Testler

Anlatım Bozuklukları Test 18

1.Yarışmaya gönderilen yapıtların 14-17 yaş grubuna uygun olmaları gerekiyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “gönderilecek” yerine “gönderilen” getirilerek
B) “olmaları” yerine “olması” getirilerek
C) “eserlerin” sözcüğünden tamlayan eki atılarak
D) “gerekiyor” yerine “gerekiyormuş” getirilerek
E) “grup” sözcüğü çoğul yapılarak

2. Öyküsünü, diğer eserlerinde yaptığı yöntemle yazmış.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz söz kullanılması
B) Özne-yükle uyuşmazlığı
C) Sözcüğün yanlış yerde olması
D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması
E) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Senede bir iki defa kesinlikle balık tutmaya giderdik.
B) Yakından takip etmeye çalıştım ama tilkiyi gözden kaybettim.
C) Av sezonu dışında bu ormanda avlanmak yasaktır.
D) Eve elimiz boş dönmeyelim, diye balıkçıdan iki kilo balık aldık.
E) Balığa, böyle havalarda çıkmak gerektiğini söylerdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çalışmalarımızdan dolayı bizi sahneye çağırıp teşekkür belgesi verdiler.
B) Programa vali, kaymakam gibi mülki amirler de katılmıştı.
C) Egzoz gazlarıyla ilgili projemizle birincilik ödülü aldık.
D) Program sonunda ünlü sanatçılardan biri konser verecekti.
E) Biletinin üzerindeki koltuk numarasına bakıp yerine oturdu.

5. Konferans salonundaki herkes o anons edilince ayağa kalktı ve alkışladı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Nesne eksikliği
D) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
E) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bir bardağı bu şerbetle boş yeri kalmayacak bir biçimde ağzına kadar doldurdu.
B) Doktorlar, onun kan şekerinin düştüğünü söyledi.
C) Tatlıyı onun kadar seven birini görmedim.
D) Onları, bizim sokağın başında yeni açılan tatlıcıdan aldım.
E) Şekerli yiyeceklerden olabildiğince uzak durman gerektiğini biliyorsun.

7. “Türkçede bir cümlenin öznesi, birinci ve üçüncü tekil kişiden oluşuyorsa yüklemi birinci çoğul kişi olur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlamım bozukluğu vardır?
A) Pastaneye ben onunla gideceğim.
B)  O evde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kalmıştı, sanırım.
C) Bu düşünceleri, toplantıda bir ben bir de müdür bey savunmuştu.
D) O, en küçük kardeşiyle aynı okuldan mezun olmuştu.
E) Geçen hafta sen, ben ve kardeşim Ayşelere gitmiştik.

8. Öğrenciler İstiklal Marşı’nı söylediler, hepsi okunan şiirleri büyük bir dikkatle dinlediler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “Öğrenciler” kelimesi çıkarılmalı.
B) Virgül (,) yerine “ve” bağlacı konmalı.
C) “Hepsi” kelimesi çıkarılmalı.
D) “okunan şiirleri” sözü “dinlediler” sözünden önce getirilmeli.
E) “söylediler” kelimesi “söyledi” yapılmalı.

9. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?
A) Bu derginin her sayısını alıyorum, okuyorum.
B) Arabasını satmış, yeni bir araba almıştı.
C) Yıllık iznini kullanıp dinlenmek istiyor.
D) Arkadaşlarını aradı, gelemeyeceğini söyledi.
E) Saat sekizde işten çıkıyor, eve yürüyerek gidiyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamca çelişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A) Karşısında beni görünce şaşırmış olmalı.
B) Oyunculuğun bu kadar basit olmadığını düşünüyorum.
C) Oyunun başlamasına aşağı yukarı bir saat var.
D) Şüphesiz bu konuda bana hak vereceksiniz.
E) Bence gazetedeki o yazıyı herkes mutlaka okumuştur.

11. Hiç kimsenin benim özgürlüklerim üzerinde, benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A)  virgülden önce “hakkı yoktur” getirilerek
B) “yoktur” yerine vardır getirilerek
C) “de” bağlacı cümleden çıkarılarak
D) “hakkım” yerine “hakkımız” getirilerek
E) “hiç” sözcüğü cümleden çıkarılarak

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) O, son dönem edebiyatımızın büyük şairlerindendir.
B) Konuşmalarına bakarak bir kişinin suçsuz olduğu anlaşılabilir.
C) Bu tür dergilerin sayısının artacağına inanıyorum.
D) Gençliğim köyümden uzakta fabrikalarda çalışarak geçti.
E) Göndermeyip yırttığım mektupların sayısını bilmem.

13. Yemeklerin besin değeri düşürülmeden pişirilmelidir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Yanlış iyelik eki kullanımı
C) Tümleç eksikliği
D) Çatı uyuşmazlığı
E) Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu dolap çok eskimiş, değiştirilmesi gerek.
B) Evdeki eşyaların yerlerini değiştirerek salona güzel bir görünüm kazandırdı.
C) Duvarları açık sarıya boyatmak onun düşüncesiydi.
D) Salonun ortasındaki sehpanın üzerinde güzel kokan bir çiçek vardı.
E) Yerdeki halının antika olduğu söyleniyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Pikniğe giderken mangalı da almayı unutmayalım.
B) Yiyecekler bozulmasın diye dolaba koydu.
C) Bu patlıcanları soyup kızartacaksınız.
D) Bakkaldan soğuk içeceklerden almamı istediler.
E) Böyle zamanlarda terasa çıkar, akşam çaylarını içerdik.

16. Yeni yasayla araç satışlarının artmasına inanıyorum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “yasayla” yerine “kanunla” sözü getirilmeli.
B) “artmasına” yerine “artacağına” sözü getirilmeli.
C) “yeni”den sonra “bir” sözcüğü getirilmeli.
D) “yasayla” sözcüğünden önce “çıkan” sözcüğü getirilmeli.
E) “inanıyorum” yerine “inanıyoruz” kelimesi getirilmeli.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.B, 4.A, 5.C, 6.A, 7.C, 8.C, 9.D, 10.E, 11.A, 12.B, 13.E, 14.A, 15.B, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap