Eğitimle İlgili Yazılar

4 Adımda Sınavlara Hazırlık

Sınavlara hazırlık sürecinde paylaşılan çok sayıda yöntem, teknik ve strateji var. Bu da öğrencilerimle uyguladığımız ve verim aldığımız NKare stratejisi.
Sınavlara hazırlık 4 aşamadan oluşur.
Öğren – Pekiştir – Ustalaş ve Hızlan

1- Öğren
Önce konu çalış.
Kuralları ve ilkeleri öğren.
Not al, özet çıkar, şema ve tablo oluştur.
Bu aşama temeldir, temelsiz bina olmaz.

2- Pekiştir
Öğrendiğin konuyu pekiştir.
Başkalarına anlat,
Soru çöz,
İşlem yap,
Notlarını gözden geçir.

3- Ustalaş
Farklı tipte sorular çöz,
Aynı soruyu farklı yöntemlerle çöz,
Konu ve yöntemler üzerine derinlemesine düşün,
Kendi yöntemlerini oluştur.

4- Hızlan
En iyi uyguladığın yöntemleri farklı sorulara uygula,
İşlem basamaklarını azaltmak üzerine çalış,
Yöntemini reflekse dönüştür.

Sonuç olarak;
Acele etmeyin,
Sabırlı olun,
Adım atlamadan hazmederek çalışın.
Sonuç kendiliğinden gelir.

Yazdır

Yazar hakkında

Dr. Mehmet Nuri Öztürk

Eğitim üzerine düşünceler, Yenilikler, Eğitim Uygulamaları, Eğitimde İyi Örnekler, Öğretmen Eğitimi, Öğrenme, Etkili Öğrenme, Hızlı Okuma, LGS sınavı, Verimli Ders Çalışma, Eğitimde Mobil Araçların ve Sosyal Medyanın Kullanılması konularında yazar.

Yorum yap