Testler

Sözcükte Anlam Test 7 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 7 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.”Geçmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “tutulmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Çiçekli basmalar Anadolu’da çok geçer.
B) Bavullar gümrük kontrolünden geçti.
C) Edebiyat tarihine hecenin beş şairi diye geçti.
D) Gecem gündüzüm burada geçiyordu.

2.“Dilek” sözcüğü ile “istek” sözcüğü arasında anlamca bir ilgi vardır.
“Söylemek” kelimesiyle aşağıdakilerin hangisi arasında böyle bir ilişki kurulabilir?
A) konuşmak
B) anlatmak
C) demek
D) okumak

3.“Açılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “genişlemek” anlamında kullanılmıştır?
A) Edebiyatçılarımız artık batıya açılıyor.
B) Çok açıldı, konuyu nasıl toparlayacak?
C) Yüzünü yıkarsa biraz açılır.
D) Etraftaki binalar yıkılınca meydan azıcık açıldı.

4.“Çözmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “açmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Boş zamanlarda bulmaca çözerdi.
B) Sıcaktan bunalınca gömleğinin düğmelerini çözdü.
C) Trafik sorunu ancak eğitimle çözülür.
D) Öğretmenimiz en zor soruları bile hemen çözüyordu.

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) öfkelenmek
B) gücenmek
C) darılmak
D) kırılmak

6.”Bazıları sokakta yaşayan sıradan bir kişi olmaktansa birkaç tane sekreteri bulunan, bir sözcüyle etrafındakilerin durumunu değiştirebilen bir imza olmayı arzu ediyorlar.” cümlesinde “imza” sözünde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) sesteşlik
B) gerçek anlam
C) terim anlam
D) ad aktarması

7. “Gözlük-göz” sözcükleri arasındaki ilişkinin benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) toka-saç
B) çorap-ayakkabı
C) yol-yolcu
D) kalem-silgi

8.”Çıkmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ilave etmek, yapmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu yaz eve bir kat daha çıkacaklar.
B) Bu paket posta kutusundan mı çıktı?
C) Artık gidelim, yol paramız çıktı.
D) Biraz daha para çık bakalım.

9. I. Her zaman planlı çalışılması düşüncesindeyim.
Çoğunlukla çocuklar babalarıyla çalışmayı sever.
III. Günlerdir bu işi bitirmeye çalışıyorum.
IV. Genellikle ümidimi en kötü anlarda bile kaybetmem.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı anlamdadır?
A) I-IV
B) II-III
C) I-III
D) II-IV

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?
A) Sabahın erken saatlerinde yola düştük.
B) Hedefimiz dağın zirvesine tırmanmaktı.
C) Bir sorun çıkarsa bizi cepten ararsınız.
D) Dağcılık, zor ama zevkli bir uğraştır.

11. “Dergiden içeriye giren bu genç gelecekte büyük bir yazar olacaktı.” Cümlesinde “dergi” kelimesiyle anlatılmak istenen “derginin bulunduğu bina”dır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu anlatıma benzer bir anlatım yapılmıştır?
A) Şirketin önünde güvenlik görevlileri vardı.
B) Ulusal bayramları coşkuyla kutlarız.
C) Bizim roman tarihimiz oldukça yeni.
D) Çevreyi korumak herkesin görevidir.

12. Bütün kadınlar alay alay “başın sağ olsun”a gittiler.
Altı çizili söz öbeğinin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Çocuklar kalabalık gruplar halinde pikniğe gittiler.
B) Piknikte, yemyeşil çimenlere sere serpe uzandılar.
C) Ağaçların dallarına tırmandılar, kuşlarla yarıştılar.
D) Çiçekler topladılar rengarenk, öğretmenlerine vermek için.

13. I. Diyelim ki sınavı kazandınız…
Tut ki hayallerin gerçek oldu.
III. Söz gelişi bir evin var…
IV. İhtimal ki işi unuttu.
Altı çizili sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) I      B)II    C)III       D)IV

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Okuldan gelir gelmez ödevlerini yapardı.
B) Kollarını iki yana açtı sevinerek.
C) Bugün çok hoş bir olaya tanık oldum.
D) Buraya senden başka ne gelen var, ne giden.

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) İnsan çile ile olgunlaşır.
B) Akşamüzeri koru sessizliğe bürünmüştü.
C) Bütün bunları bir avuç insan mı başardı?
D) Vakit geç olmadan eve dönmeliyiz.

16. “Masal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş, yalan söz” anlamında kullanılmıştır?
A) Kül Kedisi masalını hatırlar mısınız?
B) Ben masallarla büyüdüm.
C) Ninem türkü söylerdi bana masal yerine
D) Bırak bu masalı, işin aslına geçelim.

17.“Son” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeyin arkadan gelen bölümü” anlamında kullanılmıştır?
A) Bölüğün sonu da köprüye varmak üzereydi.
B) Son yağmurların düşmesiyle herkes sevindi.
C) Arabayı son hızla sürüyor, hepimizi korkutuyordu.
D) Son yılın önemli olaylarını bir bir hatırladı.

18. El ağzıyla ev yapan, sel ağzına ev yapar.
Yukarıdaki “el” sözcüğünün anlamca özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) İnsan el işini kendi işi gibi yapmaz.
B) Ellerin dert görmesin, diye dua ediyordu.
C) Elin nasıl vardı da vurdun yavrucağıza.
D) Sağ elinin işaret parmağı kırıldı.

19. “Yine hiçbir şey olmamış gibi, yağmurlar yağmamış, şehir sislerle örtülmemiş, güz çiçekleri açmamış gibi dolmuşlar, vapurlar ve otobüsler tıklım tıklım.cümlesinde altı çizili söz öbeğinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ağzına kadar dolu
B) dopdolu
C) insan kaynıyor
D) çok sakin

20. İyi bir kadındı, çevresi tarafından çok sevilirdi.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” sözcüğü, bu cümledeki “iyi” sözcüğünün karşıt anlamlısı değildir?
A) Adamı çok kötü dövmüşler, kırılmadık yeri kalmamış.
B) Kimseye kötü bir söz söylemez, herkesin gönlünü alırdı.
C) Merak etmeyin kötü günler bitecek, rahat edeceğiz.
D) Çocuğu kandırmışlar, eline kötü bir kalem tutuşturuvermişler.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.B, 5.A, 6.D, 7.A, 8.A, 9.D, 10.C, 11.A, 12.A, 13.D, 14.D, 15.C, 16.D, 17.A, 18.A, 19.D, 20.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

  • Çok güzel hazırlamışsınız liseye hazırlanan bir öğren olarak çok i derecede anladım ve çözdüm başarılarınızın devamını dileriz bu testlerden bekliyoruz..

Yorum yap