Testler

Cümlenin Ögeleri Test 11

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, bir söz öbeğinden oluşmaktadır?
A) Beklediği arkadaşı yarın akşam gelecek.
B) Bir haftadır ehliyet sınavına hazırlanıyor.
C) Bizi sevindiren, kardeşimin aldığı ödüllerdir.
D) Dün seni geç saatlere kadar bekledim.
E) Makineyi beş gün içinde bozmuşsunuz.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Fabrikada, üretimin artırılması için yeni yöntemler deneniyor.
B) Buranın kış sporlarına uygun olduğu söyleniyor.
C) Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen yollar yakında asfaltlanacak.
D) Sevdiğiniz kişilere hediyeler alarak onların mutlu edebilirsiniz.
E) Yoldan geçen tırların gürültüsü hepimizi bütün gece rahatsız etti.

3. Aşağıdaki sorulardan hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A) Sen not deftelerini dün iş yerinde mi unuttun?
B) Sen mi dün not defterlerini iş yerinde unuttun?
C) Sen not defterlerini iş yerinde mi unuttun?
D) Sen dün iş yerinde not defterlerini mi unuttun?
E) Sen dün iş yerinde not defterlerini unuttun mu?

4.I. Bir yazarın evinin sözcük uğultularıyla dolu olduğuna inanırım.
II. Bir tek doğru olduğuna inanmış birinin, bir düşünce körlüğü içinde olduğu yadsınamaz.
III. Deneme yazarı, olayları kendi bakış açısıyla sunar.
IV. Türkçe öğretmenlerinin dil konusunda öğrencileri yönlendirmesi gerekir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri, ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.

5. Genç bir şair olan Sezai, sohbet ederken …
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşur?
A) bize son şiirini nasıl yazdığını anlattı.
B) şiirlerinde yararlandığı imgelerden bahsetti.
C) en beğendiği şairlerin adlarını saydı.
D) lise yıllarında yazdığı şiirlerden parçalar okudu.
E) yeni bir şiir kitabı daha yayımlayacağını açıkladı.

6. Sönmüş bir volkan olan Erciyes’in yüksek kısımları senenin her mevsiminde karlarla örtülüdür.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Yüklem
C) Nesne
D) Edat tümleci
E) Zarf tümleci

7. Romancı, kendi içinde kımıldayıp duran duyguları, toplum içinde yaşayan gerçek bir kişi olarak önündeki kâğıtlara dökerken asla bağımsız değildir.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-nesne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem
B) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem
C) Özne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem
D) Nesne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem
E) Özne-nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin öge sıralanışında değişiklik olur?
A) Eserlerinde, geçmişi ve geleceği birlikte değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
B) Bana, doğru adresi verdiğinden emin misin?
C) Onu, yeni çıkan kitaplarımı okuması için teşvik ettim.
D) Lise yıllarında o, yazılarının bir dergide yayımlanmasını isterdi.
E) Yazar, okurdan dile gereken önemi vermesini bekler.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Edebiyatta başarıyı yakalamak / başka bir yazara ilham kaynağı olmakla / sağlanır.
B) Başarısızlığı göze alamayanlar / edebiyatın kapısını / hiç / çalmasınlar.
C) Bütün sanatçılar / okur kitlesini / büyük bir gayretin sonunda / oluşturur.
D) Bu sanatçının başarılı olacağını / biz / kesinlikle / biliyorduk.
E) Sanatı için / özveride bulunan, hayatını sanatıyla kazanan yazarlardan biriydi / o.

10. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?
A) Sen nerelisin?
-Bursalı.
B) Tüm bu yalanları size kim söyledi?
-Ayça.
C) Benim arabamın anahtarı kimde kalmış?
-Bende.
D) Burada ne yapıyorsun?
-Düşünüyorum.
E) Hangi araba ağaca çarpmış?
-Bu araba.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerek .. gerek…” bağlacı nesneleri bağlamıştır?
A) Bu sezon gerek güreşte gerek futbolda büyük başarılar kazandık.
B) O, gerek şarkı söylemesiyle gerek şiir okumasıyla dikkatleri çekiyordu.
C) Bu konuda gerek müdürü gerek müdür yardımcısını arayabilirsiniz.
D) Şehirde gerek gürültüden gerek hava kirliliğinden çok bunalmıştık.
E) Çocuk, gerek okulundan gerek ailesinden öğrenir hayatı.

12.Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir?
A) Akif, hangi şehre gidecek?
B) Yusuf Mert o çantayı nereden almış?
C) Dün çarşıda kimi gördün?
D) Bu tabloyu hangi ressam yapmış?
E) Dünkü konsere kiminle gittin?

13. Turizm alt yapısı yeterli olmadığından tabiatseverler Karadeniz’in zengin potansiyelini çok az kullanabiliyorlar.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim?
B) Neyi
C) Neden?
D) Ne kadar?
E) Ne zaman

14. Bir yazar için sözcükler her şeydir. (I) Sözcükleri çok seveceksin. (II) Sana bir türlü yetmeyecek onlar. (III) Adım adım iz süreceksin peşlerinde. (IV) Yitip gitmemeleri için. (V) Onları yitirdiğinde kendinden de ne çok şey yitirdiğini göreceksin.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin bir ögesi durumundadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. I. Sanatı önemsemeyen bir toplumun farklı ve zengin bir düşünce kaynağına sahip olması imkânsızdır.
II. Her insanın, yakaladığı başarının devamını istemesi doğal bir durumdur.
III. Tekrar tekrar verilen öğütler, yanlışı doğru olarak kabullenmiş bir kişiyi kızdırır.
IV. Yazarlığa başladığı yıllarda ortaya koyduğu düşünceleri artık o da kabul etmiyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri, ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.

16. Mutfaklardan kovulan bakır; ev, iş yeri, lokanta ve otellerin salonları ile duvarlarında süs eşyası olarak boy gösteriyor.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne – yüklem
B) Özne – nesne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç –yüklem
D) Özne – zarf tümleci –nesne –yüklem
E) Özne-dolaylı tümleç –zarf tümleci –yüklem

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.A, 6.C, 7.C, 8.D, 9.E, 10.C, 11.C, 12.D, 13.E, 14.D, 15.A, 16.E

cumlenin ogeleri test 11 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap