Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu

yazili sorulari

edebiyat sultanı yazılı soruları

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (B grubu)

ONDOKUZUNCU ASIR

20- Hudud-ı hakk u vezâif muayyen ü sâbit
Ne kaldı cebr ü tagallüb, ne kaldı keyfiyyât

21- Hukuk-ı şahs ü tasarruf masûn taarruzdan
Verildi âlem-i umrâna başka tensîkat

22- Ne Âmr Zeyd’in esîri ne Zeyd Âmr’a velî
Müesses üss-i müsâvâta nass-ı mevzûât

23- Münevver eyledi ezhânı intişâr-ı ulûm
Mükemmel eyledi noksânı feyz-i matbûât

24- Megarib oldu dirîga metâli’-i irfân
Ne kaldı şöhret-i Rûm u Arab, ne Mısr u Herât
Sadullah Paşa

Günümüz Türkçesiyle:

Vazifelerin ve hakların sınırları belirlenmiş ve sabittir. Ne zorbalık ve zorlama ne de keyfilikler (keyfi hükümler ve uygulamalar) kaldı.

Kişinin hakları ve tasarrufları her tür taarruzdan korunmuştur. Medeniyet âlemine başka (yeni) bir düzenleme getirildi.

Ne Ahmet Mehmet’in esridir ne de Mehmet Ahmet’in velisi. Kanun hükümleri eşitlik temeli üzerine kurulmuştur.

Bilimlerin gelişip yayılması zihinleri aydınlattı. Basın – yayının (gazete) feyzi eksiklikleri tamamladı.

Ne yazık ki ilim ve irfanın doğduğu yer artık Batı ülkeleri oldu. Ne Anadolu ne de Arabistan’ın (bu konudaki eski) şöhreti kaldı ne de Mısır ve Herat’ın.
1. Aşağıdaki soruları verilen manzume doğrultusunda cevaplayınız.

a) Metnin konusundan ve Sadullah Paşa’nın edebi kişiliğinden de hareketle Yenileşme ve Tanzimat Dönemi aydınlarının yetişme tarzları, olaylara bakış açıları konusunda neler söyleyebiliriz? Kısaca açıklayınız. (10 puan )

b) Yirmi üçüncü beyitte de bahsedildiği üzere bu dönemde gazete, toplumsal anlamda önemli bir rol oynar. Bunun sebebi nedir? Dönemin şartlarından hareketle açıklayınız. (10 puan)

c) Bu metin sizlere, Tanzimat Dönemi’nde ortaya konan edebi metinlerin yazılış amaçları ve işlevleri konusunda neler düşündürmektedir? Divan edebiyatında verilen edebi metinlerin özelliklerinden hareketle açıklayınız. (10 puan)
d) Bu dönem edebi ve öğretici metinlerinde işlenen yeni kavramlar nelerdir? (10 puan)

2. Divan edebiyatı öğretici metinleriyle Tanzimat edebiyatı öğretici metinlerini yapı, konu, dil, bireysellik-toplumsallık, metin türleri ve hitap edilen kitle bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler halinde yazınız. (10 puan)

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

(Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.)
(Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.

3. a) Hürriyet kasidesi’nden alınan yukarıdaki beyitlerden hareketle Namık kemal’deki “Devlet ve devlet adamlığı” düşüncesi hakkında bilgi veriniz. (10 p.)
b) Oluşturmak istediği “Yeni İnsan” anlayışını kısaca açıklayınız. (10 p.)
c) Hürriyet Kasidesi ve yaptığınız açıklamalar doğrultusunda Namık Kemal’in Türk edebiyatındaki yeri ve önemine dair çıkarımlarda bulununuz. (15 p.)

4. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. (3X5 =15p)

● Tanzimat Fermanı; ………………….. tarihinde ilan edilmiştir.
● Sanatta bireysel konuların ve edebi zevkin yerini, Tanzimat’la birlikte …………………almıştır.
● XV yüzyılda başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilk çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımına………………….. denir.
● Tanzimat dönemi Edebiyatı ……….—……….. tarihlerini kapsar.
● Namık Kemal Hürriyet Kasidesi adlı şiirinde…………………………….. gibi konuları işlemiştir.

Zorluk çektiğin kadar temenni ettiğin şeylere ulaşırsın. Başarılar dilerim. Süleyman KARA

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı B Grubu Soruları ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı B grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

3 yorumlar

Yorum yap