Yazılı Soruları

MESEM 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

YILDIZLARA BAKMAK
YOLCU — O kadar çok şey söylediniz ki, hangisi, unuttum.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — İnsan, yıldızları ne zaman görmezdi?
YOLCU — (Hatırlar.) Şey.. Ya hiç bakmamışsa ya da çok bakmışsa!
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Tamam! (Kendi kendine konuşur gibi, yavaş yavaş.) İnsan, aylı geceler de bir ağaç altında hiç oturmamışsa, samanyollarından gökyüzü kırlarına hiç tırmanmamışsa, kayan yıldızlara karşı bir dilekte bulunmamışsa, arada bir olsun başını göklere kaldırmamışsa, teleskoplarla bakmış, ne görebilir ki?
YOLCU — Yıldızları.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Karanlığı! Siz yıldızların altında sıcak aşk geceleri yaşamadınız mı hiç?
YOLCU — Aşka vaktim olmadı.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Nasıl evlendiniz?
YOLCU — İşte günün birinde, kader, tesadüf.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Severek değil yani!
YOLCU — Değil, geleneğe uyarak.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Madem öyle. (Birdenbire sert.) Benim de size gösterecek yıldızım yok!
YOLCU — (Yalvarır.) Yapmayın, n’olursunuz! Yıldızları görmem lâzım; bir tanesini olsun gösterin!
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Ateş böceklerini görebiliyor musunuz?
YOLCU — Adını duydum ama görmedim, çok küçükmüş.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Çok mu küçükmüş? Emin misiniz?
YOLCU — Küçükmüş. Oğlum söyledi. Ama çok güzelmiş.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Oğlunuz kaç yaşında?
YOLCU — Beş yaşında. Daha geçen gece bir tane yakalamış. Avucunda gösterdi, pek hoşlanmıştı, gülüyordu ama ben göremedim, çok küçüktü.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Ateş böceği çook, çok büyüktür ancak çocuk ellerine sığar. Ateş böceklerini göremeyen yıldızları hiç göremez.
YOLCU — Teleskopla da mı?
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Onunla da! (Kesin.) Hayır! Geçmiş! Artık göremezsiniz. (…)
YOLCU — (Kızmış.) Şikâyet edeceğim! Bir vatandaşın haklı dileğini yerine getirmeye mecbursunuz! İşinizden attıracağım sizi!
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — (Güler.) Vaktiniz varsa hay hay!
YOLCU — (Ağlamaklı.) Yok, ne yazık ki, vaktim yok, çok geç kaldım.
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Çok geç kaldınız!
ARABACI — Bey, hemen gidelim! Ben yıldız da gösteririm size!
YOLCU — (Azarlar.) Görmüyorum dedim yahu, göz doktoru musun sen?
GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ — Bu iş doktor işi değil, yaşamak işi.                  Behçet NECATİGİL
1.Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinden hareketle cevaplandırınız. (20p)
A) Yukarıdaki metnin teması nedir? (5p)
B) Metnin türü nedir? (10p)
C) Yolcunun yıldızları görememesinin nedeni ne olabilir? (5p)
2.Yukarıdaki metinden de hareketle 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosununözelliklerinden dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
3.1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu eserlerinde işlenen konulardan dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
4.Postmodernizm akımı anlayışıyla eser veren yazarların eserlerinde kullandıkları anlatım tekniklerinden dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
5.Modernist roman anlayışına bağlı eser veren yazarlarımızdan dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
6.
A)
“Sanat hayatına hikâyelerle başladı. Bu hikâyelerde büyük kentin özgün ve hakkı olmayan bir konuma gelmiş insanlarını, gücünü gözlem, mizah ve yergiden alan anlatımla başarıyla dile getirdi. Büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle dolu yapısını yansıtan hikâyeleriyle tanındı. Hikâyelerindeki yapıyı çağdaş tiyatro anlayışıyla birleştirerek sahneye taşıdı. İlk dönemde komedi türünde oyunlar yazdı. Daha sonra epik tiyatro anlayışını benimsedi. Kuruluşuna katıldığı Devekuşu Kabare Tiyatrosuyla kabare tiyatrosunun tanınmasına ve gelişmesine öncülük etti. Yaşasın Demokrasi, Tuş, Şişhaneye Yağmur Yağıyor (hikâye); Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Huzur Çıkmazı, Dışarıdakiler, Keşanlı Ali Destanı (oyun) eserlerinden bazılarıdır.”
Yukarıda bahsedilen oyun yazarımız kimdir? (5p)
B) “Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Romanlarında tarih ve felsefeyi sıklıkla kullandı. Mitolojik, dinî, efsanevi ve tarihî kişi kadrosu sayesinde romanları; zengin bir dil işçiliğinin ürünü kabul edildi. Postmodern sanat anlayışıyla her türden tipin bir araya geldiği roman dünyasını kişilerle sınırlı tutmadı. Bunu farklı nesne, dil, mekân ve ulusal kimliklerde de sürdürdü. Bazı romanlarına Uzun İhsan Efendi tiplemesiyle kendini de kattı, böylece gerçek ile düş arasındaki keskin çizgiyi yok etti. Puslu Kıtalar Atlası, Kitab’ül-Hiyel, Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri, Amat, Suskunlar (roman) eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıda bahsedilen yazar kimdir? (5p)
7. Aşağıda verilen cümlelerin anlam bakımlarından çeşitlerini (Koşul (Şart) cümlesi, Neden cümlesi, Amaç cümlesi, Öznel cümle) karşılarına yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
Dün izlediğimiz tiyatronun konusu çok ilginçti.                   ………………………………………………
Seni sevdiğim için bir şey söylemedim.                                ………………………………………………
Derse katılmak için bilgisayarı açtı.                                       ………………………………………………
Temiz bir dünya istiyorsan çevreni kirletmeyeceksin.           ………………………………………………
8. Aşağıda verilen cümlelerin çeşitlerini karşılarına yazınız. (varsayımcümlesi / tanımcümlesi/ karşılaştırma cümlesi / tahmincümlesi vb.) (3+3+2+2p= 10p)
Arkadaş, sırlarımızı paylaşıp derdimizi anlattığımız özel kişidir.    …………………………………………..
Bir roman yazmak bir resim yapmaktan daha fazla zaman alır.        …………………………………………
Bu sene kara kışta son yılların en çok karı yağacaktır.                      …………………………………………..
Tut ki her şeyi göze alarak bu uzun yolculuğa çıktım.                      …………………………………………..

9.“Yaşlı adam öfkeyle: (  ) Kızım (  ) diye seslendi (  ) Kadın dönüp sordu: ─ Bana mı seslendin (  )
─ Evet. Alınacak şeyler var (  ) ekmek, süt, peynir, gazete…”
Parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?(5*2p=10p)

CEVAPLAR:

1. A) Yukarıdaki metnin teması nedir? (5p) YABANCILAŞMA, İÇ DÜNYAYA DÖNÜŞ, KENDİNİ ARAYIŞ, BİREYİN KENDİNİN FARKINDA OLMASI VEYA OLMAMASI, İNSANIN KENDİSİ OLMASI, İçsel olan bir anlam arayışında kendini bulmak ve yol almak, doğadan uzak, akla dayanan insanın kendisi olmasına fırsat vermeyen ÇAĞ… vb.
B) Metnin türü nedir? (10p) TİYATRO
C) Yolcunun yıldızları görememesinin nedeni ne olabilir? (5p)
Yolcunun kendi olamaması,
Çağdaşlaşma yolunda insanın yalnızlığı, bireyin iç dünyasına bakmaması,
Normal halli bir insanın günlük yaşayışları ardındaki iç dünyasını zenginleştirmemesi,  bireyin kendiliğinin farkında olmaması,
bireyin kendisi olamaması,
deneyimleriyle kendine bir yön çizememesi ve bunların önünde çevre, toplum gibi engellerin olması
doğadan uzak, akla dayanan insanın kendisi olmasına fırsat vermeyen, insanı her şeye yabancılaştıran bir çağda yaşaması vb.

2. Yukarıdaki metinden de hareketle 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosununözelliklerinden dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
Tiyatro yazarları dil ve üslupta eski anlayışı benimsemezler.
Devlet Tiyatroları Anadolu’da turneler düzenler.
Tiyatronun esin kaynağı Anadolu insanıdır.
Atatürk, tiyatroyu hem önemser hem de destekler.
İlk çocuk tiyatrosu bu dönemde kurulur.
Bu dönem yazılan sahne eserlerinde yeni Türkiye’nin idealleri yansıtılmaya çalışılır.
Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan Anadolu’ya yönelim bu dönemde de devam etmiştir.

 3. 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu eserlerinde işlenen konulardan dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
Yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri, köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları vb. konulara yönelim artar.

 4.Postmodernizm akımı anlayışıyla eser veren yazarların eserlerinde kullandıkları anlatım tekniklerindendördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
üstkurmaca, metinler arasılık, kolaj, parodi vb.

5. Modernist roman anlayışına bağlı eser veren yazarlarımızdan dördünü yazınız. (3+3+2+2p= 10p)
Oğuz Atay, Ferit Edgü, Vüs’at O. Bener, Rasim Özdenören, Emine Işınsu, Yusuf Atılgan, Selim İleri, Bilge Karasu

6.
A)Yukarıda bahsedilen Cumhuriyet Dönemi oyun yazarımız kimdir? (5p)

Haldun Taner
B) Yukarıda bahsedilen yazar kimdir? (5p)
İHSAN OKTAY ANAR

7.Aşağıda verilen cümlelerin anlam bakımlarından çeşitlerini (Koşul (Şart) cümlesi, Neden cümlesi, Amaç cümlesi, Öznel cümle) karşılarına yazınız. (5*2p=10p)
Dün izlediğimiz tiyatronun konusu çok ilginçti.                     ÖZNEL CÜMLE
Seni sevdiğim için bir şey söylemedim.                                 NEDEN CÜMLESİ
Derse katılmak için bilgisayarı açtı.                            AMAÇ CÜMLESİ
Temiz bir dünya istiyorsan çevreni kirletmeyeceksin.           ŞART KOŞUL CÜMLESİ

8. Aşağıda verilen cümlelerin çeşitlerini karşılarına yazınız. (varsayımcümlesi / ön yargıcümlesi / tanımcümlesi / karşılaştırmacümlesi / tahmincümlesi vb.) (5*2p= 10 p)
Arkadaş, sırlarımızı paylaşıp derdimizi anlattığımız özel kişidir.      TANIMCÜMLESİ
Bir roman yazmak bir resim yapmaktan daha fazla zaman alır.   KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ
Bu sene kara kışta son yılların en çok karı yağacaktır.        TAHMİNCÜMLESİ
Tut ki her şeyi göze alarak bu uzun yolculuğa çıktım.          VARSAYIMCÜMLESİ


9.“
Yaşlı adam öfkeyle: (  ) Kızım (  ) diye seslendi (  ) Kadın dönüp sordu: ─ Bana mı seslendin (  )
─ Evet. Alınacak şeyler var (  ) ekmek, süt, peynir, gazete…”
Parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?(5*2p=10p)
( ̶ ) ( ! ) ( . ) ( ? ) ( : )

mesem 12.sinif turk dili ve edebiyati 2.donem 2.yazili sorulari A grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap