Testler

Cümlenin Ögeleri Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

Cümlenin Ögeleri Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yer tamlayıcısı isim tamlamasıdır?
A)Arkadaşlar birbirinize düşmeyin.
B)Sahnenin ortasına aniden çıktı.
C)Kirli çoraplarınızı şu köşeye koyun.
D)Böbrek taşlarını nerede saklıyorsun?

2. “Sayfalar ilerledikçe göldeki gemilerin sayısı artıyordu.” cümlesindeki ögeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)özne, zarf tümleci, yüklem
B)zarf tümleci, nesne, yüklem
C)zarf tümleci, özne, yüklem
D)yer tamlayıcısı, nesne, yüklem

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?
A)İstanbul’dan ne zaman geldiniz?

B)Sana pastanın ne kadarını vereyim?
C)Sen esas onu bana soracaksın.
D)Bu evin bahçesine bunu nasıl gömmüşler?

4. “Bu fırtınaya dayanamayan kağıt gemiler birer ikişer batıyordu gölün serin sularında.” cümlesinde, yükleme sorulan “ne” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)bu fırtınaya dayanamayan kağıt gemiler
B)birer ikişer
C)gölün serin sularında
D)kağıt gemiler

5. “Niye bana yalan söylediniz siz?” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Zarf tümleci
B)Yer tamlayıcısı
C)Belirtili nesne
D)Özne

6. Aşağıdakilerden hangisinin öge dizilişi sırasıyla özne, zarf tümleci ve nesne şeklindedir?
A)Dün akşam televizyonda ne izlediniz?
B)Babamın işi geçen sene daha iyiydi.
C)Ahmet’in arabası bu ay ne taşıyacak?
D)Annem limon kolonyasını çok sever.

7.Don Kişot adlı romanında Cervantes, kötülüklerle mücadeleyi bırakan, dahası haksızlıklara göz yuman akıllı insanların (!) görevini Don Kişot adlı hayalperest bir deliye yükleyerek ayna tutmuştur modern zamanlara.
Yukarıdaki cümleden alınan aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi dolaylı tümleçtir?
A)kötülüklerle mücadeleyi
B)modern zamanlara
C)göz yuman
D)haksızlıklara göz yuman

8. Kahkahayla gözyaşının birbirine karıştığı bu harman yerinde kelimeler buğday sapları gibi uçuşuyordu.
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)özne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, yüklem
B)zarf tümleci, yer tamlayıcısı, özne, yüklem
C)yer tamlayıcısı, özne, zarf tümleci, yüklem
D)belirtisiz nesne, özne, yer tamlayıcısı, yüklem

9. “Hayal rüzgarlarının taşıdığı tohumlar kalplere düşer düşmez çimleniyordu.” cümlesinin zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
A)kalplere düşer düşmez
B)hayal rüzgarları
C)tohumlar
D)kalplere

10. “Alışkanlık bütün duyguları bitiren bir canavardır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)alışkanlık
B)bitiren bir canavardır
C)duyguları bitiren bir canavardır
D)bütün duyguları bitiren bir canavardır

11. Neyi, ne zaman, niçin sorularının cevabı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A)Gençlikte sevdiğim zaman yaşamak ne güzeldi.
B)Shakespeare’e giden yok kahramanlarından geçiyor.
C)Ayhan elini sabahleyin dikkat etmediğinden yakmış.
D)Çocukluğumda ben de bu oyunu çok oynadım.

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yüklemdir?
A)Çelişkiler içinde kıvranan dünyaya gerçeği sezdirmeye çalışmış.
B)İşte paran! Bu, insan ruhları için daha keskin bir zehirdir.
C)O, ceylanları kaçak avlayan köylü bir gençti.
D)Avon nehrinin kıyısında kitap okuyup düşündüm.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki soruya verilecek cevap öznedir?
A)Arkadaşların sana ne hediye ettiler?
B)Haydi bil bakalım elimde ne var?
C)Bir kimseyi kötülemeden dudaklarını kıpırdatamıyor musun?
D)İlimlerden hangisinde daha iyisin?

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır?
A)Senin yine neyin var?
B)Elmalardan ikişer tane alın.
C)Niçin düşman bu insanlar bana.
D)Eskiden de gelirdik bu parka.

15. Vurgulanan öge bakımından farklı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)On dokuz yaşında kan tükürecek kadar hastalanır.
B)Niğbolu Savaşı nerede yapılmıştır?
C)Geçen yaz tarlada çalışırken hastalanmıştım.
D)Arkadaşları aramıyor diye çok üzülüyordu.

16. “Dağ fare doğurdu.” cümlesinin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)özne, nesne, yüklem
B)nesne, özne, yüklem
C)zarf tümleci, özne, yüklem
D)yer tamlayıcısı, nesne, yüklem

17. Aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmamıştır?
A)Yalnızlık beni yirmi iki yaşımda kuşatmıştı.
B)Şimdi sizi daha iyi anlıyorum Mehmet Bey.
C)Gece yarıları mezarlıklar gibi insan ürperti veren yerlerde dolaşır.
D)Ruhuna akseden her şeye tutkuyla bağlanır.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A)Balkonun kenarına / tutunan güzel elden / bir mendil / düştü / yere.
B)Şövalye / bir an bile tereddüt etmeden / kararlı adımlarla / meydana / indi, / canavarların içine dalıp / çekti / mendili.
C)Saadetler vadeden sevgi dolu bir gözle / karşılıyordu / onu, / hayran hayran süzerek.
D)Büyük haydudu sağ olarak getirene / bin altın / vaat edilmiş.

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-B, 2-C, 3-B, 4-A, 5-C, 6-C, 7-B, 8-C, 9-A, 10-D, 11-C, 12-C, 13-B, 14-A, 15-B, 16-A, 17-C, 18-A

Cümlenin Ögeleri Test 2 (8.Sınıf Türkçe)’yi indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Cümlenin-Ögeleri-Test-2-8.Sınıf-Türkçe

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap