Testler

Cümlenin Ögeleri Test 6-8.Sınıf Türkçe

Özne, nesne ve yüklemle ilgili 20 soruluk testtir.

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu nesne değildir?
A) Bir hafta sonra bitecek olan lokanta karnesini yenileyecek kadar param kalmamıştı.
B) Dedesinden miras kalan paranın tamamını kaybetti kumarda.
C)  Arkadaşlardan habersiz olarak, tezgâhtarlık için müracaat ettiğim mağazalardan ret cevabı aldım.
D) Birkaç tanıdık tarafından ara sıra davet edildiğim sofralarda dahi vaziyetimin ümitsizliğini unutamıyordum.

2.“Başımı çevirip baktığım zaman camın arkasındaki çehreyi tanıdığımı zannettim.”
Yukarıdaki cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) başımı

B) baktığım zaman
C) tanıdığımı zannettim
D) camın arkasındaki çehreyi tanıdığımı

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?
A) Nitekim araba beş on adım gittikten sonra durdu, kapısı açıldı.

B) Yoksa seni davet etmeye cesaret edemezdim.
C) Sık sık görüştüğüm Hamdi’yi, bankadan ayrıldığımdan beri görmemiştim.
D) “Bu akşam konuşup bir çare buluruz, aldırma!” dedi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?
A) Kalkıp kimseye haber vermeden gitmeyi ve bu sıkıntılı vaziyetten kurtulmayı düşündüm.

B) Bir eliyle ıslak saçlarını tarıyor, ötekiyle açık yakalı beyaz Frenk gömleğinin düğmelerini ilikliyordu.
C) Bu sırada beyaz önlüklü, başörtülü, yaşlı bir köylü kadın, yamalı siyah çoraplarıyla, hiç ses çıkarmadan kahve getirdi.
D) Ne yapacağımı bilmediğim için onlardan birini aldım, daha açmadan Hamdi kapıda göründü.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Kendisine cevap verilebileceğini, münakaşa edilebileceğini asla aklına getirmiyordu.
B) Bu cesareti hayattaki muvaffakiyetinden aldığını tavırlarıyla göstermekten de hiç çekinmiyordu.
C) Bu halimle kendisine cesaret vermeyi istiyordum.
D) Hayat ve zaruretler insana birçok şeyler öğretir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bir söz öbeğinden oluşmamıştır?
A) Beni yemeğe çağırdığını unutmuştum.

B) Bakalım, bir şey düşünürüz, bir şey yaparız!
C) Yüzümde dünkü ahmakça tebessümün bulunduğunu hissettim ve kendime daha çok kızdım.
D) Bana başıyla iskemleyi gösterdi ve işine bakmaya devam etti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir?
A) İkimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor ve tabii buluyorduk.

B) Yüzüme o cesur ve manalı gözlerini dikerek bir şeyler söyledi.
C) Kendi bankamızda işlerimizi takip edeceksin.
D) İstediğin kadar şiir yaz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerine ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Onun hiç de fena bir insan olmadığını, makamının gereklerini yaptığını ve bunun lüzumlu olabileceğini / düşündüm.

B) Beni o loş koridorda tutan ve oradan geçecek olan diğer hademeyi /beklemeye sevk eden / bunlardı.
C) Masasının başına eğilmiş gördüğüm bu adamın başkası olamayacağını / hissettim.
D) Masanın üzerindeki soluk mürekkep lekelerini, çizgileri / seyrettim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne yoktur?
A) Onun bu arzuyu hiç hissetmediğini ve başını tekrar önündeki işe eğerek ben odada yokmuşum gibi meşgul olduğunu gördüm.

B) Günlerce aynı odada karşı karşıya oturduğumuz halde hemen hemen hiçbir şey konuşmadık.
C) Ufak bir nezlede hemen evine kapanıyor, dışarı çıktığı zaman kat kat yün fanilalar giyiyor, dairede bulunduğu zamanlar asla pencere açtırmıyor.
D) Akşamüzerleri boynuna, kulaklarına atkılar doluyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge dizilişi sırasıyla özne, nesne, yüklem şeklinde değildir?
A) Bilgisine dayanarak maaşının artırılmasını istemeyişi, başka ve bol ücretli işler aramayışı da, hakkındaki bu kanaati kuvvetlendiriyordu.
B) Ben size bu işin hepsinden acele olduğunu söylemedim mi?
C) Sırada oturan çocuk, karaladığı kâğıdı seyretti.
D) İhtiyar adam, başkalarının aynı benzeyişi bulacaklarını zannetmedi.

11. “Ali Bey, orada ne var?” cümlesindeki altı çizili sözcükle özdeş öge aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisidir?
A) Onun sarsılmaz sükûnetini, insanlar ile münasebetlerindeki garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum.
B) Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür?

C) Elimdekini masaya bırakmak
D) Onun şaşıracağını, sırrını ele vereceğimden korkacağını sanmıştım.

12. “Bak, seni şu mızmız, hastalıklı haline rağmen atmıyoruz!” demek isteyen bir şey vardı.
Yukarıdaki cümleyle öge dizilişi bakımından aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bunu yapan kimsenin uzun seneler resimle uğraşmış olması lazımdı.

B) Burada sadece baktığını sahiden gören bir göz değil, gördüğünü bütün incelikleriyle tespit etmesini bilen bir hüner de vardı.
C) Kendisine yaklaşmak için attığım her adım beni uzaklaştırıyordu.
D) Ankara’nın asfalt döşeli yollarına hiç benzemeyen bozuk kaldırımlı dar mahalleleri geçtim.

13. “Yerde güzel bir Sivas halısı duruyor, yan taraftaki mutfaktan dışarı yemek kokuları vuruyordu.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili söz öbeğiyle öge bakımından aynı olan kelime grubu aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili söz öbeklerinden hangisi değildir?
A) Kırmızı kadife koltuklar, alçak ceviz yemek masaları ve bir kenarda kocaman bir radyo odayı dolduruyordu.

B) Masaların üstünde ve kanepelerin arkalığında ince işlenmiş, krem rengi dantel ve gemi şeklinde yazılmış bir “Amentü” levhası asılıydı.
C) Birkaç dakika sonra soğuk kahve getirdi.
D) Yüzünde nedense hep o beni küçük görmek, benimle alay etmek isteyen şımarık ifade vardı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla nesne vardır?
A) Fincanı elimden alırken: “Babam rahatsız efendim, yatağından çıkamıyor, siz içeri buyurun!” dedi.
B) Oturmak için bir iskemle aradım, fakat bunu buldum.
C) Başını karyolanın beyaz demirlerine dayamıştı.
D) Gece vakti bacak kadar çocuğu bakkala nasıl yollarım?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı nesneyle sağlanmıştır?
A) Bu hastanın neyi var?
B) Çehresinin ifadesi sorumu hiç duymamış izlenimi vermiyor muydu?
C) Anlatmakla biter mi bu işler yeğen?
D) Yarın akşamki yemeğe kimleri çağırdınız?

16. I. Yüzüme baktıktan sonra cevap verdi.
II. Ben de hastalığınızı merak ettim.
III. Fakat bunlar da, ilk rastladığının suratına gülmeyi bir çeşit üstünlük belirtisi sayanlardandı.
IV. Vaziyetinin de pek hoş olmadığını ve bu kalabalığın içinde onun fazla ve lüzumsuz bir şey gibi durduğunu fark ediyordum.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yüklem altı çizili sözcük veya söz öbeklerinden hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) I             B) II            C) III                 D) IV             

17. I. İçlerinin esneyen boşluğu karşısında ancak başka başka insanları hafif ve küçük görmek, onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar.
II. Daha oldukça genç, henüz otuz yaşlarında olduğu halde, gözlerinin ve ağzının kenarını sayısız buruşukluklar kaplamıştı.
III. Boncuk mavisi gözleri, eşya üzerinde bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkûm olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu.
IV. Gözlerinin içinde: “Yahu, sizin söyledikleriniz de laf mı? Siz ne bilirsiniz sanki?” diyen bir tebessüm dolaşırdı.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?
A) I           B) II              C) III                 D) IV      

18. Gerçi etrafları tarafından anlaşılmayan, haklarında daima yanlış hükümler verilen insanların zamanla bu yalnızlıklarından bir gurur ve acı bir zevk duymaya başladıklarını biliyordu, fakat hiçbir zaman etrafın bu hareketini haklı bulacaklarını düşünemiyordu Asaf Bey.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Belirtisiz Nesne
C) Belirtili Nesne
D) Yüklem

19. “Kahverengi saçlı adam, babasının hastalıklarının böyle günleri takip ettiğini fark etmişti.”
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Zarf tamlayıcısı- Nesne-Özne-Yüklem

B) Özne-Zarf tamlayıcısı-Nesne-Yüklem
C) Özne-Nesne-Yüklem
D) Nesne-Özne-Yüklem

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Çocuklarıyla karısının beyaz karyolaları arasına sıkışmış duran küçük bir demir soba,/ odayı / ısıtmıştı.
B) Etrafıma bakmayı / unutmuş, / ilerlemiştim.
C) Onun herhangi bir şeye içi sıkıldığını söylemesi / beni / şaşırttı.
D) Mektepten / dönen büyük kız / babasının yanaklarını/  öptü.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.D, 4.B, 5.B, 6.D, 7.B, 8.B, 9.A, 10.B, 11.B, 12.A, 13.C, 14.B, 15.D, 16.A, 17.D, 18.B, 19.C, 20.D

cumlenin-ogeleri-test-6-8.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap