Testler

Fiilimsiler Test 18 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç tür fiilimsiye yer verilmiştir?
A) Denize bakan kapı açılıp kapandıkça, elimdeki o uzun dikdörtgen kara benekli düz kağıt, kıvrılıp kıvrılıp hışırtıyla düzeliyor.

B) Okudukça ben, başlar eğik beni dinleyen sakallı bıyıklı balıkçılar, gözleri kulakları elleriyle saygılar sunuyorlar bana.
C) O birkaç kitabımı, benden başka kimsenin olmayan o birkaç kitabı, raftaki boş yerlere dizerken, akşamı karşılamak için yaktığımız küçük karınlı ince lambanın yanındaki boş yerlere bir bir dizerken o ne sevinç ne sevinçti.
D) Kitaplarla ilgili serüvenlerimden birkaçına değinmeden edemeyeceğim; başka türlüsü elimden gelmediği için kuşkusuz.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eklerinden birini aldığı hâlde zamanla kalıplaşarak isimleşmiş bir sözcük vardır?
A) Kitaplarla yaşama yanın, kitapları yaşamayanın, kitaplara ilişkin diyecek nesi olur zaten.
B) Deniz kıyısında doğup büyüdüğüme göre, sözcüklerin özlemi bu, başka ne olabilir?
C) Karşımda oturan temiz giyimli tıknaz yaşlıca adam, şaşılacak şey, burayı çok güzel buluyor.
D) Kuşkusuz, okurların en sevdiği anılar kitaplara ilişkin anılar; açıkça dile getirmeseler de bu böyle.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan söz öbeği fiilimsidir?
A) Öbek öbek çöküp laflıyoruz, ilkin çadır önlerinde, sonra çadır içlerinde, bazen kalk borusuna dek.
B) Birbirimizi bulmuşuz bir kez, kolay kolay bırakır mıyız?
C) Halamın kucağına yaslanmış, hecelerini sevinçle bastıra bastıra sözcükleri bağırdığım ilk okuma günlerini hatırlıyorum.
D) Olacak şey değil, sık sık yanlış bağlıyorum kayışımı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Küçük sayılmayacak bir yeraltı odasında dört kişiyiz.
B) Geç fark ettim taşın sert olduğunu; su insanı boğar, ateş yakarmış.
C) Bu uzun yolculukta arkada takılıp kalanlar da olacak.
D) Tavuğun kızarmışını, etin iyi pişmişini ve hurmanın olgunlaşmışını severim.

5.
I. Merleau Ponty, daha adını sanını bizde kimselerin işitmediği bir ustam.

II. Kocamustafapaşa-Eminönü otobüsünün en arka koltuğundan dikiliveriyor başım.
III. Üşümem geçti, gençlik işte, yorgunluğumu unuttum gitti.
IV. Buralarda yeni sayılsam da havadaki kar öncesi kokusunu açık seçik duyuyorum.
V. Darca sokaklardan üşüye üşüye geçtikten sonra iki katlı bir yapıya giriyoruz.
VI. Birkaç günlüğüne bile uğrasam, evim gibi bir yer Bibliotheque Nationale.
VII. Bugünden yarına kaldığım sayfalar açık, masada beni bekliyor kitaplarım.
VIII. Görevlilerle de aram iyi, yandaki kahvede rastlaşınca birbirimize bir şeyler ısmarlıyoruz.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır?
A) I-III-IV

B) II-IV-VI
C) III-IV-V
D) IV-V-VII

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmamıştır?
A) Görevlinin sorucu gözleriyle karşılaşınca, nedense çekingen çekingen rica ettim.
B) Tam istekle, “Evet!” der demez gevşedi ve  gülmeye başladı.
C) Geçici bir süre için bırakıp daha sonra nice kez yapacağım şeyi ilk kez yapıyor, hava değişimi için, Manisa’ya seğirtiyordum o gün.
D) Ay çöreğimle sütlü kahvemi içerken tek tük atıştıran kar taneciklerini seyre daldım.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-maz /-mez” eklerinden birini alan sözcük fiilimsi değildir?
A) Kaçınılmaz bir sonla karşı karşıya olduğunun farkında mısın?
B) Fabrikamız artık leke tutmaz kumaş üretimine başladı.
C) Ne dersen de, kırılmaz benim abimin kalbi.
D) Akıl almaz hünerlerim var benim, var mı beni içinizde tanıyan?

 CÜMLE İSİM FİİLSIFAT FİİLZARF FİİL
1Ne dediğimi öyle iyi anlamıştı ki, hatta benim kendime kapılı iç nedenlerimi bile.   
2İmza biriktirmek gibi bir çabam olmadı hiç.   
3Sokak lambalarının birinden öbürüne koşarcasına gidiyorum.   
4Yağmur çiseliyorsa da şemsiye açacak zamanım yok.   
5Baktığım ilk resim canıma can kattı doğrusu.   
6Kitaplı tatlar olmasa çekilecek dert mi bunca taşıma.   
7Durmadan yağıyordu yağmur bu sebeple gelemedik.   
8Söyleşiler katmerleştikçe bağlanıyorduk birbirimize.   
9Fransızca’yı bırakıp İngilizce’ye dönüyorduk nedense.   
10Okuma koşulları da önemli bir katman okumanın değer yargısını oluşturmada.   

8.Yukarıdaki tabloda verilen cümlelerde bulunan fiilimsilerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) 

1Sıfat fiil
2İsim fiil
3Zarf fiil
4Sıfat fiil
5Sıfat fiil
6Sıfat fiil
7Zarf fiil
8Zarf fiil
9Zarf fiil
10İsim fiil

 B)

1Sıfat fiil
2Zarf fiil
3İsim fiil
4Zarf fiil
5Sıfat fiil
6Sıfat fiil
7İsim fiil
8Zarf fiil
9Zarf fiil
10İsim fiil

C)

1İsim fiil
2Sıfat fiil
3Zarf fiil
4Zarf fiil
5Sıfat fiil
6Sıfat fiil
7Zarf fiil
8İsim fiil
9Zarf fiil
10Zarf fiil

D)

1Sıfat fiil
2İsim fiil
3Zarf fiil
4Sıfat fiil
5Zarf fiil
6Sıfat fiil
7Sıfat fiil
8Zarf fiil
9Zarf fiil
10İsim fiil

 

9. Ertesi gün, söylenenleri kaçırmayayım kaygısıyla, oda açılır açılmaz, en ön sıralardan birine oturdum.
II. Rektörün birkaç tanıtma sözünden sonra, orta boylu, kırçıl bıyıklı, dinç görünmek isteyen yaşlıca bir adam kürsüye çıktı.
III. Çok geçmeden yanımda yine siyahlar giyimli, yaşlıca görünümlü, eli yüzü düzgün, uzunca boylu bir kadın belirdi.
IV. Sizi, döne dolaşa, yavaş yavaş okumam gerektiği kanısındayım.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır?
A) I            B) II          C) III          D) IV

 

CEVAPLAR: 1.C / 2.D / 3.C / 4.A / 5.B / 6.C / 7.C / 8.A / 9.B

fiilimsiler test 18 – 8.sinif turkce İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap