Testler

7.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 3

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad ellere açıcı olma

Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen eyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

El âriftir, yokla kendi kendini
Dağıtırlar duzağını, fendini
Alçaklarda otur, gözet kendini
Katı yükseklerden uçucu olma

(İlk 3 soru şiire göre cevaplandırılacaktır.)
1.Şiirin birinci dörtlüğünde geçen”Yiğidin başına bir hâl gelince / Onu yad ellere açıcı olma” dizeleriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sır saklamak gerektiği
B) Boş konuşmamak gerektiği
C) Ölçülü davranışlarda bulunmak gerektiği
D) İnsanların hatalarını hoş görmek gerektiği

2. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dörtlükte verilen öğütlerden biri değildir?
A) Az konuşmak
B) İyi bir dinleyici olmak
C) Kalp kırmamak
D) Özverili olmak

3. Şair, üçüncü dörtlükte okurdan aşağıdakilerden hangisini istemektedir?
A) Az konuşmasını
B) Kalp kırmamasını
C) Başkalarına yardım etmesini
D) Dargınları barıştırmasını

4. İnsan hayatta birçok şey kaybedebilir. Mesela bütün yaşamı boyunca biriktirdiği servetini kaybedebilir. Bunun önemi yoktur. Hem kaybedilen para tekrar kazanılabilir. İnsan, hayatının bir döneminde birçok hazırlığın sonunda kazandığı mevkisini kaybedebilir. Hatta insan sağlığını da kaybedebilir. Ama onu tekrar elde etmesi mümkündür. Yeter ki tek bir şeyimizi, ümidimizi kaybetmemiş olalım.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zorlukların insanı yıldıramayacağı
B) İnsan yaşamında ümidin çok önemli olduğu
C) İnsanın, yaşama sıkı sıkı sarılması gerektiği
D) Karamsar kişilerin yaşamda başarılı olmayacağı

5. “Deliden al uslu haberi.” cümlesinin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Emir kipi, ikinci tekil kişi
B) Geniş zaman, üçüncü tekil kişi
C) Geçmiş zaman, ikinci tekil kişi
D) İstek kipi, birinci tekil kişi

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söze duygular katılmamıştır?
A) Bu güzel günde dışarı çıkılmaz mı?
B) Çocuklar şimdi karşıdaki tepeye tırmanacağız.
C) Dürbünle etrafa bakmak çok zevkliydi.
D) Temiz havada yürümek ne kadar güzel!

7. “Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz.” atasözündeki fiillerin kipi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emir-gereklilik
B) Şart-geniş zaman
C) İstek kipi-geniş zaman
D) Geniş zaman-şimdiki zaman

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi emir kipiyle çekimlenmemiştir?
A) Memur, dosyaların hepsini buraya getirsin.
B) Öğrenciler bu soruları dikkatli okusun.
C) Anlamadığı yerleri öğretmenine sorsun.
D) Sen bu işlerden anlamazsın.

9.
Nedir bende bugünlerde
Bu on beş yaşındaki çocuk hâli
Çiçeklere duyduğum bu sevgi
Bu küçük eşya merakı
Böyle uzun uzun seçişim yemekleri
Kahvemi keyifle içişim
Bu dizelerin şairi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Meraklı
B) Şaşkın
C) Mutlu
D) Hoşgörülü

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı söz konusudur?
A) Balıkçılar ağlarını çekiyor denizden yavaş yavaş
B) Çılgın martılar dolaşıyor tepemizde naralar atarak
C) Dalgaların sesi tatlı bir müzik oluyor bize
D) Yanık sesiyle bir balıkçı, türküler söylüyor

11. “Alabilmek” fiilinin emir kipinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alamaz
B) Alamasın
C) Alamayacak
D) Almasın

12.
Düşsün düşen yaprak, solsun solan çiçek
İnletsin ıssız yöreleri bir yetim gibi sam yeli
Vedalaştığımız her şey yine bize dönecek
Bunları hatırlatır sonbaharın şefkatli eli

Öğretmen tahtaya yukarıdaki dörtlüğü yazarak bu dörtlükte kaç çekimli fiilin olduğunu soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir?
A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş

13. Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
A) Görüşmem
B) Görüşmezsiniz
C) Görüşmezler
D) Görüşmeyeyim

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) İkinizin de ne ne de arkadaşınız var.
B) Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış.
C) Yolumda tak olsun zulmetten taş kemerler.
D) Kara göler kül rengi bulutlarla kapanık.

15. Yaşamın başlangıcından beri dünyada türler yok oluyor. Bunu fosillere bakarak anlayabiliyoruz. Bu türlerin yok oluş süreci yaşamın özünde var. Ancak bugün türlerin yok oluşu, insanoğlunun doğrudan kendisi için yaptıkları sonucu gerçekleşmektedir. Jeolojik kayıtlara göre, daha önce türlerin yok oluşu, daha çok büyük iklim ve çevresel değişiklikler sonucuydu. Bugünse sadece insanoğlunun tek ve en baskın tür olarak gezegenin kaynaklarını kullanıp tüketme hırsının sonucu…
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türlerin yok oluşundan insanın sorumlu tutulduğu
B) İnsanların çevreye duyarsız kaldığı
C) Türlerin yok olmaması için önlem alınması gerektiği
D) Yok olan türlerin ekolojik dengeyi bozduğu

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Bu yıl LGS  6 haziran 2021 pazar günü yapılacak.
B) Kasırgalardan kuzey Amerika da çok etkilenmiş.
C) Pazartesi günü Topkapı Sarayı’nı da gezeceğiz.
D) Abisi bu sene Üsküdar lisesini bitirdi.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil kullanılmıştır?
A) Duralım efendiler biraz
Koşmayalım öyle delice
B) Gül be toprak, gül yüzüne
Öp ellerini çiftçinin
C) Bize de pay düşmeli
Şehirden, caddeden, denizden
D) Anne girmem bu oyuncak dükkânına
Orda toplar, tayyareler, tanklar var

18. Sizin belki yirmi dakikada, hatta on dakikada okuyuverdiğiniz bu hikâyeyi ben en az beş altı saatte yazıyorum. Yalnız beş altı saat mi? Hayır, elbette her satırda bütün ömrümün, bütün okuduklarımın birer payı var. Roman yazan bir saatte bitirmiyor; haftalarını, aylarını o işe bağlıyor. Bu açıdan benim hikâyeme ya da bir romana yalnız zaman geçirmek amacı ile bir göz atmanız yetmez. Beğenmek zorunda değilsiniz; ama hiç olmazsa yazının hakkını vererek okumanız gerekir.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazma işinin uzun zaman aldığı
B) Yazma işinde uygun bir ortama ihtiyaç duyulduğu
C) Yazarların eserlerinin dikkatli bir şekilde okunması gerektiği
D) Emek harcanan eserlerinin ille de beğenilmek zorunda olmadığı

19. Romanın en çok sevilen bir edebiyat türü olduğu gerçektir. Nereye giderseniz gidin, en çok onun okunduğunu göreceksiniz. Şiir için de durum böyledir. İşlerimizden fırsat buldukça elimize aldığımız şey, ya bir roman ya da şiir kitabıdır. Bir geziye çıktığımızda çantamızın bir köşesine yerleştirmeyi unutmadığımız gene onlardır. Daha okul sıralarındayken dinlenme saatlerimizi sevdiğimiz bir şair veya romancıya verdiğimizi, bu yetmeyince gece geç saatlere kadar gizlice okumaya koyulduğumuzu kim anımsamaz?
Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romanın değerinin bilinmediği
B) Roman ve şiirin en çok okunan türler olduğu
C) Seyahata çıkarken yanımıza muhakkak roman aldığımız
D) Şiir ve romanın gece geç saatlere kadar okunduğu

20. Hiçbir büyük kitap yoktur ki en az iki defa okunmadıkça anlaşılmış sayılabilsin. Büyük bir kitabı, büyük bir adamı dinler gibi kuvvetli bir düşünce ile okuyunuz. Satırlar üzerinde düşününüz. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar okuyunuz. Ancak bundan sonradır ki o kitap sizin kişiliğinize girer. Bir parça olur sizden. Düşüncelerinizi etkiler, hayatınızı değiştirir.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)Büyük kitapların tekrar tekrar okunmakla anlaşılacağı
B) Büyük adamları dinlerken nasıl dikkatli oluyorsak büyük kitapları okurken de o kadar dikkatli olmalıyız.
C) Kitabın kişiliğinize işlemesi için tekrar okumanıza gerek yoktur.
D) Büyük kitaplar insan hayatında birtakım değişmelere yol açar.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.C, 4.B, 5.A, 6.B, 7.B, 8.A, 9.C, 10.A, 11.B, 12.D, 13.D, 14.B, 15.A, 16.C, 17.D, 18.C, 19.B, 20.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap