Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları F Grubu

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahiretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgârını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.
(İlk 5soruyu bu şiire göre cevaplayınız.)
KAZANIM:A.1.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
1)Yukarıdaki şiirde geçen altı çizili kelime gruplarının metinde kazandığı anlamı yazınız.(6puan)
Destanını yapmış:…………………………………………………
Edeple gelip:……………………………………………………… 

KAZANIM:A.1.2. Metnin tema ve konusunu belirler.
2) Yukarıdaki şiirin temasını yazınız.(5 puan)

KAZANIM:A.1.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
3) Yukarıdaki şiirin ahenk özelliklerini gösteriniz.(15 puan)
*Nazım birimi:
*Kafiye ve redif:
(Kalın harflerle gösterilen iki dizenin)
*Ölçüsü:
*Kafiye örgüsü:(şiirin ilk biriminin)

KAZANIM:A.1.7. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
4)Yukarıdaki şiirde geçen millî  ve dinî  değerleri yazınız.( 8 puan)

KAZANIM:A.1.8. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
5) Yukarıdaki şiir Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine bağlıdır? Sebebini iki madde ile açıklayınız. (12 puan)
Bağlı olduğu şiir akımı(anlayışı):

KAZANIM:A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
6) Aşağıdaki şiirlerin nazım türlerini belirtiniz.(5+5=10puan)
Gamdan dağlar kurmalıyım
Kayaları kelimeler olan
Kırkikindi saymalıyım
Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma
Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından
Baştan ayağa ıslanmalıyım
Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım
Nazım türü:……………………………

kendi gitti ismi kaldı yadigâr
o zaman mayıs’tı yağmurlar başımızda
ya biz idam duvarıyız karşımızda çok insan öldürdüler
onlar hep döküldü biz hep ayakta kaldık
temelimiz kanla beslendi ama nedense uzamadık
öyle bakmayın bu yaralar şerefli yara değil
getirirler vururlar biz öyle dururuz
Nazım türü:……………………………………………………….

KAZANIM: A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.
7) “Bursa’da Zaman” şiirinden alınan aşağıdaki parçada 2 ve 3. dizelerde geçen edebi sanatı yazınız. Bu edebi sanatın metnin teması ile ilişkisini belirtiniz. (5+5=10 puan)
Bir zafer müjdesi burada her isim
Sanki tek bir ânda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hala bu taşlarda gülen rüyanın

KAZANIM:A.1.6. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
8) Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” şirinden alınan aşağıdaki parçanın dil ve anlatım özelliklerini şairin sanat anlayışı ve bağlı olduğu şiir anlayışına göre değerlendiriniz.(10 puan)
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye

KAZANIM:A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
9)Aşağıda hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi şairlerinin isimlerini yazınız.(15 puan)
• Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının öncüsüdür. Şiirlerde söylev üslubu ile toplumsal sorunları dile getirmeyi ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlar. Şiirde oluşan geleneği yıkarak serbest şiirin imkânlarından yaralanır. Şiirde geleneksel dize yapısını bozarak basamaklı dizeler gibi yeni söyleyiş olanaklarında faydalanır.
(……………………………………………………………)
• Saf (öz) şiir akımının öncülerinden biridir. Sembolizm akımının en önemli örneklerini veren şairdir. Fecr-i Ati Döne-min’den başlayıp Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan zaman diliminde kendi çizgisini koruyan önemli bir sanatçıdır.Bireysel konuları kapalı bir anlatımla ahenk unsurlarını göz önünde bulundurarak ifade etmeye çalışır. (………………………………………………………….)
• Toplumun millî ve manevi değerlerini şiirlerine yansıtmıştır. “Bayrak Şairi” olarak da bilinen usta şair, şiirlerinde açık ve anlaşılır bir dil tercih etmiştir. Din, gelenek, tarih gibi alanlarla ilgili tema ve konuları şiirinde ele almıştır. (……………………………………………………………)

KAZANIM:A.1.15 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
10)Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Attila İlhan şiirlerini yazım kuralları ve noktalama işaretlerine bağlı kalmadan yazar. Aşağıda Attila İlhan’a ait olan şiirin noktalama işaretlerini siz tamamlayınız. (9 puan)

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur(  )
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor (  )
Kaldırımlarda yağmur kokusu (  )
Ben sana mecburum (  ) sen yoksun

Fatih(  )te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor (  )
Durup köşe başında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalanıyor
Ne yapsam(  ) ne tutsam(  ) nereye gitsem(  )
Ben sana mecburum sen yoksun(  )

12.sinif turk dili ve edebiyatı 1.donem 2.yazili sorulari f grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

Yorum yap