Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları D Grubu

1.Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda oyun yazarlığında atılım yapan yazarlardan biri değildir?
A) Turgut Özakman
B) Haldun Taner
C) Orhan Asena
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Erduran

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk tiyatrosunun gelişimini olumlu yönde etkilememiştir?
A) Tiyatro kuram, biçim ve türlerinin gelişmesi
B) Devlet ve şehir tiyatrolarının sayısının artırılması
C) Tiyatro türünde eser veren yazarların çoğalması
D) Yerli oyunların Devlet Tiyatrolarında sahnelenmesi
E) Özel kanallarla birlikte televizyon yayınlarının artması

3. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1970 Dönemi Türk tiyatrosu için söylenemez?
A) Türk tiyatrosu dönemin özgürlükçü ortamında daha zengin ve derin bir içerik kazanmıştır.
B) Tiyatro eserlerinde yalnızca toplumsal sorunlar ele alınmıştır.
C) Bazı yazarlar eserlerinde epik tiyatro gibi yeni tiyatro biçimlerini kullanmıştır.
D) Bazı oyunların geri planında devrin siyasi eğilimlerine uygun düşen toplumsal bir düşünceye yer verilmiştir.
E) Batı’da sergilenen öncü, yenilikçi ve yeni tiyatro yapıtları özel tiyatrolar tarafından sahnelenmiştir.

4. Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe. Orta masası. İskemleler, koltuklar.
Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir?
A) Aksesuar
B) Dekor
C) Kostüm
D) Meclis
E) Mizansen

5. Tiyatroda dekor ve ışık uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Seyircide görsel, işitsel vb. açılardan değişik fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturur.
B) Komedilerde genelde soğuk ve kuvvetli, trajedilerde ise sıcak veya hafif renkler kullanılır.
C) Yönetmen tarafından tasarımcılarla görüşülerek belirlenir.
D) Dekor oyunun geçtiği dönemi yansıtacak şekilde düzenlenir.
E) Işıklama tasarımının oyunun görsel hâle getirilmesinde önemli katkısı vardır.

 6. Batıda II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerindeki olumsuz etkileri ve yarattığı hayal kırıklığı sonucunda ortaya çıkan tiyatro akımına denir. İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla 20. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçimle veren bu akımın dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri Beckett, Pinter, Albee, Adamov ve Ionesco’dur. Türk edebiyatında bu türün özelliklerini taşıyan ilk oyunların yazılması 1970’li yıllara rastlar. Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Mehmet Baydur, Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir.
Bu parçada sözü edilen tiyatro akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyumsuz tiyatro
B) Epik tiyatro
C) Müzikli tiyatro
D) Komedi
E) Modern trajedi

7. Aşağıdakilerden hangisi dinleme teknik ve yöntemlerinden biri değildir?
A) Not alarak dinleme
B) Empati kurarak dinleme
C) Soru sorarak dinleme
D) Seçici dinleme
E) Eleştirel dinleme

8. Aşağıdakilerden hangisi “Kösem Sultan” adlı tiyatro oyunu için söylenemez?
A) Turan Oflazoğlu’nun tarihî oyunlarından biridir.
B) Osmanlı tarihindeki bir dönemin iktidar mücadelesini anlatılır.
C) 1980 yılında kaleme alınmıştır.
D) 3 perdeden oluşmaktadır.
E) Komedi türünün özelliklerini taşımaktadır.

9. Türk edebiyatında, farklı türlerde eserler veren usta yazarlarımızdan biridir. 1950-1960 yılları arasında yazdığı ilk oyunlarıyla edebiyat dünyamızda tiyatro alanında da adından söz ettirmeye başlar. Oyunlarında genellikle kasaba ve kırsal kesimdeki ilişkileri, toplumsal sorunları ele alır. Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Kristof Kolomb’un Yumurtası eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan ünlü oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Kudret Aksal
B) Turgut Özakman
C) Necati Cumali
D) Haldun Taner
E) Orhan Asena

10. Aşağıdakilerden hangisi uyumsuz (absürt) tiyatro oyunlarında görülmez?
A) Oyun kişileri arasındaki iletişimsizlik/anlaşamamazlık durumu
B) İnsanın korkuları, kaygıları, yalnızlığı, yabancılaşma duygusu gibi temalar
C) İmgeler ve sembollerle ortaya çıkan anlam katmanları
D) Olayların birden çok mekânda geçmesi
E) Seyirciye insanın gülünç ve acı dolu yaşamının kara mizahla anımsatılması

11.
TURHAN (Siyavuş’u görür görmez iç sesi):
Tanrım, ne güzel ne soylu insan bu!
Ne ince ama ne güçlü, melek gibi tıpkı.
Her şey teslim edilebilir bunun eline:
devlet, millet, memleket, oğlum, kendim, her şey!
Turhan Sultan bu sözleriyle Siyavuş Paşa’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?
A) Cesur olması
B) Sadık olması
C) Eli açık olması
D) Güvenilir olması
E) Dürüst olması

12.
KÖSEM:
Çok kötü günlere kaldık kızım, bana sık sık gel de dertleşelim.
Beni ortadan kaldırmayı umuyor, oysa (…)
Bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülemez?
A) Ben onu hep kızım gibi sevdim.

B) Bunu başarması imkânsız.
C) Bunun için o kadar güçsüz ki.
D) Neler yapabileceğimin farkında değil.
E) Ondan önce davranmalıyım.

13. Adam, ortada, ev kılığı ile dikilmiş durmaktadır. Dikkatle çevresini dinlediği, yüzünden okunur. Ürkek bakışlarla sağa, sola, arkaya bakar. Sonra ayaklarının ucuna basarak pencereye yaklaşır, orada gözlerini kapayıp bir süre durur, sonra geriye bakar ve kesin karara varmış insanların cesareti ile perdenin yanına gider, kendini geride tutarak dışarı bakar, gözlerini kapar, yeniden bakar. Bu sefer kurnaz kurnaz gülümser. Birden başını geriye çevirir, bir ayak sesi duymuştur, dikkatle dinler ve odanın ortasında koşmaya başlar, saklanacak bir yer aramaktadır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşitsel ögelerden yararlanılmıştır.

B) Kişisel yorumlara yer verilmiştir.
C) Görsel ögelere yer verilmiştir.
D) Gözlemlere yer verilmiştir.
E) Dokunma duyusundan yararlanılmıştır.

14. MÜŞTERİ — Anlayamıyorum beyefendi, eviniz madem kutsaldır, niçin satışa çıkarıyorsunuz? Neden bunca anı, bunca güzellik, evin taşı, tahtası, demiri ile birlikte satışa çıkarılıyor? (Kadın’a) Ben kuşkucu değilim, fakat müşterileri de, tellâlları da elekten geçiren bir ev sahibine şunu sormadan edemem: Bize bu evin yaşantısını da satmakta ne gibi bir çıkarınız var? Belki de ben kupkuru bir ev almak istiyorum? Nişanlarınızı, düğünlerinizi, sırtı gümüş gibi parlayan anahtarlarınızı, yeni yürümeye başlayan bebeklerinizi alın, yeni evinize götürün efendim.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi müşterinin almak istediği evin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Piyasa değerinin yüksek olması
B) Anılarla dolu olması
C) Sahipleri için kıymetli olması
D) Geçmişe dair iz taşıması
E) Nişan, düğün yapılmaya uygun olması

15.“Kimi romanlarda bilindik bir olay örgüsü, zaman ve mekân kurgusu, şahıs kadrosu, bakış açısı ve anlatıcı, tematik kurgu ve dil kurgusu yoktur. Bu anlayışla eserlerini kaleme alan yazarlar, roman türünün temelini oluşturan bu yapısal unsurları değiştirerek metinler arasılık ve üstkurmaca gibi teknikleri eserlerinde kullanırlar.”
Buna göre, aşağıdaki yazarlardan hangisinin romanları bu anlayışa örnek gösterilemez?
A) Bilge Karasu
B) Abbas Sayar
C) Yusuf Atılgan

D) Oğuz Atay
E) Hasan Ali Toptaş

16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren Türk romancıları için söylenemez?
A) Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları ele almışlardır.

B) Anadolu insanı ve Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde dile getirmişlerdir.
C) Realizm akımına uygun eserler vermişlerdir.
D) Eserlerinde oldukça sade bir dil kullanmışlardır.
E) Sosyal konulardan çok bireysel konulara yönelmişlerdir.

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik akımına bağlı olarak yazılan romanların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerin çoğunda Anadolu’daki sosyal yaşam aktarılır.
B) Aydın-halk, ağa-köylü ve patron-işçi çatışmaları sık sık işlenir.
C) Gözlemci ve gerçekçi bir anlatıma yaslanır.
D) Bireyin iç dünyası eserlerin ana temasını oluşturur.
E) Eserlerde sade bir anlatım ve yerel ağız özellikleri görülür.

18. “Mustafa Kısrak’a atladı. At yürüdü. Fakat Mustafa elindeki değneği atın boynuna vuruyor, geri çevirmeğe çalışıyordu. At, köye doğru yürüdü. Değnek darbeleriyle yarı sola döndü. Bir şey anlamıyordu olanlardan. Yirmi otuz metre böylece gitti. Vuruşlar kesilmişti. Birden geriye yönüne döndü. Yeniden boynuna darbeler indi. Bir teslimiyet edasına büründü. Tepeye doğru yol aldı. Ağabeysinin peşinden gelen Hasan, yalvarıyordu.”
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama
B) Betimleme
C) Karşılaştırma       

D) Örnekleme
E) Tartışma

19. “Abbas Sayar’ın ilk romanıdır. Yozgat’ta doğup büyüyen yazarın bu ilk romanı, içeriği ve kahramanlarıyla Türk edebiyatında eşsiz bir yer edinmiştir. Abbas Sayar bu eserle 1971 TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır. Eser, yazarın Yozgat’ın Sekili kasabasında yaşadığı yıllarda köylülerin yaşamına dair edindiği birikimleri yansıtmaktadır. Romanda artık iş göremez olmuş bir atın, sahibi tarafından doğaya salınmasıyla birlikte yaşanan dramatik olaylar okuyucuya aktarılmıştır.”
Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Can Şenliği
B) Dik Bayır
C) Kaplumbağalar       
D) Yaban                        
E) Yılkı Atı

20. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun roman türündeki eserlerinden biri değildir?
A) Kiralık Konak
B) Erenlerin Bağından
C) Hüküm Gecesi

D) Sodom ve Gomore
E) Nur Baba

21. Aşağıdaki eserlerden hangisi gelenekçi yaklaşımla dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan bir romandır?
A) Beyaz Gemi
B) Bin Hüzünlü Haz
C) İbrahim Efendi Konağı

D) Silahlara Veda
E) Yaban

22. “Romanın ana kahramanı Ahmet Celal, I. Dünya Savaşı’nda kolunu kaybeden bir subaydır. Ahmet Celal İstanbul’dan uzaklaşabilmek için eski emir eri Mehmet’in köyüne gelir. Eser Ahmet Celal’in köyde yaşadığı süre boyunca başından geçen olaylar hakkındaki değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Millî Mücadele döneminde Anadolu köylüsünün Kurtuluş Savaşı’na bakışını ve o dönemin aydınlarıyla köylüler arasındaki fikir ayrılıklarını yansıtan eser, Yakup Kadri’nin en çok bilinen eseridir.”
Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Bir Serencam
C) Hüküm Gecesi               

D) Nur Baba
E) Yaban

23. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yakup Kadri-Ateşten Gömlek
B) Cengiz Aytmatov-Selvi Boylum Al Yazmalım
C) Abbas Sayar-Dik Bayır
D) Ernest Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor
E) Sâmiha Ayverdi-Mabedde Bir Gece

24. I. Ahmet Celal, Mehmet, Emine
Kıvrak Mümin, Çocuk, Orozkul
III. Teğmen Henry, Catherine, Rinaldi
IV. Alaaddin, Yazar-anlatıcı, Kırmızı Başlıklı Kız
Verilen roman kişileri aşağıdaki romanlardan hangisine ait değildir?
A) Beyaz Gemi
B) İbrahim Efendi Konağı
C) Silahlara Veda
D) Yaban
E) Bin Hüzünlü Haz

25.Aşağıdakilerin hangisinde “Kurtuluş Savaşı Dönemi”ni yansıtan romanlar bir arada verilmiştir?
A) Devlet Ana, Sinekli Bakkal, Üç İstanbul
B) Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Kalpaklılar
C) Yılkı Atı, Tehlikeli Oyunlar, Sodom ve Gomore
D) Handan, Kurt Kanunu, Tutunamayanlar
E) Çalıkuşu, Kuyucaklı Yusuf, Kırık Hayatlar

edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.B, 4.B, 5.B, 6.A, 7.C, 8.E, 9.C, 10.D, 11.D, 12.E, 13.E, 14.E, 15.B, 16.E, 17.D, 18.B, 19.E, 20.B, 21.C, 22.E, 23.A, 24.B, 25.B

12.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2.donem-2.sinif-yazili-sorulari-d-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap