Testler

Tamlamalar Test 5

TAMLAMALAR TEST 5

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
  A) Bayramlarda herkes yeni elbiseler giyerdi.
  B) Bana elbise alınmadığında bayramın geldiğini hiç anlamazdım.
  C) Babam her bayram evin duvarlarını boyar, döşemelerini sağlamlaştırırdı.
  D) Annem kıt gelirimizle bizi mutlu etmenin yollarını arardı.
  E) Kardeşlerim ve ben bayramda para toplar, bunlarla çeşit çeşit şekerler alırdık. 
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Buralarda günlerin nasıl geçtiği hiç bilinmez.
  B) Çocuklar elbiselerin kirlendiğine aldırmadan çamurda oynuyorlar.
  C) Güneşin ortalığı yakıp kavurduğu bir günde yola çıktık.
  D) Kasabanın etrafını sık ağaçlar çevreliyordu.
  E) Yolun göz alabildiğine uzayıp gittiğini görüyorduk. 
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmamıştır?
  A) Yeni bir kitap dizisi yayımlanmış.
  B) Her kitapta ayrı bir kapak tasarımı vardı.
  C) Kimi kitapların köşelerine çiçek desenleri yapmışlardı.
  D) Kitaplara nedense tanıtım yazıları konmamıştı.
  E) Her akşam çocuk gönlümüzü hikâyelerle avuturduk. 
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama kullanılmamıştır?
  A) Mağaranın içinde toprak heykelcikler bulunmuştu.
  B) Kapının hemen yanından başlayan taş basamaklar içerilere kadar iniyordu.
  C) Daracık, yılan yollar bizi mağaranın derinliklerine götürdü.
  D) Kimi bulgular bu mağaranın bronz çağından kalma olduğunu gösteriyor.
  E) Mağarada resimler duruyordu, hepimiz orada fotoğraf çektirdik.
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Sınıfımızda Divan şiirinin tadına varanlar da var.
  B) Halk şairinin anlattığı duygular, halkın duygularıdır.
  C) Günümüz şiirini besleyen kaynaklardan sen de faydalanmalısın.
  D) İletişim araçları toplumda tekdüze bir zevkin oluşmasına neden olmuştur.
  E) Tek rengin hâkim olduğu toplumlarda renkli kişiliklerin oluşması mümkün mü? 
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Bu yazar romanlarının çoğunda fakir insanları işler.
  B) Romanların hiçbiri gerçek bir yaşam kadar etkileyici değildir.
  C) Bu devirde birinin yanlışına bakıp herkesi suçlamak moda oldu.
  D) İnsanların bazısı kendini roman kahramanı gibi ölümsüz sanıyor.
  E) Bir yazarın, kitaplarının hepsinde aynı mükemmelliği yakalaması zordur. 
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Evin balkonunda renk renk çiçekler vardı.
  B) Bahçesinde küçük bir havuzu olan yazlık bir ev hayal ederdi.
  C) Geniş ve asfalt yolun ilerisinde yıllanmış çınarların bulunduğu bir köy vardı.
  D) Şehir deniz kenarındaydı, ama halk denizden uzak bırakılmıştı.
  E) Yazlık evler denizin doyumsuz güzelliğinden herkesin yararlanmasına engel oluyordu. 
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir?
  A) Hava henüz ağarırken otobüsümüz dağ yoluna koyuldu.
  B) Hepimizin gözlerinden sabahın mahmurluğu okunuyordu.
  C) Biraz sonra güneşin ilk ışıkları dağın tepesinden otobüsümüze doldu.
  D) Güneş doğmuştu, ancak o serin dağ havası bizi hâlâ üşütüyordu.
  E) Yeşil çamların kokusu uykumuzu açtı, içimizi ferahlattı. 
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Bu haberi sana kim verdi?
  B) Evi bu sokağın ilerisindeydi.
  C) Çocuğu buraya çağır da görelim.
  D) Zavallının düzgün bir elbisesi bile yoktu.
  E) Yazları çalışır, kışları okurdu. 
 10. Kimi zaman belirtili isim tamlamasının tamlanan kısmında kullanılan iyelik eki düşer.
  Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
  A) Onların sözüne güvenip de yola çıkma.
  B) Bizim okul bu yıl erken açıldı.
  C) Benim de elbette yanlışlarım olur.
  D) Sen hiç hata yapmaz mısın yani?
  E) Bundan senin de haberin vardı. 
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı adlaşmış sıfat olan belirtisiz bir isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Buraya eskiden yiğitler diyarı derlermiş.
  B) Onun gönül bahçesine aşk fakiri insanlar giremezmiş.
  C) Her sözünde ayrı bir dert yumağı sezilirdi.
  D) Onların bulunduğu dost meclislerini hiç kaçırmazdım.
  E) O gönlü derin insanlar az konuşur, ama çok şey anlatırlardı. 
 12. İsim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.
  Aşağıdakilerden hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım görülmektedir?
  A) Ve her şeyin yalnızlığı bir gün biterse
        Sonsuzluğu kalır aşkın ve yalnızlığın
  B) Sonsuz kıyıların, engin denizlerin
        Çağırır sesi insanı uzaktan
  C) Sevgilim güvenme güzelliğine
       Senin de saçlarım tarumar olur
  D) Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
        İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar
  E) Bakarsın kollarında bir kelepçe
        Anlarsın neler olduğunu 
 13. (I) Kapının tokmağı bu karlı gecenin sesleri sağır eden durgunluğu içinde kof bir seda çıkardı. (II) Buna içeriden bezgin bir köpek derhal cevap verdi. (III) Sonra bir kapının gıcırdayarak açıldığı duyuldu. (IV) İçeride telaşlı yürüyüşlerle fısıltılarla bir iki kişi gidip geliyordu. (V) Tokmak aralıksız, kapıya vurup duruyordu.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir tamlama kullanılmamıştır?
  A) I.        B) II.          C) III.        D) IV.         E) V. 
 14. Kimi zaman “-den” eki tamlayanda kullanılan ilgi eki yerine geçerek tamlama kurabilir.
  Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
  A) O kentten ayrılalı ne kadar oldu bilmiyorum.
  B) Yabancı ülkelerden birinde öğrencilik yaptığım yıllarda tanışmıştım onunla.
  C) Bu söylediklerimden kimi haberdar etmem gerekir?
  D) Bu kitaplardan bazıları haberdar değil anlaşılan.
  E) Yazmak istediği romanı ilk cümlesinden son cümlesine kadar planlamıştı. 
 15. Çöl ikliminin davranışlara etkileri konusunda bir tez hazırlamaya girişti.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki isim tamlamasının özdeşi kullanılmıştır?
  A) Çok sonraları bütün bunlar heyecan verici hoş anılar olarak kaldı.
  B) Yazarın bu ilk eserinde roman kahramanlarının birbirine bağlılığı ilgi çekiyor.
  C) Yazar, boşalan su bardağını doldurduktan sonra düzgün bir sesle anlatmaya başladı.
  D) Kendinin iyi yazar olamayacağını anlayınca edebiyat çalışmalarına son verdi. 
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
  A) Dalgaların uğultusu kütüphanenin büyük camlarını titretiyor.
  B) Kitaplar öğle sonu aydınlığında tuhaf bir ışıkla parlıyordu.
  C) Kente dönecek son gemiyi beklerken arkadaşım yaşlı yazarla sohbete daldı.
  D) Yaşamının en azından yirmi yılını yolculuklarda geçirmişti.
  E) Yazar, arkadaşımın savunup durduğu düşüncelerine önem vermiş gibi görünüyordu.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.E, 4.E, 5.A, 6.C, 7.E, 8.D, 9.B, 10.B, 11.B, 12.A, 13.E, 14.B, 15.B, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap