bu kadar sevdirebilir mi? Kendisi, zaman zaman, bu titizliğin iyi bir şey olmadığını sanıyor galiba. O vakit birbirinin eşi şiirler, birbirinin eşi mısralar söylüyor. Çok sevdiğim “Hikâye” adlı şiirinde de böyle bir gaflete düşmüş. Hepsi altı kıta olan bu şiirin ilk üç kıtasını zevkle okuyoruz ama ondan sonra şairin kendi kendini tekrar etmeye başladığını, eline geçirdiği théme’i istismar etmeye başladığını görüyoruz. Niyetim Cahit Külebi’yi kötülemek değil, onun iyi taraflarını göstermek. (…)
Orhan Veli Kanık
Şairin İşi
2.Yukarıdaki edebi metnin türü nedir, konusu nedir? Yazınız.(15 P)(A.4.3 Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.)

3. Aşağıdaki tabloda bulunan eserlerin yazarlarını yazınız. (20 P) ( A.4.14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu:
Paydos:
Kahvede Şenlik Var:
Vatan Yahut Silistre:
Hastalık Hastası, Cimri:
Keşanlı Ali Destanı:
Edebiyatımızın İçinden:
Çalakalem:
Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir:
Ölmez Otu:
4. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup düzelterek yazınız.(10 P)(A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.)
a) Arkadaşımın evinde van kedisi gördüm.
b) Mahallemizdeki parkın bahçesi keçi boynuzu ağacıyla doluydu.
c) Sürücü yoldaki çukuru son anda farketti.
d) Spor salonuna çok erken gelmiştim halbu ki trafiği düşünerek geç geleceğimi söylemiştim.
e) Baş hekim, beni odasına çağırıp hastalık hakkında detaylı bilgi verdi.

5. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltip yazınız. Anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. (15 P) (A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.)
a) Bu yaz tam yirmi civarında kitap okudum.
b) Kediler sabahtan beri miyavlıyorlar.
c) Hepsi maça gitmedi.
d) Borsada iyi para kazanmış fakat kısa sürede harcamıştı.
e) Bilgisayarın işlemcisi güçlü, fiyatı da yüksek değildi.

Ben ( ) mecmuanızda nihayet bir saife yer tutacak bu satırları ne kadar zamanda yazıyorum( ) Hiç olmazsa bir saatim gidiyor( ) Siz belki on dakikada hatta beş dakikada okuyuvereceksiniz( ) Yalnız bir saatim mi( )
6. Parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (5 P) (A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.)
(   ) (   ) (   ) (   ) ( ?)

7. Aşağıdaki tiyatro terimlerinin anlamlarını yazınız.(10 P)
Kulis:
Pandomim:
Kostüm:
Darülbedayi:
Suflör:

8. Tiyatro salonunda veya medya ortamında seyrettiğiniz herhangi bir tiyatro ile ilgili en az beş cümleden oluşan değerlendirme yazısı yazınız.(10 puan) (B.5 Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.)
(Yazınız; cümle sayısı, imla ve noktalama kuralları ile değerlendirme yazısı özelliklerine uygunluk ve seyrettiğiniz tiyatroyla ilgisi bakımından değerlendirilecektir.)

CEVAPLAR:
1.Türü: tiyatro
tema: yiğitlik
konu: köylülerin Köroğlu’ndan yardım isteyip onlara liderlik etmesini istemeleridir.
2. Türü: eleştiri
Konusu, Cahit Külebi’nin şiir anlayışı ve sevilen bir şair olmasında az ve öz şiirler yazmasının etkili olmasıdır.

3. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami safa
Paydos Cevat Fehmi BAŞKUT
Kahvede Şenlik Var Sabahattin Kudret AKSAL
Vatan Yahut Silistre Namık Kemal
Hastalık Hastası, Cimri Molıere
Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner
Edebiyatımızın İçinden Mehmet Kaplan
Çalakalem Vedat Günyol
Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir Namık Kemal
Ölmez Otu Yaşar Kemal

4.a) Arkadaşımın evinde van kedisi gördüm. (Van kedisi)
b) Mahallemizdeki parkın bahçesi keçi boynuzu ağacıyla doluydu.(keçiboynuzu)
c) Sürücü yoldaki çukuru son anda farketti. (fark etti)
d) Spor salonuna çok erken gelmiştim halbu ki trafiği düşünerek geç geleceğimi söylemiştim. (halbuki)
e) Baş hekim, beni odasına çağırıp hastalık hakkında detaylı bilgi verdi. (Başhekim)

5. a) Bu yaz tam yirmi civarında kitap okudum. (Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması)-Bu yaz tam yirmi kitap okudum. -Bu yaz yirmi civarında kitap okudum.
b) Kediler sabahtan beri miyavlıyorlar. ( Gereksiz çoğul eki kullanılması, Tekillik-Çoğulluk) Kediler sabahtan beri miyavlıyor.
c) Hepsi maça gitmedi. (Olumlu-Olumsuzluk Uyumu) Hiçbiri maça gitmedi.-Hepsi maça gitti.
d) Borsada iyi para kazanmış fakat kısa sürede harcamıştı. (Neyi harcamış?= parayı, Nesne eksikliği)- Borsada iyi para kazanmış fakat parayı kısa sürede harcamıştı.
e) Bilgisayarın işlemcisi güçlü, fiyatı da yüksek değildi.( Yüklem eksikliği) -Bilgisayarın işlemcisi güçlüydü, fiyatı da yüksek değildi.

6.( , ) ( ? ) ( . ) ( . ) ( ? )

7.Kulis: Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.
Pandomim: Sessiz hareket. Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi.
Kostüm: Tiyatroda sanatçıların giydiği, oyuna uygun kıyafet.
Darülbedayi: İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski ismi.
Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

11.sinif turk dili ve edebiyati 2.donem 2.yazili sorulari K grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap