Testler

Anlatım Teknikleri Test 3

ANLATIM TEKNİKLERİ TEST 3

1.Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Akdeniz’de masmavi bir yerleşim yeri olan Didim’i keşfe çıkıyoruz. Renk renk şemsiyelerle bezenmiş bir sahil çıkıveriyor karşımıza. Sahil boyunca uzanmış ışıl ışıl cadede Didim’in kalp atışlarını duyuyoruz. Denizden esen ılık meltem bizi başka dünyalara götürüyor. Burada ister denize girin ister açlığınızı yatıştırın; isterseniz çeşit çeşit ürünle dolu dükkanlardan alışveriş yapın, tercih sizin.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yinelemelere yer verme
B) Birden çok duyuya seslenme
C) Anlatıcının beğenilerine yer verme
D) Değişik yapılı cümleler kullanma
E) Alıntı yaparak düşünceleri pekiştirme

2. Yaza daha yeni alışmaya başlamıştık ki hiç beklemediğimiz bir anda geliverdi sonbahar. Hazırlıksız yakaladı bizi. Şimdilerde doğada tatlı bir telaş… Ufka doğru uzanan dağların benzi solmakta. Rüzgar keskin, soğuk, sert… Deniz kokuları getirmekte Boğaz’dan. Gözlerimiz o rengarenk çiçekleri aramaya başladı bile. Her gün eskittiğimiz sokaklarda erguvanlara hasretimiz arttı. O ruhumuzu okşayan, bize hüznü fısıldayan güz güllerine…

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bitirilmemiş cümlelere yer verilmiştir.
B) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
C) Anlatıma duygular katılmıştır.
D) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
E) Yinelemelere yer verilmiştir.

3. Şubat ayının son günleriydi. Sabahın erken bir saatinde aceleyle evden çıktım. Dışarıda kar öncesi esen sert rüzgar, yüzümün sinirlerini adeta germişti. Havada kar taneleri uçuşmaya başlamıştı. Sokakta benden başka kimsecikler yoktu. Karşıki evin penceresinin kenarında, birbirine iki ihtiyar gibi sokulmuş iki kumru vardı. Kumruların bu durumu soğuk havayı adeta ılık hale getirmişti, yüzümdeki gerginlik ise tebessüme dönüşmüştü.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkilemelerle ahenk sağlanmıştır.
B) Haber cümleleri kullanılmıştır.
C) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
D) Günün belli bir anındaki olay anlatılmıştır.
E) Benzetme yapılmıştır.

4. Fethiye kıyıları, yaz aylarında insan akınına uğrar. Büyük kentlerden kopup gelen tatilciler tatil köylerine, kıyı kasabalarına, beyaz boyalı evlerin gölgesine atarlar kendilerini. Kızgın güneşin ter içinde bıraktığı bedenlerini denize bırakmakla geçirirler günlerini. Oysa, yaz sıcağında insanı bunaltan Fethiye, bahar aylarında bir düş kadar güzeldir. Özellikle yağmur sonralarında havada uçuşan, ama gözle görülmeyen küçücük su damlaları, güneş ışığını bir pırıltı sağanağına dönüştürür.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anlatıma duyguların katılması
B) Benzetme
C) Birinci kişili anlatım
D) Karşılaştırma
E) Devrik cümle

5., 6. ve 7.sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.


(I) Akdeniz’in kıyıları boyunca uzanan Toroslar, kıyı ile iç bölgeler arasında iki dostu ayıran bir duvar gibi yükselir. (II) Akdeniz’in üstünden güler yüzlü bulutlar göz kırpar balıkçı teknelerine. (III) Akdeniz kıyıları, cilalanmış bir taşı andıran, dümdüz killi topraklarla kaplıdır. (IV) Killi kıyılardan hemen sonra, Çukurova’nın sık çalılar, kamışlar, böğürtlenlerle kaplı uçsuz bucaksız düzlükleri başlar. (V) Bu ovada bulunan tarlalar, pek çok insanın geçim kaynağını oluşturmaktadır.

5.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle anlatıcının duygusal etkilenmesini yansıtmaktadır.
B) II. cümlede, kişileştirme yapılmıştır.
C) III. cümlede, benzetmeye başvurulmuştur.
D) IV. cümlede sessel yinelemelere yer verilmiştir.
E) V. cümlede sayısal verilerden yararlanılmıştır.

6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde deyime yer verilmiştir?


A) I. B) II. C)III. D)IV. E)V.


7. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir?


A) I. B) II. C)III. D)IV. E)V.


8. Köprüçay’a uçurumlarla kardeş bir yoldan varıyoruz. Kapadokya’da görmeye alıştığımız peribacaları burada, karstik siyah taşların üzerinde yer alıyor. Kırmızı gövdeli sandal ağaçları, Akdeniz servileri, yükseklerin bekçisi ardıçlar, av arayan kartallar dolaşırken bize eşlik ediyor. Altınkaya Köyü’ne vardığımızda bir sürprizle karşılaşıyoruz. 7000 kişilik bir antik tiyatro, köyün kurulduğu Bozburun Dağı’nın altında öylece bize bakıyor ve bir zamanlar burada ne denli büyük bir kent olduğu düşüncesini güçlendiriyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Öznelliğe yer verme
B) Betimleyici ögelerden yararlanma
C) Tahmin anlamı içeren cümleye yer verme
D) Farklı duyulardan yararlanma
E) Varlıklara, insana özgü nitelikler yükleme

9. Sözcüklerin iç yapılarında, dış dünyada gösterdikleri şeylerin ötesine taşan bir duygu alanı vardır. İnsanın, sözün kendisinde, şiirsel bir ritmin varlığını duyumsaması, bu duygu alanına nüfuz edebilmesine bağlıdır. Eski çağlarda sözün şiirsel etkisi ozanın varlığına bağlıydı. Modern çağın ozanı şiiri sadece oluşturur, ama onu bir kez oluşturduktan sonra şiirsel metin artık şairinden ayrılır. Şiir toplumun ortak aklının ya da duygusunun eline geçmiştir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kanıları öne çıkarma
B) Koşul
C) Tanımlama
D) Saptama
E) Karşılaştırma

10. Ormandan çıktığımızda gözlerimizin önünde beliren manzaraya hayran kaldık. Kavakların, kırmızı kirazlarla donanmış ağaçların arasında köyün beyaz evleri, derenin serin suları bizi çağırıyordu. Sağ tarafta köprünün yanında değirmenin güneşle parıldayan bacasından, sol tarafta da ceviz ağaçları arasında koyu kırmızı kiremitlerle örtülmüş çatılardan mavi dumanlar yükseliyordu. Ördekler birbirinin arkasından nağmelerle bağırıyor; öteden horozlar, tren düdüğü gibi sesleri ile onlara cevap veriyordu. Çayırlarda tırpanların rüzgarı andıran hışırtısı, meyve bahçelerinde ise çocukların sesleri vardı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşitsel ögelere yer verme
B) Benzetmelere başvurma
C) Betimleyici ögelere ağırlık verme
D) İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarma
E) Pekiştirmeli sözcüklere yer verme

11. Kültür dili sözünü, günlük konuşma ve bilim dili dışında, geniş anlamda yazılı ve sözlü edebiyat dili karşılığı olarak kullanıyorum. Günlük konuşma dili, günlük ihtiyaçlara cevap vermesinden dolayı bilimsel ve edebi bir amaç gütmez. Dolayısıyla kültür dili grubuna girmez. Sözlü halk edebiyatı ise biçimi ve içeriği bakımından günlük dilden farklıdır. Bundan dolayı o, kültür diline girer.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anlatılanları nedeniyle belirtme
B) Karşılaştırmaya başvurma
C) Kişisel görüş bildirme
D) Açıklayıcı anlatım yolunu seçme
E) Tanık göstermeden yararlanmaya

12. Mavisi ve yeşili, kimi gün batımlarında kıpkızıl gökyüzüyle bir ebru tablosunu anımsatan güzelliği ile Amasra gülümseyerek ziyaretçilerini bekliyor. Bir zamanlar aralarında Fenikeliler, Megaralılar, Miletliler, Akalar ve Cenevizlilerin de bulunduğu tüccar ve denizci kavmin gözbebeği, namı denizler aşan Amasra… Karadeniz’in o dik kıyı dağlarının eteğinde beş küçük adanın dördünün zamanla birleşmesiyle meydana gelmiş küçük bir düzlükte ve bu düzlüğün devamı olan tepelerde yer bulmayı başarmış, antik korsanların ve tüccarların kenti…

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeye yer verilmiştir.
B) Abartmaya başvurulmuştur.
C) Açıklamadan yararlanılmıştır.
D) Sessel yinelemere yer verilmiştir.
E) Betimlemeden yararlanılmıştır.

13. Trenle, kararmış ahşap evlerin arasından geçtik. Bulunduğumuz vagon buz gibiydi ve küf kokuyordu. İstanbul’un tepelerine yaslanmış minareler, lambalar geride kaldı. Trenin raylara her dokunuşunda kulakları tırmalayan bir ses çıkıyordu. Yedikule surları, eskiliğine rağmen bütün haşmetiyle ayaktaydı. Birazdan güneş batacak ve İstanbul gözlerden yavaş yavaş kaybolacaktı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Dokunma
B) Görme
C) Koklama
D) İşitme
E) Tatma

14. Bir tür göçebe kelebek Monarch. On santim kadar genişliğe açılan, siyah çizgili, beyaz benekleri de olan turuncu renkli kanatları var. Monarchların Kanada’dan Meksika’ya yaptıkları binlerce kilometrelik yolculuk dillere destan. Yaklaşık 250 milyon civarında renk renk kelebek günde 100 kilometreye yakın yol alıyor. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca göçmen kelebek sürüsü… Dünyada görebileceğiniz en güzel canlı biri… Meksika’daki Morelia kasabasına gidip hem bu muhteşem doğa olayına şahit olabilir hem de bu şirin mi şirin kasabada kafanızı dinleyebilirsiniz.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çoğullaştırma
B) Yineleme
C) Eksiltili cümle
D) Deyimler
E) Birinci kişili anlatım

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.A, 4.C, 5.E, 6.B, 7.E, 8.D, 9.C, 10.E, 11.E, 12.C, 13.E, 14.E

anlatim teknikleri test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap