Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI E GRUBU

 1-)Aşağıdaki  cümlelerde verilen yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10*1=10 p )

 • Coşku ve heyecanı dile getiren metinler şiirlerdir.( )
 • Tiyatro, masal, fabl, destan, hikaye, roman göstermeye bağlı metinler içinde yer alır. ( )
 • Öğretici metinlerde mecazlara, imgelere, sanatlara yer verilir. ( )
 • Sanatsal metinler; edebi bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak, amacıyla yazılır. ( )
 • Kahramanın zihninden geçen her şeyin olduğu gibi, düzensiz ve ardı ardına sıralanmasıyla‘bilinç akışı’yapılmış olur.( )
 • Hikayelerde anlatım sadece birinci kişi ağzıyla yapılır. ( )
 • Kahraman bakış açısıyla kaleme alınan metinlerde genellikle ikinci tekil kişi ( sen ) ağzı kullanılır. ( )
 • Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki öncüsü Maupassant ‘ tır. (  )
 • Bir roman veya hikaye , çeşitli dönemlerde yaşanmış önemli hadiseleri anlatırken tarih bilimi ile yakından ilişki içindedir.( ) 
 • Sanatçı, ücret karşılığında iş yapar; ama zanaatkarın maddi beklentisi yoktur. ( )

 2-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5*2=10 p )

 • Bir dilin tarihi gelişimi içinde, yazılı kaynaklarla takip edilemeyen dönemlerinden ayrılmış kollarına ……………………..denir.
 • Dil bilgisi kurallarıyla ilgili bilgi vermek üzere düzenlenen iletilerde dilin ……………………………….işlevi  kullanılır.
 • İletiyi alan, onu anlamlandıran ögeye ………………………….denir.
 • ……………………………….anlatım tekniğinde yazarın amacı, okuru bir olay içinde yaşatmaktır. Bu tekniğe hikaye etme de denir.
 • Soyut kavramların somut bir varlıkmış gibi anlatılmasına ……………………………………denir.    

3-)Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
    Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
 Yukarıda ilk iki mısrası verilen dörtlüğü, aşağıdaki numaralı ifadeleri kullanarak ‘çapraz’ kafiye örgüsü şeklinde oluşturunuz. ( 10 p ) 

 1.bir hayal görüyorum
2. yolumun karanlığa
3.saplanan noktasında
4. sanki beni bekleyen

4-)  Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan
      Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’ dan
      Küçüklü büyüklü, hep bir ağızdan
      Evrence söylenir, türkümüz bizim
Yukarıdaki şiirle ilgili istenen bilgileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. (5*2=10p)
 Nazım birimi:…………
Redif:……….……
Kafiye çeşidi:……………….
Kafiye örgüsü:…………….….
Ölçü:………… 

5-)
Evler bir nara benzer, …………………. 
Nar tanesi sofalar.
Akşam, yol gibi gezer;…………………..
Sükun su gibi dolar.
Yandaki dörtlükte, altı çizili mısralardaki söz sanatlarını yanlarında noktalı yerlere yazınız. (2*5=10 p )

6-)Aşağıda cümlelerde kullanılan altı çizili  sıfatların  hangi tür sıfat olduğunu karşılarına yazınız.(5*2=10p)

Acaba yine gelebilecek miydik bu güzel diyara?    (……………………)
O türde bir olumsuzlukla karşılaşmadık.                (………….….…..)
Bütün    takılar abiye giysilerle hoş durur.              (……………………)
Hangi   insan kilimlerin karşısında etkilenmemiştir ki?  (……………………)
Martıların acı çığlıkları gitmiyor kulaklarımdan.           (……………………)

7-)Aşağıdaki cümlelerde ayraç ile ( ) gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri  hangi şıkta doğru verilmiştir? (10 p )
Başkaları söylemeyecek mi sanıyorsun (  ) Biri ağzından kaçırmayacak mı (  ) Evet (  ) er geç her şeyi anlayacak (  )   Biliyorum (   )
A) ( . )  ( ? )  ( ! )   ( , )  ( . )
B) ( ? ) ( ? )  ( . )   ( , )   ( ! )
C) ( ; ) ( ? )  ( , )   ( , )   ( . )
D) (? ) ( ? )  ( , )  ( . )   ( . )
E) ( ? ) ( , )   ( , )  ( ,)    (…)

 8-)Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı yapılan sözcükleri ( 5 adet ) bulup altını çiziniz. ( 5*2=10 p )
      Şimdi yanımızdaki sokakdan bir satıcı daha geçiyor. Pencerenin önünde duran ev sahibinin hediye ettiği sünbüle doğru eğildi. Oraya kesinlikle varamıyacağımızı biliyordum. Bu sırada bana bir  kaç  kelime söyledi. 27 Temmuz 2005 pazar  günü doğmuştu.

9-)   Elin kapısında karavaş olan
         Burnu sümüklü hem gözü yaş olan,
        Bayramdan bayrama bir tıraş olan,
        Berbere gelir de dükkan beğenmez.
Yukarıdaki dörtlüğün, konusuna göre hangi şiir türü olduğunu yazınız. ( 10 p )

10-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘ –cık, cik, ‘ eki, küçültme göreviyle kullanılmıştır? ( 10 p )
A)Suyun yüzünde sürekli kabarcıklar oluşuyordu.
B)Gelincik; adı güzel ama oldukça tehlikeli bir hayvandır.
C)Bazı balıklarda ayıklanacak kadar kılçık yoktur.
D)Kovalarıyla kum taşıyan küçükler, öğleye kadar bir tepecik oluşturdular.
E)Günlük dilde kullanılan sözcük sayısı çok fazla değildir.

CEVAPLAR:

1-)Aşağıdaki  cümlelerde verilen yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10*1=10 p )

 • Coşku ve heyecanı dile getiren metinler şiirlerdir.( D )
 • Tiyatro, masal, fabl, destan, hikaye, roman göstermeye bağlı metinler içinde yer alır. ( Y )
 • Öğretici metinlerde mecazlara, imgelere, sanatlara yer verilir. ( Y )
 • Sanatsal metinler; edebi bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak, amacıyla yazılır. ( D  )
 • Kahramanın zihninden geçen her şeyin olduğu gibi, düzensiz ve ardı ardına sıralanmasıyla ‘bilinç akışı’yapılmış olur. (D)
 • Hikayelerde anlatım sadece birinci kişi ağzıyla yapılır. ( Y  )
 • Kahraman bakış açısıyla kaleme alınan metinlerde genellikle ikinci tekil kişi ( sen ) ağzı kullanılır. ( Y )
 • Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki öncüsü Maupassant’ tır. ( D )
 • Bir roman veya hikaye , çeşitli dönemlerde yaşanmış önemli hadiseleri anlatırken tarih bilimi ile yakından ilişki içindedir.( D )
 • Sanatçı, ücret karşılığında iş yapar; ama zanaatkarın maddi beklentisi yoktur. ( Y  )

 2-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5*2=10 p )

 • Bir dilin tarihi gelişimi içinde, yazılı kaynaklarla takip edilemeyen dönemlerinden ayrılmış kollarına ……lehçe…..denir.
 • Dil bilgisi kurallarıyla ilgili bilgi vermek üzere düzenlenen iletilerde dilin …………dil ötesi ……….işlevi  kullanılır.
 • İletiyi alan, onu anlamlandıran ögeye ……alıcı……….denir.
 • Öyküleyici….anlatım tekniğinde yazarın amacı, okuru bir olay içinde yaşatmaktır. Bu tekniğe hikaye etme de denir.
 • Soyut kavramların somut bir varlıkmış gibi anlatılmasına ………somutlama………denir.

3-)Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yukarıda ilk iki mısrası verilen dörtlüğü, aşağıdaki numaralı ifadeleri kullanarak ‘çapraz’ kafiye örgüsü şeklinde oluşturunuz. ( 10 p ) 

1.bir hayal görüyorum
2. yolumun karanlığa
3.saplanan noktasında
4. sanki beni bekleyen
2-3
4-1

4-)
Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan
Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’ dan
Küçüklü büyüklü, hep bir ağızdan
Evrence söylenir, türkümüz bizim
Yukarıdaki şiirle ilgili istenen bilgileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. ( 5*2=10 p )

Nazım birimi: Dörtlük
Redif: –dan
Kafiye çeşidi: “z” yarım kafiye
Kafiye örgüsü:aaab
Ölçü: Hece ölçüsü

 

5-)
Evler bir nara benzer,   Evler nara benzetilmiş. Teşbih (benzetme) sanatı var.
Nar tanesi sofalar.
Akşam, yol gibi gezer;     Akşam yola benzetilmiş. Teşbih sanatı var.
Sükun su gibi dolar.
Yandaki dörtlükte, altı çizili mısralardaki söz sanatlarını yanlarında noktalı yerlere yazınız. (2*5=10 p )

6-)Aşağıda cümlelerde kullanılan altı çizili  sıfatların  hangi tür sıfat olduğunu karşılarına yazınız.(5*2=10p)

Acaba yine gelebilecek miydik bu güzel diyara?                         (………işaret sıfatı……)
O türde bir olumsuzlukla karşılaşmadık.                                      (……işaret sıfatı….….…..)
Bütün    takılar abiye giysilerle hoş durur.                                     (………belgisiz sıfat…………)
Hangi   insan kilimlerin karşısında etkilenmemiştir ki?                (…………soru sıfatı………)
Martıların acı çığlıkları gitmiyor kulaklarımdan.                         (…………niteleme sıfatı……………)

7-)Aşağıdaki cümlelerde ayraç ile ( ) gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri  hangi şıkta doğru verilmiştir? (10 p )
Başkaları söylemeyecek mi sanıyorsun (  ) Biri ağzından kaçırmayacak mı (  ) Evet (  ) er geç her şeyi anlayacak (  )   Biliyorum (   )
A) ( . )  ( ? )  ( ! )   ( , )  ( . )
B) ( ? ) ( ? )  ( . )   ( , )   ( ! )
C) ( ; ) ( ? )  ( , )   ( , )   ( . )
D) (? ) ( ? )  ( , )  ( . )   ( . )
E) ( ? ) ( , )   ( , )  ( ,)    (…)

8-)Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı yapılan sözcükleri ( 5 adet ) bulup altını çiziniz. ( 5*2=10 p )

Şimdi yanımızdaki sokakdan bir satıcı daha geçiyor. Pencerenin önünde duran ev sahibinin hediye ettiği sünbüle doğru eğildi. Oraya kesinlikle varamıyacağımızı biliyordum. Bu sırada bana bir  kaç  kelime söyledi. 27 Temmuz 2005 pazar  günü  doğmuştu.

9-)   Elin kapısında karavaş olan,
Burnu sümüklü hem gözü yaş olan,
Bayramdan bayrama bir tıraş olan,
Berbere gelir de dükkan beğenmez.
Yukarıdaki dörtlüğün, konusuna göre hangi şiir türü olduğunu yazınız. ( 10 p )

Satirik şiir

10-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘ –cık, cik, ‘ eki, küçültme göreviyle kullanılmıştır? ( 10 p )
A)Suyun yüzünde sürekli kabarcıklar oluşuyordu.
B)Gelincik; adı güzel ama oldukça tehlikeli bir hayvandır.
C)Bazı balıklarda ayıklanacak kadar kılçık yoktur.
D)Kovalarıyla kum taşıyan küçükler, öğleye kadar bir tepecik oluşturdular.
E)Günlük dilde kullanılan sözcük sayısı çok fazla değildir.

 

9.sinif-turk-dili-ve-edebiyatı-1.donem-2.yazili-sorulari-e-grubu indir.   

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap