Testler

CÜMLEDE ANLAM TESTİ 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

CÜMLEDE ANLAM TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.“Bir kitap yazmakla yazar mı olunur hiç?”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır?
A) Bir kitap yazan dahi yazar sayılır.

B) Yazarlığa ilk adım yazılan ilk kitaptır.
C) Bir tane kitap yazmakla yazar olunmaz.
D) Yazar olmak için çaba harcamak gerekir.

2. “Üç kişi aralarında sır saklayabilir; ama ikisi ölü olmak kaydıyla…”
Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her sırrı paylaşmak doğru değildir.

B) Sır söylenecek kadar güvenilen arkadaş yoktur.
C) Paylaşılan sırlar sır olmaktan çıkar.
D) Sır saklamak çok kolay değildir.

3.Yahya Kemal’in “Deniz” şiiri yayımlandığı zaman dönemin ileri gelenlerinden biri eser hakkında: “Güzel ama ………………………..” demiş.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) harika bir yazı olmuş.

B) daha güzel olabilirdi.
C) pek etkileyici değil.
D) birçok eksiği var.

4. Yanılgı insanlar içindir ancak …………… kaleminizden önce bitiyorsa fazla …………. yapıyorsunuz demektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi kelimeler getirilmelidir?
A) silginiz-yanlış

B) hayalleriniz-abartma
C) düşünceleriniz-yanlış
D) silginiz-doğru

5. Bir dil, ilk defa o dille yazılı eserler verildiğinde dil özelliği kazanır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyla paralellik göstermez?
A) Yazılı ürünü olmayan dil, dil özelliği kazanmamıştır.

B) Dil özelliği kazanmak demek, o dille eser yazılmasıdır.
C) İlk yazılı eser veren dil, dillerin temelini oluşturur.
D) Dillerin dil özelliği kazanma şartı yazılı eser vermesidir.

6. İnsanoğlu, genellikle yitirdikten sonra bir şeyin değerini keşfedebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı örnekler?
A) Kaybedilen şeyler, değerini yitirir.

B) Sınav başarısı, öğrenciye mutluluk getirir.
C) Çalışmayan, başarılı olanı kıskanır.
D) Sağlığın kıymeti ancak hastalıkta anlaşılır.

7. Bir yazar hakkında eserlerini okuyarak edindiğimiz bilgiler, kendisini şahsen tanıdıktan sonra edindiklerimizle çoğu zaman örtüşmez.
Bu yargıdan aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?
A) Yazarlar, genelde eserlerine kendilerini yansıtmaz.

B) Bir yazarı, tanımak için eserlerini okumak yetmez.
C) Yazarın kendisi ve eseri insanda farklı izlenimler uyandırabilir.
D) Yazarlar yüz yüze görüşmek eserlerini anlamamızı sağlar.

8. 1.sorduğu
     2.derecesi
     3.sorudan
     4.aklının
     5.kişinin
     6.anlaşılır

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-3-4-5-6-2

B) 5-3-1-4-2-6
C) 5-1-3-4-2-6
D) 4-2-1-3-6-5

9. Düşündüklerini olduğu gibi söyleyen, el âlemin ne diyeceğine aldırmayan, yanlışa yanlış demekten çekinmeyen insanlar da var.
Yukarıdaki cümlenin konusu aşağıdakilerden hangsidir?
A) Dürüstlük             B) Açık sözlülük

C) İnandırıcılık          D) Tarafsızlık

10. “Büyük yazarlar, her okunuşta yeni derinlikleri keşfedilen sanatçılardır.”
Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük yazarlar, kendilerini çokça okuturlar.

B) Büyük yazarları anlamak için büyük çaba sarf edilmelidir.
C) Yazarların çokça okunması onların sevilmesindendir.
D) Büyük yazarlar, tekrar okundukça büyüklükleri artar.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “heyecan” söz konusu değildir?
A) Törende şiir okuyacağımdan içim içime sığmıyor!
B) Karneler dağıtılırken yerinde duramıyordu.
C) Bir an önce ailesini görmek için can atıyor.
D) Geleceğimi öğrenince markete alışverişe gitmiş.

12.  1. Salah Birsel, sıradan ve kolaycı okurun adamı değildir.
       2. Salah Birsel’in anlatımında bir tekdüzelik vardır.
       3. Salah Birsel’i anlamak belli bir birikim gerektirir.
      4. Salah Birsel, özgünlüğüyle kalıcılığı yakalamak ister.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?
A)1-2     B) 2-3      C) 1-3      D)2-4

13. İnsanlar, kalabalık içinde yaşamayı yalnız ve rahat yaşamaya daima tercih etmişlerdir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle anlamca örtüşmez?
A) İnsanlar için, insanlarla beraber olmak yalnızlıktan iyidir.

B) İnsan mutlaka diğer insanlarla yaşamayı yeğler.
C) İnsan için, rahat yaşamak değil, insanlarla birlikte yaşamak güzeldir.
D) İnsanın tercihinde daima mutlu ve varlıklı olacağı ortam vardır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “içinde bulunulan ortamdan yakınma” anlamı vardır?
A) Altınlı başında papatya niçin?
     Sarı saçlarına pembe gül takın
B) Arıyorum yıllar var ki ben onu
     Aşıkıyım beni çağıran bu sesin
C) Uçun kuşlar uçun burda vefa yok
     Öyle akan sular, öyle hava yok
D) Akşam, yine akşam, yine akşam
     Göllerde bu dem bir kamış olsam

CEVAPLAR:

1.C, 2.C, 3.A, 4.A, 5.C, 6.D, 7.D, 8.C, 9.B, 10.D, 11.D, 12.C, 13.D, 14.C

Edebiyatsultani.com

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

CÜMLEDE ANLAM TEST 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap