Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları A Grubu

2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………….. LİSESİ 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

DENEMEMAKALEFIKRA
Yazar, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.Yazar, anlattıklarını kanıtlamak zorundadır. 

……………………………………..

 

 

 

………………………………………

 

 

Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek nesnel verilerden yararlanmalıdır.Nesnel olma  (objektif yaklaşım) mecburiyeti yoktur.
Anlatım tekniklerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından en çok açıklama, öyküleme  ve betimleme  kullanılır.Her şey konu olarak seçilebilir. Samimi ve sade bir dil kullanılır.…………………………………………..Anlatım tekniklerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından en çok açıklama, öyküleme  ve betimleme  kullanılır.Genellikle konusu güncel olaylar ve durumlardır. Dil sadedir.

1. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.(15)

2. Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yere uygun ifadeyi yazınız.(10)

…………………. yazarı, olay, olgu, durum ve eşyalarda sıradan insanların göremediği, farkına varamadığı ayrıntıları, dikkat etmediği hususları, incelikleri, güzellikleri, harikaları, olağanın altında yatan olağanüstülükleri görebilen, hissedebilen, düşüncesiyle ve deneyimleriyle onları okuyucular için ilginç görülebilecek şekilde samimi bir şekilde yazıya dökebilen insandır.

…………………..yazmaya Yahya Kemal Beyatlı’nın yönettiği Dergâh dergisinde yayınlanan şiir ve yazılarıyla başladı. Daha sonra yalnızca deneme ve eleştiri türünde ürünler verdi ve çeviriler yaptı. Eski Türk edebiyatı ile çağdaş Batı edebiyatını inceledi. Yeni bir kültür, edebiyat ve dil arayışı içinde oldu. Çoğulcu bir düşünce yapısına ulaşmak için Batı hümanizmi ve demokratikleşme sürecini sindirmek gerektiğini savundu. Türkiye’de ulusal benliği koruyan bir Batılalaşma modeli uygulanmasını önerdi. Eleştirmenin okura sezinleyemediği güzellikleri tanıtması gerektiğini savundu. Kendi türettiği sözcükleri, devrik tümceleri ve kendine özgü biçemiyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele aldı. Batılılaşma, Divan şiiri, yeni şiir, eleştiri gibi çeşitli konularda, kişisel yönü ağır basan yazılarındaki kuşkucu ve cesur tavrıyla pek çok genç yazarı etkiledi.

3. Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya konan metinlerin ortak noktalarından üç tanesini yazınız. (9)
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Millileşme akımının devamı olarak hızlı bir gelişme çığırı açan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oluşum süreci
hakkında neler söyleyebilirsiniz? (10)

KİTAP

Kendini yığın haline getiren bir millet payidar olamaz. Tek kaygısı para olan bir yığın yaşayamaz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Kitaba harcadığımız parayı, atlar için harcadığımızla kıyaslarsak, yerin dibine girmemiz gerekmez mi? Kitap sevene kitap delisi diyoruz. Kimseye at delisi dediğimiz yok. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş. At uğrunda iflas eden edene.
                                                                                      Cemil Meriç
5. Yukarıdaki deneme Cemil Meriç’in bir deneme kitabından alınmıştır. Cemil Meriç’in deneme iki deneme kitabının adını yazınız.(6)

6. “Beş Şehir” adlı eserin yazarı kimdir ve bu eserin türü nedir? Yazınız.(10)

7. Metinleri hangi yönlerden sınıflandırırız? Yazınız.(12)
8.Öğretici metinlerin ortak özelliklerinden beşini yazınız.(10)

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(18)
a. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı …………………… edebiyatın konu ve öz bakımından devamı niteliği taşımaktadır.
b.Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında etkili olan şartlar: ……………………………………….., ……………………………………, ……………………………………., ………………..……………………..
c. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda ………………………. ve ………………………………. gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde yararlanılmıştır.
d. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında …………………..….. dünyasında meydana gelen ……………………..…. bunalımını esas alan hareketlerden yararlanılmıştır.

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı A grubu soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

12-snfturkedb1d1yzlagrb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap