Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 16

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 16

 1. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın ünlü deneme yazarlarındandır. Yazı hayatına Yarın dergisinde yayımladığı şiirle başlayan sanatçı, düzyazılarını Servetifünun’da kaleme almıştır. Deneme dışında estetik, sanat ve felsefeyle ilgili eserler veren yazarın Edebiyat Üzerine, Günlerin Getirdiği gibi eserleri vardır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Suut Kemal Yetkin
  B) Behçet Kemal Çağlar
  C) Nurullah Ataç
  D) Abdülhak Şinasihisar
  E) Memduh Şevket Esendal 
 2. Yazar asıl ününü roman ve öykülerine borçludur. Bunun yanında şiirleri de vardır. Genel olarak eserlerinde çocukluk ve gençlik yıllarını, Anadolu insanının toprakla mücadelesini anlattı. Eserlerinin çokça okunup sevilmesini sağlayan doğal bir biçimde verilmesidir. En önemli eserleri Baba Evi, 72. Koğuş, Avare Yıllar’dır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Yaşar Kemal
  B) Haldun Taner
  C) Kemalettin Kamu
  D) Orhan Kemal
  E) Kemal Tahir 
 3. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Midas’ın Kulakları Güngör Dilmen’e ait bir tiyatrodur.

  B) Yaşar Kemal öykü ve romanlarında genellikle Çukurova’yı anlatır.
  C) İkinci Yeni şiiri, Yedi Meşalecilere tepki olarak ortaya çıkmış bir şiir hareketidir.
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca Cumhuriyet döneminin Türkçeyi güzel kullanma ustalığıyla tanınmış şairidir.
  E) Orhan Pamuk Nobel ödüllü bir yazardır. 
 4. Farklı yazınsal türlerde eser vermesine rağmen onu şair olarak tanırız. Şiire aruzla başlayıp hecede karar kılmıştır. Şiirlerinde Anadolu’yu, memleket sevgisini işleyerek çığır açmıştır. “Sanat” isimli şiiri memleketçi şiirimizin ilk bildirisi niteliğindedir. Şairin fıkra, roman, oyun türünde eserleri de bulunmaktadır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Ahmet Kutsi Tecer

  B) Kemalettin Kamu
  C) Behçet Necatigil
  D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) Fazıl Hüsnü Dağlarca 
 5. “Ölçü yerine dizeye bağımsızlık sağlamak; uyak gerekliliğinden sıyrılmak; şairane söyleyiş ve görüntülerden kurtulmak; düşlem dünyasının duvarlarından atlayarak gerçek ve günlük yaşama ya da yaşananlar arasına girmek; halktan her şeyi, insanı, konuyu, deyişleri şiire almak, yergi ve espriye yer vermek; özentili ve yapmacıksız olmak, doğal, yalın ve içten olmak …”
  Yukarıda ilkeleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İkinci Yeni

  B) Garip Akımı
  C) Beş Hececiler
  D) Hisarcılar
  E) Yedi Meşaleciler 
 6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi edebiyatının bir özelliği değildir?
  A) Şiirde içerik ve biçim yönünden büyük değişiklikler olmuştur.

  B) Roman ve öyküde Anadolu insanının sorunları dile getirilmiştir.
  C) Edebiyat tarihi çalışmaları yaygınlık kazanmıştır.
  D) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.
  E) Bu dönem sanatçıları genellikle romantizm akımının etkisindedirler. 
 7. Edebiyatın birçok dalında eser veren sanatçılarımızdandır. Eserlerinde zaman ve rüya kavramları önemlidir. Romanda özel bir başarı gösteren sanatçı Batı’daki gelişmeleri yakından izlemiştir. Romanlarında Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı görülür. . . . romanıyla daha çok tanıdığımız sanatçının bu romanında başkahraman Mümtaz’ın tasaları, duyuşlarıyla bir kültür bunalımının sancıları ve sıkıntıları içinde bunalan kişiler, gerçek ile rüya arasında gider, gelir.
  Bu parçada sözü edilen yazarımız ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kemal Tahir-Esir Şehrin İnsanları

  B) Peyami Safa-Fatih-Harbiye
  C) Tarık Buğra-Yalnızların Romanı
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar-Huzur
  E) Memduh Şevket Esendal-Ayaşlı ve Kiracıları 
 8. Bu dönemde dildeki sadeleşme hareketi yerleşmiştir. Atatürk devrimlerinin hazırlayıcılığını, yaygınlaştırılmasını ve savunuculuğunu aydınlar, edebiyatçılar yüklenir. Edebiyatta yeni üsluplar, olayların geliştiği yeni mekanlar, yerler görülmeye başlamıştır. Bu dönemdeki tiyatro eserlerinde milli konular işlenmiştir.
  Bu parçada verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Servetifünun Edebiyatı

  B) Milli Edebiyat
  C) Cumhuriyet Edebiyatı
  D) Tanzimat Edebiyatı
  E) Fecr-i Ati Edebiyatı 
 9. Falih Rıfkı Atay makale ve fıkra yazarı olmasına karşın gezi yazıları ve anıları ile ün kazanmıştır.
  Yazarımızın aşağıdaki eserlerinden hangisi farklı türdedir?
  A) Deniz Aşırı

  B) Tuna Kıyıları
  C) Bizim Akdeniz
  D) Zeytindağı
  E) Yeni Rusya 
 10. 1941’de ortaya çıkan akımın ilkeleri . . . adlı şiir kitabının ön sözünde ortaya konmuştur. En önemli temsilcisi olarak . . . akla gelirken diğer sanatçıları ise . . . olarak karşımıza çıkar.
  Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Yedi Meşale-Yaşar Nabi-Cevdet Kudret, Ziya Osman
  B) Hece-Faruk Nafiz-Enis Behiç, Orhan Seyfi
  C) Garip-Oktay Rıfat-Melih Cevdet,Orhan Veli
  D) Hece-Yaşar Nabi-Ziya Osman, Cevdet Kudret
  E) Garip-Orhan Veli-Oktay Rıfat, Melih Cevdet 
 11. Sanatçı ölüm korkusu ve yaşama sevinci arasında bocalamış, romantizm ve sembolizmin etkisiyle ölümsüz eserlere imza atmıştır. Hece ölçüsüne yeni bir ses getirmiş, biçimi ve kafiyeyi önemsemiş, edebiyatımızda “Ziya’ya Mektuplar” adlı eseriyle edebî mektup türünün de en güzel örneklerinden birini vermiştir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Kutsi Tecer

  B) Cahit Sıtkı Tarancı
  C) Ahmet Muhip Dıranas
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  E) Behçet Necatigil 
 12. 1928’de eserlerini Yedi Meşale adlı bir kitapta toplamışlardır. Fecr-i Aticiler nasıl Servetifünunculara tepki olduklarını söylemiş; onların devamı olmaktan öteye gidememişlerse Yedi Meşaleciler de Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmış; tam bir edebiyat topluluğu olmadan dağılmışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir?
  A) Kenan Hulusi Koray
  B) Cevdet Kudret Solok
  C) Sabri Esat Siyavuşgil
  D) Ziya Osman Saba
  E) Halit Fahri Ozansoy

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.D, 5.B, 6.E, 7.D, 8.C, 9.D, 10.E, 11.B, 12.E

cumhuriyet dönemi türk edebiyati test 16 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap