Testler

Yazım Kuralları Test 12

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Ebeveyinlerin bu zor zamanda gençleri desteklemeye yönelik atacağı ilk adım, gençlerin deneyimleri ile empati kurmaktır.
B)Belki de en önemlisi, oyun oynamak ebeveynlere çocuklarıyla yakınlaşma ve yakınlık koptuğunda yeniden bağ kurma imkânı sunar.
C)Edebiyat ve sanat konularında “makale” dediğimiz boyda bosta bir yazı, oldukça temel sayılabilecek bir biçimdir.
D)Dilin böyle bir sorun haline gelmesinin başlıca nedeni, Anadolu içlerine yerleşen atalarımızın çevrelerindeki dillere ve etkilere kendilerini bir hayli açmış olmalarıdır.
E)Türklerin Ortadoğu’da İslam uygarlığıyla karşılaşmaları sonucu Türk dilinin de Arap ve Fars etkisine girmesi kaçınılmazdı.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Değişiklik gereğini duyan yazar, edebiyatçı ve düşünürler belki vardı ama onlar da ancak devletin inisiyatifiyle ortaya çıktılar.
B)Dolayısıyla resmî dil sadeleştirilmekte, bu da doğal olarak genel düzyazı diline yansımaktadır.
C)Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran, yazar, şair, öğretmen ve eleştirmen Muallim Naci, vefatının 127’inci yılında yad ediliyor.
D)Tanzimat’ta edebiyatçılar da devlet gibi, “kamuoyu” ile karşı karşıya geliyorlardı.
E)Hele tiyatro ve roman gibi, sayısı görece
çok alıcılara hitap etmesi gereken türlerde, konuşma dilinin söyleyişini egemen kılmaya çalıştılar.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bu akımın başlıca temsilcilerinin kimsenin bilmediği sözlüklere bakarak ölü kelimeler bulmaları, bunları estetik bir zenginlik olarak şiirlerine katmaları onaylanacak bir şey değildir.
B)Farkedenler için, evet, asıl farketmeye değen şeyleri farkedecek zekâlar için ziyadesiyle berbattı hayat.
C)Gelgelelim, bu edebiyat ve şiir akımının, herhangi bir dışsal zorlamaya aldırmadan dili istediği
gibi kullanmasına rağmen, ortaya parlak bir estetik nesne çıkaramamış olması da ilginçtir.
D)Balkan Savaşı, Türklük kökenine bağlı bir milliyetçiliğin Osmanlı ufku içinde daha gerçekçi ve daha sağlam temele dayanan bir ideal gibi görünmesini kolaylaştırmıştı.
E)Her an, hayata yeni bir bakışın etkisiyle geçmişi yeniden araştırıp orada bu yeni bakışa uyan bir şeyi keşfedebiliriz.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Ben kitabı bir zamanın piyasa romanlarından biri sanarak okumuştum; oysa karşıma yazarlık yeteneği söz gelişi Halide Edip’ten aşağıda olmayan biri çıkmıştı.
B)Bir kuşağın adam yerine koymadığı veya hiç tanımadığı birini başka kuşaklar baş tacı edebilir.
C)Yetmişlerde Huzur yeniden yayımlanınca üzerine bir tartışma başladı ve birdenbire Tanpınar tanındı.
D)Her metin, sözlü ya da yazılı -v e silik ya
da belirgin- başka metinlerle birlikte çok-boyutlu bir anlamlama matrisinin içinde yer alır; çeşitli eksenler üzerinde başka metinlerden ayrışır.
E)Bu farklılığın kendi başına bir anlamı veya duruşu yoktur; o ancak, toplumca –orjinal, ilginç ve karmaşık olarak- kabul görürse değer kazanır, özgünlüğü’ onaylanır ve itibar ve somut başarı getirir.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)İnsanların neden iç gözlem ihtiyacına çok az vurgu yaptıklarını ve kendilerini, toplumun yüzeyselliklerine çok fazla kapıldıkları için değil, toplumsal başarı zorunluluklarını yerine getiremedikleri için suçladıklarını görebiliyoruz.
B)Mükemmeliyetçi insanlar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar her zaman daha iyisini yapmak ister, ancak hiçbir zaman performanslarından memnun olmazlar.
C)1911’de Selanik’te bu dergi yayma başlarken İstanbul’da da Türk Yurdu Cemiyeti kurulmuş ve aynı adla dergisini çıkarmıştır.
D)Piyasalar ve dijital teknolojiler, olasılıklar alt yapısını büyük ölçüde genişletmiştir.
E)Cumhuriyet, İttihad ve Terakki’nin dağdağalı ve serüvenci gidişine oranla çok daha istikrarlı, kurumlaşan bir yapı yarattı.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)İşin başında, daha Tanzimat döneminde, Doğu’nun ve Batı’nın adını andığımızda ilk akla gelecek kişi Ahmed Midhat Efendi’dir, çünkü bu konuda başka hiçbir çağdaşıyla kıyaslanamayacak kadar fazla kafa ve bilek çalıştırmıştır.
B)Tarihin hazır ve tanımlanmış şekilde sunduğu, kimliğinden kuşku duyulmayan bir nesne yerine kendisini tanımlayan söylem tarafından kurulan bir nesne bulabildiğimiz durumlarda işimiz çok daha kolaydır.
C)Tanzimat döneminde “eski şiir” ile “yeni şiir” arasında kurduğu köprüyle bir çok taraftar toplayan Muallim Naci, döneminin yeni şiir taraftarı şairleri tarafından bu sebeple eleştirildi.
D)Kitap hemencecik basmakalıp ifadelere dönüşen birkaç formüle indirgendi,  bağlamlarından koparılan bu formüller yazarlarının düşüncesine ihanet eder oldular.
E)Tarih bizim sandığımızdan daha hassas ve tahminlere açıktır her zaman, çünkü seçtiğimiz bir bakış açısı belli görüngüleri anlamlı bulup başka görüngüleri anlamlı olmadıkları için bir kenara atmamıza neden olur; bu hassaslık şimdiki zamana yaklaştıkça daha da artar çünkü “zamanın yargısı” bizim işimizi kolaylaştırmaz olur artık.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bir söylem kendi anlamını ancak belirli bir bağlam içinde kazanır ve bu bağlamın daha iyi bilinmesi tartışılmaz olarak söylemin anlaşılmasına katkıda bulunur.
B)Öyle ya içgüdü, ilgili bilim adamlarına göre, insandan çok hayvan türlerinde var saydığımız bir özellik.
C)Başkası olmak adına kendi olmaktan vazgeçmeye çalışmak beyhude ve aptalcadır; böyle bir şey başarılsa bile ortaya çıkan sonuç ilgi çekici olmayacaktır.
D)Edebî olsun olmasın, yapıttan bir an bile ayrılmadan, onu kendinden başka hiçbir yere yansıtmadan yapıtı
kendi için ve kendinde yorumlamak bir yerde imkânsızdır.
E)Edebiyat üzerine söylem edebiyatla aynı yerden çıkmıştır ve söz konusu olan şey herhangi bir düzen icat etmek değil önümüzde duran çeşitli ihtimallerden birini, mümkün olan en tarafsız şekilde seçmektir.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Birdenbire kendinizi göz yaşlarına boğulurken veya nefes almak için mücadele ederken buluyorsunuz.
B)Kadın, herhangi bir şeyin işine yarayıp yaramadığından çok, hoşuna gidip gitmemesine, güzel olup olmamasına bakar.
C)Beynimizin sağ taran estetik ve duygusal kaygılarla ilgilenirken,
sol tarafı mantık, muhakeme, hesaplama gibi rasyonel alanlarla ilgilenir.
D)Mizacımıza rağmen yaptığımız bir değişiklik, psikolojik doğamıza aykırı olduğundan bir müddet sonra reddedilir.
E)Bu son derece hayati ayrımı, bu derece basit ve kolay anlaşılır bir örnekle zihnimize sokabilmesi, olağanüstü bir iletişim başarısıdır.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Kişinin soğuk kanlı düşünme yetisini geliştirir.
B) Eğer o kız şu kapıdan içeri girecek olursa bilesin ki sana hakkımı helal etmem.
C) Sen bu kafayla istediklerine çok zor kavuşursun.
D) Bu gece misafiriniz varmış, yanıma bir uğrayıver de yaptığım pastalardan vereyim sana.
E) Sahnelerin yıldızı Sevim Soylu bir gece ansızın kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırdıklarında vefat etmiş.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?
B) Ben yıllardır bu âlemde at koşturuyorum, bunların ciğerini bilirim.
C) Ekrem daha önceden durumu annesine yazmış, bu hayırlı iş için ön ayak olmalarını istemiş.
D) Bu şehirde oturan sakinler yıllar içerisinde şehri kırka yakın isim veya sıfatla anmışlardır.
E) Son yıllarda polisiye türünde yazdığı kitaplarla bir hayli ün yapan Ahmet Ümit’in ayrıca şiir ve hikâyelerinin de bulunduğunu biliyoruz.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Mektupların tarihi her ne kadar 1926 yılının İstanbul’unu gösterse de, yazar hep geriye dönük bakışlar ve tarihî kişilere ilişkin açıklamalarla okuyucunun o dönemlere genişçe bir pencereden bakmasını sağlamıştır.
B)Tekrarlayan oyunlar ise çocukların deneyimlerini git gide daha kolay aktarabilmesi açısından önemlidir.
C)Cumhuriyetin ilk yıllarındaki arayışları da gündeme getiren yazar, amatörce yaptığı yazarlık işini de farklı biçimlerde göstermiş, bu yoldaki yeteneğinin yabana atılamayacak bir değeri olduğunu da mektuplarında yer yer belirtmiştir
D)O zamanlar aksini düşünsem de şimdi anlıyorum ki, kader karşısında hep acze düşermiş insan.
E)Ara sokaklara girince o cakalı cakalı dolaşan, gözü dönmüşlerden oluşan kalabalıklar azalmaya başladı.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Deli doluydu, aklına geleni pat diye söylüyordu, önce yadırgadım bu kaba saba adamı; tanıyıp da, içinde bir kötülük olmadığını anlayınca sevmeye başladım.
B) Çökmüş omuzlarım dikleşti, dizlerime beklenmedik bir kuvvet geldi, uzun sürmüş bir uyuşukluktan kurtulmuş gibi anında dinçleşti zihnim.
C) Oysa ki bir insan her şeyi elde etmeye, her yerde olacak kadar bölünmeye çalıştığında verimi düştüğü gibi kendiliğini de kaybetme gerçeğine hiç olmadığı kadar yaklaşmaktadır.
D) Tecrübeli bir boksör gibi dur durak bilmeden ardı ardına birbirinden ağır yumruklar yapıştırıyordu zaten örselenmiş ruhuma.
E) Kalbimiz, onun bu fedakârane, cesur sözlerine inansa bile, aklımız olayların hiç de öyle kolayca lehimize döneceğine ikna olmuyordu.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bunları kendimi savunmak için söylemiyorum, sadece insanın fıtratında olan zayıflığı hatırlatmak
istiyorum.
B)O dönemde geniş bir okuyucu kitlesine seslenmesi, yeni yetişen pek çok genci yanında tutabilmesi ve bir otorite olarak kendini kabul ettirmesi hiç te küçümsenecek bir durum değildir.
C)Harp de, kıtlık da yoksullar için felaket demekti, parası olan her devir gemisini yürütüyordu.
D)Gerçi artık yaşı altmışa dayanmış, gözünün feri sönmeye başlamıştı, fakat o acımasız yüreği
hâlâ çarpmaya devam ediyordu.
E) Hangi ipe tutunsam elimde kalıyordu; hangi sokağa girsem kör bir duvar çıkıyordu karşıma; sanki melun bir el tek tek kapatıyordu bütün kapıları yüzüme.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ama paşa hem malına hem mıhına vuruyor, işler kötüye giderse sorumluluğun üzerine yıkılmasından korkuyor.
B) Bu patlayan tabancalar, çok değil hepi topu altı yıl ateşlenecek topların, atılacak bombaların ilk habercileriydi.
C)“O kadar haklıydın ki ne diyeceğimi bilemedim, içine düştüğüm bu zavallı vaziyetten kurtulmak
için yalandan bir öfkeye sarıldım.
D)Böyle tutkulu konuşmasına rağmen sesindeki inançsızlık onu ele veriyordu, evet, söylediklerine asla kendisi de inanmıyordu.
E) Farkında olmak; ızdırab çekmek demek, hayata alışmamak, bir türlü rahat olamamak demek.

15. (I) Osmanlı dönemi mezar taşları, medeniyetimizin müstesna kültür âbideleri arasında yer alır. (II) En nihayet “mezar taşı” deyip geçilemez; zira bu taşlar geleneğimizin bütün zenginliklerini bünyelerinde temsil ederler. (III) Bu taşlar -kelimenin tam anlamıyla- konuşurlar; hem de remizlerle konuşurlar; bir dilleri, bir gramerleri vardır. (IV) Çok zengin bir semboller kataloğundan farksızdırlar. (V) Üstelik herbiri bir sanat şaheseridir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin  hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)I.   B)II.  C) III.         D) IV.     E)V.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bundan şikayet de etmiyorduk, aksine yeni istibdatçılara karşı dövüşebildiğimiz için kendimizi mutlu sayıyorduk.
B) Utandım, bu acemilikten kurtulmak için kırk fırın ekmek yemem lazımdı anlaşılan.
C) Beni bekleyen tehlikeyi, başıma gelecek kötülükleri unutturmamıştı, hayır, ama artık fazla bir kıymeti harbiyesi kalmamıştı.
D) Fransızcayı öğrenmesi, Batı edebiyatından yaptığı çeviriler, eski edebiyatın biçim ve içerik özelliklerinin yanısıra Batıdan gelen yeni nazım şekillerini kullanması onun Batı kültürüne karşı olmadığının göstergesi olarak değerlendirildi.
E) Yılışık bir gülümsemeyle vaziyeti kurtarmaya çalıştım, bazı lakırdılar geveledim ama
hiç ikna edici değildi, dahası korkakçaydı.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.B, 4.E, 5.D, 6.C, 7.B, 8.A, 9.A , 10.C,11.B,12.C,13.B,14.E, 15.E, 16.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap