Çalışma Kitapçıkları

Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri 21

1.Aşağıdaki cümlelerde yüklemlerin altını çiziniz.
*Kötümser bireyin kendiliğinden iyiyi bulma imkânı yoktur.
*Hayat, bir bakıma ruh hâli değişimlerinden ibaret bir süreçtir.
*Yaşananlara, maruz kalışlara göre iyi ve kötü duygular sürekli yer değiştirir.
*Doğrusu, ikisi de kalıcı değildir bu hâllerin.
*Kötümser bir bünyenin iflah olma ihtimali yoktur.
*İyimserlik ışığıyla buluşmayan hiçbir kötümser yürek aydınlığa ulaşamaz
*Duygular gibi ruh hâlleri de bulaşıcıdır.
*İçinde bulunulan zamana ve mekâna siner, onlardan etkilendiği gibi onları etkiler de.
*Yayılma hızı iyimserlikten çok daha kolay gerçekleşme zemini bulduğundan bütün zamanlarda yeryüzünde yaşayan insanların çoğu kötümserdir.
*Kötümserliği azaltmak ve iyimserliğin alanını genişletmeye gayret göstermeli.
*İyimserlik sapağının olmadığı bütün kötümserlikler olsa olsa kısa yoldan kötülüğe ulaştırır ve kötülük kelimenin gerçek anlamıyla bir perspektif yitimi, bir istikamet kaybı ve bir yolculuk bitimidir.

2. Aşağıdaki cümlelerde öznelerin altını çiziniz.
*Hangi kötümserin yüzünde çayır çimen, hangi kötümserin gözünde günlük güneşlik bir manzara vardır ki?
*Bana yöneltilmiş o tuhaf bakışlar ürkütücü, ürperticiydi.
*Ne zaman ona doğru elimi uzatsam elim boşlukta kalıyor.
*Bu fısıltı eğer bir rüyaysa bütün ömrüm bir kez daha mahvolabilirdi.
*Bizim işimiz iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey.
*Zaten, kitap okuyan mı kaldı memlekette?
*Herkes bu şehrin sonbaharını sever nedense.
*Yazlıkçılar dönmüş, sokaklar güneş yanığı tenli insanlarla dolmuştu.
*O gün kahvaltıyı çok erken yapıp evden ayrılmak isteyen Ferda, çalar saati altıya kurmuştu.
*İlk defa kullanacağı kem bir söz, dilinin ucuna kadar gelmişti.
*Kitabevine geldiğinde, çarşı henüz uyanmamıştı.

3. Aşağıdaki cümlelerde nesnelerin altını çiziniz.
* Nitekim, ülkenin önde gelen üniversitelerinden birinin makine mühendisliği bölümünü kazanmıştı.
*Yemek boykotu, karnını zar zor doyuran Nihal’in durumunu iyice zorlaştırmıştı.
*Kısa sürede dükkândaki tüm kitapların yerlerini ve fiyatlarını öğrenmişti.
*Gelen hiçbir müşteriyi boş çevirmiyordu.
*Erdem Bayazıt, şiir kuramı üzerinde yoğun düşünen ve yazan bir şair olmasa da bazı poetik görüşler bildirmiştir.
*Arif Ay, onu, günümüzün Dede Korkut’u olarak ilan eder ve Türkçenin onun şiirlerinde derinlik kazandığını söyler
*Erdem Bayazıt’ın kendisi de şiirindeki halk şiiri izlerini vurgular.
*Mutlu yaşanmış geçmiş zaman ile her türlü olumsuzluğun sembolü hâline gelmiş yaşanan çağ arasındaki zıtlıkları esas alan bir düşünce temeline yaslanmış ve bununla ilgili bir söylem geliştirmiştir.
*Şeffaf bir küre; içine topluyor doğan günle birlikte istasyonda başlayan sabahı.
*Rugan ayakkabıdan çıkan sesin olduğu yöne çeviriyor başını.
*Üzerinde adım yazılı zarfı aldım.

3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan yer tamlayıcılarının (dolaylı tümleç) altını çiziniz.
* Cümleyi oluşturan kelimelerin söylenişi sırasında hecelerin birbirine oranla gösterdiği ahenk ayrılığına da tonlama diyoruz.
*Biz hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık!
*Giderek sertleşen aleyhtarlık düşmanlığa dönüştü.
*Hiçbir edip, şiirinde dile getirdiği bir kanaati, hikâye, roman veya tiyatrosunda reddetmez.
*Merakın insan melekeleri arasında en hareketli, en diri, en ele avuca sığmaz meleke oluşu kuşkusuz insanın hem bedenen hem de zihnen “kısıtlı”, “dar” bir alana hapsedilmişliğinden kaynaklanır.
*Merak kapısını açmayana bilgi verilmez.
*Merakta ölçüyü kaçırmak, merak ile bünye arasındaki simetriyi bozmak insana zarar verir.

4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf tamlayıcılarının altını çiziniz.
*Neden yüzünün böyle solgunlaştığını öğrenmek için sorular sorar.
*Hemen hemen bütün ömrünü geçirdiği İstanbul ve onun kültür hayatıyla ilgili anıları da zevkle okunmaktadır.
*Bir harala gürele ortasında yaşıyorum, günlerim bambaşka mesailerle geçiyor.
*Sabahtan akşama, bîtap düşüp zıbarıncaya kadar eski hatıraları düşünürsünüz.
*Daha önce bu aleti hiç görmemiştim.
*Benim hayatım böyle geçti evladım.
*Yıllardır yaşadığım, çocukluğumun geçtiği şehirden ayrılalı mutlu bir günüm geçmedi.
*O gün bugündür bir daha arabaya binmedi.
*Siz nasıl üstesinden geldiniz bu kadar zorluğun?

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap